تاریخ بروزرسانی: 1401.02.20

نسخه 4.10.4637.62(4.10)  تیم‌یار

قابلیت جدید

✔️ اضافه شدن شناسه کاربر به فیلد checksum در gateway :

       تغییر رکورد checksum

 path + "&" + cur_time + "&" + key + "&" + user_id


   تاریخ بروزرسانی: 1400.11.24

نسخه 4.7.4551.55(4.7)  تیم‌یار

قابلیت جدید

 ✔️ ماژول gateway : از طریق این ماژول میتوان ماژول هایی که خارج از ساختار تیم یار نوشته شده اند را به تیم یار اضافه کرد.(راهنمای کاربری)

 


 

 

 

{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}