تاریخ بروزرسانی: 1400.08.11      

نسخه 4.3.4381.2868 تیم‌یار

 قابلیت جدید

✔️ قابلیت نمایش تعداد ایمیل های خوانده نشده .

 


    تاریخ بروزرسانی: 1399.11.28     

نسخه  4.3.4200.2736 تیم‌یار

 قابلیت جدید

✔️ قابلیت تعیین نمایش/عدم نمایش ایمیل‌های مشمول فیلتر در ورودی .

 


    تاریخ بروزرسانی: 1399.11.14     

نسخه  4.3.4120.2721 تیم‌یار

 قابلیت جدید

✔️exe‌ شدن ماژول پست الکترونیکی .


    تاریخ بروزرسانی: 1399.02.30     

نسخه  3.12.2731.2546 تیم‌یار

 تغییر

✔️حذف Caching و بهبود سرعت جست‌وجو ایمیل‌ها .

 

 
 
{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}