تازه های ماژول پیامک تیمیارERP

در این صفحه می‌توانید قابلیت‌های جدیدی که به ماژول پیامک اضافه شده است را به تفکیک تاریخ هر به‌روزرسانی از ابتدا تا کنون مشاهده کنید. برای دیدن تمام قابلیت‌ها، ویژگی‌ها و مزایای این ماژول نیز می‌توانید از دکمه زیر استفاده کرده و وارد کاتالوگ ماژول پیامک شوید. 

تاریخ بروزرسانی:1402.08.14

نسخه    4.36.5059.1805تیمیار

 قابلیت جدید

✔️پیاده سازی داشبورد و بات برای ماژول پیامک .

 


تاریخ بروزرسانی:1402.03.28

نسخه  4.29.4914.1674 تیمیار

 قابلیت جدید

✔️قابلیت ارسال پیامک از طریق پروتکل http برای پنل پیامکی سپاهان .


    تاریخ بروزرسانی: 1402.03.07   

نسخه  4.28.4899.1655 تیمیار

 قابلیت جدید

✔️قابلیت ارسال پیامک از طریق پروتکل http برای پنل پیامکی سپاهان .

 


    تاریخ بروزرسانی: 1401.06.13   

نسخه  4.15.4733.1457 تیمیار

 قابلیت جدید

✔️  افزودن پنل نیک اس ام اس .


    تاریخ بروزرسانی: 1400.12.17   

نسخه 4.7.4551.1308 تیمیار

 رفع باگ

✔️ اشکال دسترسی در ماژول پیامک .


    تاریخ بروزرسانی: 1400.10.07      

نسخه 4.4.4469.1243 تیمیار

 رفع باگ

✔️ رفع مشکل لینک پیامک به موجودیت های دیگر .


    تاریخ بروزرسانی: 1400.07.27      

نسخه 4.3.4381.1210 تیمیار

 رفع باگ

✔️ رفع مشکل کندی ماژول پیامک .


    تاریخ بروزرسانی: 1400.05.05     

نسخه 4.3.4310.1156 تیمیار  

 قابلیت جدید

✔️ امکان دسترسی کاربران به پیامک با دسترسی به مشتری .

امکان دسترسی کاربران به پیامک با دسترسی به مشتری

 


    تاریخ بروزرسانی: 1400.04.22     

نسخه 4.3.4277.1135 تیمیار 

 تغییر

✔️ بهبود ساختار دیتابیس پیامک در ذخیره شماره پیامک ها .

 


    تاریخ بروزرسانی: 1399.12.26     

نسخه 4.3.4218.1077 تیمیار

 تغییر

✔️ نیاز به تاییدِ ارسال پیامک هنگامی که در مخاطبین پیامکِ ارسالی، گروه مشتریان یا کاربران وجود داشته باشد. .

 


    تاریخ بروزرسانی: 1399.11.12     

نسخه 4.3.4120.1064 تیمیار

 رفع باگ

✔️ رفع مشکل عدم ارسال پیامک از پنل مهر .

 


    تاریخ بروزرسانی: 1399.11.28     

نسخه 4.3.4200.1059 تیمیار

 رفع باگ

✔️ رفع مشکل عدم امکان ارسال پیامک گروهی برای کاربران غیر از کاربر ادمین .

 


    تاریخ بروزرسانی: 1399.10.30     

نسخه 4.3.4120.1028 تیمیار

 تغییر

✔️ تبدیل ماژول پیامک به فایل قابل اجرا (exe) .

 


    تاریخ بروزرسانی: 1399.10.16     

نسخه 4.2.4085.5273 تیمیار

 قابلیت جدید

✔️ اضافه شدن نشان دهنده تعداد بخش های پیامک در کنار شمارنده تعداد کاراکترها در پنجره ارسال پیامک .

✔️ اضافه شدن فیلد "حداکثر تعداد پیامک برای پیامک های چند بخشی" در تنظیمات صندوق پیامکی جهت محدود کردن تعداد بخش های مجاز پیامک های ارسالی .

 

اضافه شدن نشان دهنده تعداد بخش های پیامک در کنار شمارنده تعداد کاراکترها در پنجره ارسال پیامک

اضافه شدن فیلد "حداکثر تعداد پیامک برای پیامک های چند بخشی" در تنظیمات صندوق پیامکی جهت محدود کردن تعداد بخش های مجاز پیامک های ارسالی

 


    تاریخ بروزرسانی: 1399.09.18     

نسخه 4.2.4052.991 تیمیار

 رفع باگ

✔️ جلوگیری از ارسال پیامک هایی که فقط حاوی کاراکتر های خالی هستند .

 


    تاریخ بروزرسانی: 1399.08.06     

نسخه 4.2.3938.953 تیمیار

 قابلیت جدید

✔️ انتخاب طبقه بندی مشخص برای مشتریان پیامکی (مشتریانی که با رویداد "ایجاد مشتری" یعنی ارسال پیامک ایجاد شده اند.) در ماژول مشتریان .

ایجاد طبقه بندی مشخص برای مشتریان پیامکی در ماژول مشتری

 


    تاریخ بروزرسانی: 1399.03.12     

نسخه 3.12.2731.833 تیمیار

 ق ✔️ ابلیت جدید

ماژول ارسال پیامک امکان ارتباط با وب‌سرویس وب‌سایت‌های زیر برای ارسال پیامک .

bulksms.com

experttexting.com

bulksms.ae

smscountry.com

 

    تاریخ بروزرسانی: 1399.01.19     

نسخه 3.12.2731.797 تیمیار

 قابلیت جدید

✔️ قابلیت ویرایش شعبه و رویداد در صندوق‌های پیامکی .

ویرایش شعبه و رویداد در صندوق‌های پیامکی

 

{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}