تاریخ بروزرسانی: 1401.03.29

نسخه 4.12.4671.2224 تیم یار

رفع باگ

✔️ عدم ارسال لینک درست در پیامک ارزیابی (نسخه اصلاحی 1401.03.29 ارئه شد.)


  تاریخ بروزرسانی: 1400.10.19

نسخه 4.6.4498.2110 تیم یار

رفع باگ

✔️ برسی مجوز ارفاقی .


 تاریخ بروزرسانی: 1400.09.09

نسخه  4.4.4469.2053 تیم یار

رفع باگ

✔️ بررسی علت عم نمایش متن درج شده در بخش توضیحات هنگام ایجاد یک الگوی ارزیابی .


تاریخ بروزرسانی: 1400.06.16     

نسخه 4.3.4360.1988 تیم یار

قابلیت جدید

✔️ اضافه کردن صفحه خوشامد گویی و تشکر به آزمون در پورتال .

اضافه کردن صفحه خوشامد گویی و تشکر به آزمون در پورتال


    تاریخ بروزرسانی: 1400.06.02     

نسخه 4.3.4360.1978 تیم یار

قابلیت جدید

✔️ اضافه کردن صفحه خوشامد گویی و تشکر به نظرسنجی در پورتال .

                  اضافه کردن صفحه خوشامد گویی و تشکر به نظرسنجی در پورتال

            

تغییر

✔️ اصلاح ذخیره در حالت یک بار امکان پاسخ .


    تاریخ بروزرسانی: 1400.05.19     

نسخه 4.3.4310.1928 تیم یار

تغییر

✔️ عدم تاثیر سوال های پاسخ داده نشده در نمره ارزیابی.


    تاریخ بروزرسانی: 1400.05.05     

نسخه 4.3.4310.1928 تیم یار

قابلیت جدید

✔️ امکان درون ریزی شرکت کنندگان نظرسنجی با شماره موبایل.

امکان درون ریزی شرکت کنندگان نظرسنجی با شماره موبایل

 


    تاریخ بروزرسانی: 1400.01.16     

نسخه 4218.1791 تیم یار

تغییر

✔️ بهینه سازی جداول در مازول کیفیت

 


    تاریخ بروزرسانی: 1399.12.24     

نسخه 4.3.4218.1782 تیم یار

قابلیت جدید

✔️ امکان نظر دادن از طریق پورتال با لینک مستقیم بدون لاگین

✔️ امکان ارسال پیامک از روی نظرسنجی و پرسشنامه

امکان نظر دادن از طریق پورتال با لینک مستقیم بدون لاگین

امکان ارسال پیامک از روی نظرسنجی و پرسشنامه

 

 
 
{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}