زیرساخت استفاده از Office تحت web

۱. نصب و راه اندازی Microsoft Office Online در زیرساخت مشتری
۲. هماهنگ سازی Office Online و تیم یار
۳. امکان نمایش فایل های word , Excel , PowerPoint
۴. امکان ویرایش فایل های  word , Excel , PowerPoint
۵. امکان ویرایش هم زمان چند نفر در یک فایل

{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}