در این صفحه می‌توانید قابلیت‌های جدیدی که به ماژول گزارش اضافه شده است را به تفکیک تاریخ هر به‌روزرسانی از ابتدا تا کنون مشاهده کنید. برای دیدن تمام قابلیت‌ها، ویژگی‌ها و مزایای این ماژول نیز می‌توانید از دکمه زیر استفاده کرده و وارد کاتالوگ ماژول گزارش شوید. 

 

 

 

  تاریخ بروزرسانی: 1401.10.11   

نسخه 4.23 تیم یار 

قابلیت جدید

✔️انتقال جداول دستی به دیتابیس 0000000report .

✔️ تنظیمات رنگ بر اساس مقادیر در نمودارهای Line ،Column و Bar .

انتقال جداول دستی به دیتابیس 0000000report

 

تنظیمات رنگ بر اساس مقادیر در نمودارهای Line ،Column و Bar

تغییر

✔️ امکان مشاهده گزارش در منوی مشتری بدون کلیک برروی گزینه اجرا .  تاریخ بروزرسانی: 1401.10.02    

نسخه 4.23 تیم یار 

قابلیت جدید

✔️ اتصال به دیتابیس سرورهای مختلف در ماژول گزارش .

اتصال به دیتابیس سرورهای مختلف در ماژول گزارش


 

 

  تاریخ بروزرسانی: 1401.09.20    

نسخه 4.21 تیم‌یار 

تغییر

 ✔️ اضافه شدن تنظیمات برای سفارشی سازی ویجت گزارش .


 

  تاریخ بروزرسانی: 1401.02.11    

نسخه  تیم‌یار 

تغییر

✔️ افزایش محدودیت پارامتر ها در IN در ساخت گزارشات.


  تاریخ بروزرسانی: 1401.01.28    

نسخه 4.8.4613.2273 تیم‌یار 

تغییر

✔️فریز شدن سطر و ستون اول در نمودار جدول درختی.

✔️تفکیک تیک مجموع ستون و مجموع سطر در نمودار جدول درختی.

✔️رفع باگ سورت ستون های گزارش های ویجت شده.


  تاریخ بروزرسانی: 1400.12.17    

نسخه 4.7.4551.2239 تیم‌یار 

قابلیت جدید

✔️اضافه شدن نمودار عقربه ای در گزارش ساز .


  تاریخ بروزرسانی: 1400.09.23     

نسخه 4.4.4469.2115 تیم‌یار 

رفع باگ

  • رفع مشکل عدم نمایش برخی ستونها در نمودارها .

  تاریخ بروزرسانی: 1400.09.09     

نسخه 4.4.4469.2095 تیم‌یار 

قابلیت جدید

✔️قابلیت نمایش مبالغ به حروف در خروجی گزارش و چاپ ها .
 
 
قابلیت نمایش مبالغ به حروف در خروجی گزارش و چاپ ها

 

رفع باگ

  • رفع مشکل نتیجه اشتباه برای ویجت گزارش وابسته به کاربر .

  تاریخ بروزرسانی: 1400.08.25     

نسخه 4.3.4381.2074 تیم‌یار 

قابلیت جدید

✔️ نمایش آخرین نتیجه ویجت در داشبورد بدون صرف زمان لودینگ .

 

نمایش آخرین نتیجه ویجت در داشبورد بدون صرف زمان لودینگ

 


  تاریخ بروزرسانی: 1400.08.11     

نسخه 4.3.4381.2059 تیم‌یار 

قابلیت جدید

✔️قابلیت تنظیم شماره ردیف در گزارش ها (نمایش یا عدم نمایش شماره ردیف) .

 


  تاریخ بروزرسانی: 1400.06.30     

نسخه 4.3.4381.2021 تیم‌یار 

قابلیت جدید

✔️قابلیت ورودی سفارشی در ویجت گزارش .

 

قابلیت ورودی سفارشی در ویجت گزارش

 


  تاریخ بروزرسانی: 1400.06.16      

نسخه 4.3.4360.2002 تیم‌یار

قابلیت جدید

  ✔️ افزودن نمایش جمع و جداکننده ارقام به نمودارها .

 ✔️امکان افزودن عکس به چاپ سربرگ و پاورقی گزارش ها .

 ✔️امکان لینک کردن گزارش به بقیه ماژول ها (لینک تیم یاری در تب اطلاعات گزارش، صفحه نتیجه گزارش و ایندکس گزارش(در صورت قعال بودن ستون مربوطه) قرار گرفته است.) .

 

افزودن نمایش جمع و جداکننده ارقام به نمودارها

 

امکان افزودن عکس به چاپ سربرگ و پاورقی گزارش ها


    تاریخ بروزرسانی: 1400.06.02     

نسخه 4.3.4360.1981 تیم‌یار 

قابلیت جدید

 ✔️امکان ویرایش اطلاعات جداول تعریف شده توسط کاربر .

امکان ویرایش اطلاعات جداول تعریف شده توسط کاربر


    تاریخ بروزرسانی: 1400.05.05     

 نسخه 4.3.4310.1953 تیم‌یار 

قابلیت جدید

 ✔️امکان تغییر رنگ نمودار ها در گزارش ساز .

امکان تغییر رنگ نمودار ها در گزارش ساز

 


    تاریخ بروزرسانی: 1400.04.22     

 نسخه 4.3.4277.1939 تیم‌یار 

قابلیت جدید

✔️ افزودن تنظیمات صفحه بندی خروجی گزارش .

افزودن تنظیمات صفحه بندی خروجی گزارش

رفع باگ

  • رفع مشکل فیلتر استفاده شده در نمودارها .

    تاریخ بروزرسانی: 1400.04.01     

 نسخه 4.3.4240.1893 تیم‌یار 

قابلیت جدید

✔️افزودن لینک به نمودار های ستونی و میله ای . 

✔️افزودن جدول کد شهر و استان مطابق با فرمت TTMS به دیتابیس (جدول REPORT_LOCALES) .

✔️تغییر در دسترسی گزارش های پیشرفته .

✔️امکان سورت کردن بر اساس ستون ها در نمودار های از نوع جدول .

 

افزودن لینک به نمودار های ستونی و میله ای

 

تغییر در دسترسی گزارش های پیشرفته

 

امکان سورت کردن بر اساس ستون ها در نمودار های از نوع جدول


    تاریخ بروزرسانی: 1400.02.28     

 نسخه 4.3.4240.1853 تیم‌یار

قابلیت جدید

✔️افزودن تنظیمات عمومی .

  • بارگذاری مجدد اطلاعات دیتابیس
  • حذف گزارش های استفاده نشده در رده پیشرفته
  • امکان بروزرسانی چند گزارش در زمان درون ریزی .

 

افزودن تنظیمات عمومی

 

امکان بروزرسانی چند گزارش هنگام درون ریزی


    تاریخ بروزرسانی: 1400.02.13     

 نسخه 4.3.4234.1832 تیم‌یار 

قابلیت جدید

✔️ایجاد لایسنس برای استفاده از قابلیت ایجاد جدول در دیتابیس و درونریزی اطلاعات از اکسل .


    تاریخ بروزرسانی: 1400.01.31     

نسخه 4.3.4234.1814 تیم‌یار 

قابلیت جدید

✔️امکان درونریزی اکسل به ماژول گزارش .

 


    تاریخ بروزرسانی: 1400.01.17     

 نسخه 4.3.418.1798 تیم‌یار 

قابلیت جدید

✔️تغییر در نحوه مدیریت جدید API ها .

 


    تاریخ بروزرسانی: 1399.12.12     

 نسخه4.3.4200.1764 تیم‌یار

قابلیت جدید

✔️امکان تعریف جدول در مازول گزارش .

امکان تعریف جدول در مازول گزارش

 


    تاریخ بروزرسانی: 1399.10.30     

 نسخه 4.3.41201715 تیم‌یار 

قابلیت جدید

✔️امکان انتخاب تعداد ستون های ثابت در نمایش نتیجه گزارش هنگام اسکرول به چپ .

✔️امکان انتخاب ستون های فعال در نمایش نتیجه گزارش .

 

امکان انتخاب تعداد ستون های ثابت در نمایش نتیجه گزارش هنگام اسکرول به چپ

امکان انتخاب ستون های فعال در نمایش نتیجه گزارش

 


    تاریخ بروزرسانی: 1399.04.10     

نسخه 3.12.2731.1560 تیم‌یار 

قابلیت جدید

✔️امکان انتخاب ثانیه در تاریخ ورودی گزارش .

رفع باگ

✔️رفع کرش همزمانی ACL .

✔️رفع باگ نمودار Tree-Table .

✔️اصلاح نمایش جمع صفحه در خروجی چاپ .


    تاریخ بروزرسانی: 1399.02.30     

 نسخه 3.12.2731.1537 تیم‌یار

قابلیت جدید

✔️نمایش تصویر کالا در گزارش .

نمایش تصویر کالا در گزارش

رفع باگ

✔️امکان حدف لینک از گزارش .

✔️رفع باگ خروجی اکسل نمودارهای از نوع جدول .

✔️اصلاح مرجع زمان اکنون در هنگام بروز رسانی گزارش .


    تاریخ بروزرسانی: 1399.02.16     

نسخه 3.12.2731.1521 تیم‌یار

قابلیت جدید

✔️ایجاد ACL با شناسه و عنوان دستی .

ایجاد ACL با شناسه و عنوان دستی

رفع باگ

✔️رفع مشکل درون ریزی گزارش .


    تاریخ بروزرسانی: 1399.01.19     

 نسخه 3.12.2731.1491 تیم‌یار

رفع باگ

✔️اصلاح نمایش تاریخ و زمان در ورودی های با مرجع ابتدا یا انتهای سال

✔️رفع مشکل کندی در تب ورودی ساخت گزارش

 
 
{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}