در این صفحه می‌توانید قابلیت‌های جدیدی که به ماژول پست الکترونیک اضافه شده است را به تفکیک تاریخ هر به‌روزرسانی از ابتدا تا کنون مشاهده کنید. برای دیدن تمام قابلیت‌ها، ویژگی‌ها و مزایای این ماژول نیز می‌توانید از دکمه زیر استفاده کرده و وارد کاتالوگ ماژول پست الکترونیک شوید. 

 

    تاریخ بروزرسانی: 1401.12.21     

نسخه 4.25.4858.3196 تیم‌یار

 قابلیت جدید

✔️امکان تعریف ایجاد دسترسی برای فیلترهای ایمیل .

 


    تاریخ بروزرسانی: 1400.08.11      

نسخه 4.3.4381.2868 تیم‌یار

 قابلیت جدید

✔️ قابلیت نمایش تعداد ایمیل های خوانده نشده .

 


    تاریخ بروزرسانی: 1399.11.28     

نسخه  4.3.4200.2736 تیم‌یار

 قابلیت جدید

✔️ قابلیت تعیین نمایش/عدم نمایش ایمیل‌های مشمول فیلتر در ورودی .

 


    تاریخ بروزرسانی: 1399.11.14     

نسخه  4.3.4120.2721 تیم‌یار

 قابلیت جدید

✔️exe‌ شدن ماژول پست الکترونیکی .


    تاریخ بروزرسانی: 1399.02.30     

نسخه  3.12.2731.2546 تیم‌یار

 تغییر

✔️حذف Caching و بهبود سرعت جست‌وجو ایمیل‌ها .

 
 
{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}