در این صفحه می‌توانید قابلیت‌های جدیدی که به ماژول پروفایل اضافه شده است را به تفکیک تاریخ هر به‌روزرسانی از ابتدا تا کنون مشاهده کنید. برای دیدن تمام قابلیت‌ها، ویژگی‌ها و مزایای این ماژول نیز می‌توانید از دکمه زیر استفاده کرده و وارد کاتالوگ ماژول پروفایل شوید. 

 

 

 

   تاریخ بروزرسانی: 1401.10.27

نسخه 4.23.4830.1615(4.23)  تیم‌یار

تغییر

✔️ باز طراحی صفحه افزودن و مشاهده گروه در ماژول پروفایل


   تاریخ بروزرسانی: 1401.10.07

نسخه 4.22.4812.1609(4.22)  تیم‌یار

قابلیت جدید

✔️ متد جدید در پروفایل:
     اضافه شدن تابع زیر در کلاس CProfileManager برای چک کردن وجود پروفایل در ماژول

bool              existInModule(Context* context, INT64 id, INT64 module_id);


   تاریخ بروزرسانی: 1401.08.03

نسخه 4.19.4781.1608(4.19)  تیم‌یار

تغییر

✔️ تغییر چک تعداد ارقام موبایل از 10 به 9 :
                                                          RIGHT(MOBILE,9)=RIGHT(?,9)     


   تاریخ بروزرسانی: 1401.07.12

نسخه 4.18.4775.1608(4.18)  تیم‌یار

تغییر

✔️ طراحی صفحه افزودن کاربر در ماژول پروفایل


   تاریخ بروزرسانی: 1401.04.28

نسخه 4.14.4719.1592(4.14)  تیم‌یار

تغییر

✔️ پریدن نام کاربرها از گروه های مدیر سیستم:
      هنگام تعریف نقش و نمایش کاربران هر نقش پیغام مناسب نمایش داده میشود

✔️ جلوگیری از بروز استثنا - رفع کرش - در استفاده نادرست از توابع CProfileManager


   تاریخ بروزرسانی: 1401.04.07

نسخه 4.13.4690.1591(4.13)  تیم‌یار.

تغییر

✔️ اصلاح ذخیره شماره شناسنامه فارسی در profile


   تاریخ بروزرسانی: 1401.03.24

نسخه 4.12.4671.1582(4.12)  تیم‌یار.

رفع باگ

✔️ تست دسترسی های ماژول پروفایل


 

   تاریخ بروزرسانی: 1401.03.03

نسخه 4.11.4656.1581(4.11)  تیم‌یار

تغییر

✔️ در رده کاربر

 1. عدم امکان اضافه کردن نقش برای کاربر
 2. عدم امکان حذف نقش برای کاربر

✔️ در رده گروه

 1. عدم امکان اضافه کردن کاربر به نقش
 2. عدم امکان حذف کاربر از نقش
 3. عدم امکان تغییر نوع گروه (گروه یا نقش) در صورتی که گروه دارای اعضا باشد

✔️ تغییرات ماژول پروفایل برای sql injection


   تاریخ بروزرسانی: 1401.02.20

نسخه 4.10.4637.1567(4.10)  تیم‌یار

قابلیت جدید

✔️ درخواست تابع برای پیاده سازی نقش ها در پرسنلی :

 • تغییر در تابع getMember برای دریافت لیست ROLE های کاربر

TYRESULT          getMember(Context* context, vector<INT64>id, EnProfileTypes type, map<INT64, vector<INT64>>&member, bool get_roles = false);

 •  اضافه شدن تابع زیر برای تغییر نقش های کاربر، به این صورت که نقش های قبلی پاک میشوند و نقش های جدید جایگزین میشوند

TYRESULT        changeRoles(Context* context, map<INT64, vector<INT64>>&user_roles)

 • اضافه شدن تابع زیر برای دریافت لیست role های کاربر با نام role

TYRESULT          getRoles(Context* context, vector<INT64>ids, map<INT64, map<INT64,string>>&roles);

 


   تاریخ بروزرسانی: 1401.01.23

نسخه 4.8.4613.1567(4.8)  تیم‌یار

رفع باگ

 ✔️ بررسی امنیتی ماژول پروفایل


    تاریخ بروزرسانی: 1400.11.24
ورژن 4.7.4551.1564(4.7)  تیم یار

قابلیت جدید

✔️ ایجاد نقش ها در پروفایل

 

تغییر
   ✔️ اضافه شدن پارامتر exist_id به تابع existProfileWithCode در کلاس CProfileManager
 

    تاریخ بروزرسانی: 1400.09.28
ورژن 4.5.4485.1553(4.5)  تیم یار
قابلیت جدید
  ✔️ عدم امکان تغییر پسورد کاربران در ماژول مدیر سیستم ،از طریق ماژول های غیر ساختاری
 • در صورتی که کاربری در ماژول مدیر سیستم وجود داشته باشد و بخواهیم پسورد آن را از طریق ماژولی غیر سیستمی تغییر دهیم (مثل hr یا crm)، اجازه تغییر داده نمیشود و در لاگ ثبت میشود.
 • اضافه شدن تابع existInAdminModule به کلاس CProfileManager برای تشخیص وجود کاربر در ماژول ادمین.


    تاریخ بروزرسانی: 1400.06.21
ورژن 4.3.4381.1550(4.3:9)  تیم یار
رفع باگ
  ✔️ عدم ذخیره شدن تنظیمات پروفایل
 

    تاریخ بروزرسانی: 1400.05.17     
ورژن 4.3.4360.1549 (4.3:8) تیم یار
 
قابلیت جدید
 

✔️ درخواست انتقال برخی از اطلاعات اشخاص به پروفایل (توابع زیر به کلاس CProfile اضافه شده اند)

 • setIdentityNo(char* identity_no)   شماره شناسنامه   
 • setDateOfIssue(INT64 date_of_issue)   تاریخ صدور شناسنامه    
 • setIdentitySerialNo(char* identity_serial_no)   سریال شناسنامه  
 • setPassportNo(char* passport_no)   شماره گذرنامه  
 • setNationality(char* nationality)   ملیت  

         * رکوردهای DATEOFISSUE , IDENTITY_SERIAL_NO  , IDENTITY_NO , NATIONALITY ,  PASSPORT_NO  به جدول PROFILE_USER_INFO  اضافه شده اند
 

✔️ اضافه شدن آیتم های whatsapp , telegram , instagram , linkedin , twitter , website به اطلاعات تماسی کاربر (راهنمای کاربری)

 

رفع باگ

✔️ برطرف کردن مشکل اضافه کردن یک کاربر به عنوان گروه برای کاربر دیگر با استفاده از تابع setMember ، این چک به تابع updateProfile اضافه شده که برای کاربران فقط بتوان گروه ست کرد و برای گروه ها نیز کاربر

 


    تاریخ بروزرسانی: 1400.03.23     
ورژن 4.3.4277.1536 (4.3:6)  تیم یار
 
قابلیت جدید

✔️ ثبت رویداد برای حذف و اضافه کاربر به گروه و برعکس

 


    تاریخ بروزرسانی: 1399.04.08     
ورژن  4.2.4085.1529 تیم یار
تغییر

✔️ تبدیل ماژول پروفایل به exe

قابلیت جدید

✔️ اضافه شدن تابع getProfilesCount و getProfiles به کلاس CProfileManager

✔️ اضافه شدن تابع getUserStatusColor در کلاس CProfileManager

 


    تاریخ بروزرسانی: 1399.01.31     
ورژن  4.1.3317.1486 تیم یار
تغییر

✔️ تغییر ساختار

قابلیت جدید

✔️ اضافه شدن user_type به کدملی

✔️ اضافه کردن یک meesage بعنوان callback تغییرات پروفایل

رفع باگ

✔️ کاربران موجود در گروه EveryOne

 
 
{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}