در این صفحه می‌توانید قابلیت‌های جدیدی که به ماژول پرسنلی اضافه شده است را به تفکیک تاریخ هر به‌روزرسانی از ابتدا تا کنون مشاهده کنید. برای دیدن تمام قابلیت‌ها، ویژگی‌ها و مزایای این ماژول نیز می‌توانید از دکمه زیر استفاده کرده و وارد کاتالوگ ماژول پرسنلی شوید. 

 

 

 

 

    تاریخ بروزرسانی: 1401.12.21      

نسخه 4.25.4858.11773 تیم یار

قابلیت جدید

✔️اضافه شدن پارامتر های حقوقی ثابت در تمدید حکم . 

رفع باگ

✔️رفع باگ نمایش ساعت کاری در زمان های کاری .

✔️رفع باگ در گزارش مجموع ماژول پرسنلی . 

✔️رفع باگ حذف نقش  . 


 

    تاریخ بروزرسانی: 1401.11.23      

نسخه 4.22.4832.11747 تیم یار

قابلیت جدید

✔️اضافه شدن امکان تهیه لیست بیمه تجمیعی در قسمت گزارش گیری

اضافه شدن امکان تهیه لیست بیمه تجمیعی در قسمت گزارش گیری


 

    تاریخ بروزرسانی: 1401.11.02      

نسخه 4.22.4812.11708 تیم یار

تغییر

✔️جلوگیری از ثبت درخواست تکراری در حالت پیش نویس (مرخصی- ماموریت- اضافه کار)

✔️تغییر در کامل نمودن درخواست های استخدام 

✔️حذف دائمی درخواست های وام /مساعده توسط ادمین ماژول

رفع باگ

✔️رفع باگ جستجوی الگوی تایید در پرونده . 


 

    تاریخ بروزرسانی: 1401.10.11      

نسخه 4.22.4812.11686 تیم یار

قابلیت جدید

✔️بررسی حال همکاران هنگام پایان کار .

بررسی حال همکاران هنگام پایان کار


 

    تاریخ بروزرسانی: 1401.09.20      

نسخه 4.21.4802.11686 تیم یار

تغییر

✔️اضافه شدن جزئیات زمان کاری به پورتال پرسنلی


 

    تاریخ بروزرسانی: 1401.08.08      

نسخه 4.19.4781.11546 تیم یار

قابلیت جدید 

✔️اضافه شدن پروفایل شغلی در استخدام . 

✔️اضافه شدن ابزار تنظیم دسترسی گروهی برای درخواست ها .

 

اضافه شدن پروفایل شغلی در استخدام

اضافه شدن ابزار تنظیم دسترسی گروهی برای درخواست ها

رفع باگ

✔️رفع باگ فرم استخدامی در پورتال . 


    تاریخ بروزرسانی: 1401.07.17      

نسخه 4.18.4775.11485 تیم یار

قابلیت جدید 

✔️اضافه شدن امکان فیلتر بر اساس شعبه در لیست معوقه برای لیست مالیات و خروجی ها .

✔️اضافه شدن تنظیمات برای دسترسی های پیش فرض در پرونده .

رفع باگ 

✔️رفع باگ نمایش اشتباه مرخصی در داشبورد 

اضافه شدن امکان فیلتر بر اساس شعبه در لیست معوقه برای لیست مالیات و خروجی ها

اضافه شدن تنظیمات برای دسترسی های پیش فرض در پرونده


    تاریخ بروزرسانی: 1401.06.27      

نسخه 4.17.4750.11417 تیم یار

قابلیت جدید 

✔️اضافه شدن امکان 3% معافیت بیمه بیکاری برای کارفرما .

✔️اضافه شدن امکان فیلتر بر اساس شعبه در لیست خقوق برای لیست مالیات و خروجی ها .

✔️اضافه شدن آیکن شیردهی به تب غایب در ویجت لیست کارکنان .

اضافه شدن امکان فیلتر بر اساس شعبه در لیست خقوق برای لیست مالیات و خروجی ها

اضافه شدن آیکن شیردهی به تب غایب در ویجت لیست کارکنان

رفع باگ

✔️رفع باگ نمایش رکورد های تکراری در لیست احکام . 

✔️رفع باگ حذف کاربران بدون حکم از نقش . 


    تاریخ بروزرسانی: 1401.06.13      

نسخه 4.16.4741.11320 تیم یار

قابلیت جدید

✔️اضافه شدن امکان استفاده از الگوی تایید برای مرخصی و ماموریت .

✔️اضافه شدن الگوی تایید به قسمت دسترسی ها .

اضافه شدن امکان استفاده از الگوی تایید برای مرخصی و ماموریت

اضافه شدن الگوی تایید به قسمت دسترسی ها

تغییر 

✔️اضافه شدن عدم فعالیت در قسمت ویرایش زمان های کاری . 

✔️طراحی مجدد ویجت لیست کارکنان .

✔️طراحی مجدد صفحه استخدام در کارگزینی . 

رفع باگ

✔️رفع باگ لینک وام / مساعده .

✔️رفع باگ نمایش شغل و واحد در داشبورد پرسنلی . 

✔️رفع باگ نمایش زمان های کاری . 


    تاریخ بروزرسانی: 1401.05.23      

نسخه 4.15.4733.11225 تیم یار

رفع باگ

✔️رفع باگ نمایش تعداد روز کاری در زمان های کاری . 


    تاریخ بروزرسانی: 1401.05.02      

نسخه 4.14.4719.11156 تیم یار

قابلیت جدید

✔️اضافه شدن نام کاربری و رمز عبور در تنظیمات ماشین ساعت زنی

 

اضافه شدن نام کاربری و رمز عبور در تنظیمات ماشین ساعت زنی

تغییر 

✔️تغییر در نحوه نمایش پارامتر های لیست حقوقی . 

✔️تغییر در نحوه نمایش ویجت لیست کارکنان . 

رفع باگ

✔️رفع باگ نمایش خکم های جاری . 

✔️رفع باگ در محاسبه پرامتر اضافه کار ابتدای کار .


    تاریخ بروزرسانی: 1401.04.12      

نسخه 4.13.4671.11063 تیم یار

قابلیت جدید

✔️اضافه شدن امکان تایید گروهی ماموریت .

✔️اضافه شدن نمایش آیکون موبایل، تبلت و دسکتاپ در داشبورد پرسنلی  . 

تغییر 

✔️اضافه شدن فیلتر تاریخ در قسمت وام/ مساعده .

رفع باگ

✔️رفع باگ نمایش تایید کنندگان وام / مساعده .


    تاریخ بروزرسانی: 1401.03.29      

نسخه 4.11.4656.11008 تیم یار

قابلیت جدید

✔️اضافه شدن زمان شیردهی به احکام پرسنلی ..

اضافه شدن زمان شیردهی به احکام پرسنلی

رفع باگ

✔️رفع باگ تاریخچه احکام پرسنلی . 


    تاریخ بروزرسانی: 1401.03.08      

نسخه 4.11.4656.10996 تیم یار

قابلیت جدید

✔️اضافه شدن نقش به احکام پرسنلی .

✔️اضافه شدن فیلتر برای نقش ها و گروه ها در قسمت دسترسی ها (گروه ها ) .

✔️اضافه شدن گزینه لیست مالیات به تنظیمات حقوق و دستمزد .

اضافه شدن نقش به احکام پرسنلی

اضافه شدن گزینه لیست مالیات به تنظیمات حقوق و دستمزد

تغییر 

✔️اضافه شدن page numerator برای وام و مساعده .

✔️تغییر در خروجی بر اساس چهار مرحله ای شدن . 

رفع باگ

✔️رفع باگ ذخیره در تنظیمات ورود و خروج .

✔️رفع باگ نمایش تغییر شیفت های تایید شده . 


    تاریخ بروزرسانی: 1401.02.25  

نسخه 4.9.4617.10927 تیم یار

قابلیت جدید 

✔️چهار مرحله ای شدن وام و مساعده .

چهار مرحله ای شدن وام و مساعده


    تاریخ بروزرسانی: 1401.01.28      

نسخه 4.8.1 تیم یار

رفع باگ

✔️رفع باگ نمایش تایید کنندگان مرخصی برای مرخصی های بیش از حکم .


    تاریخ بروزرسانی: 1400.12.03      

نسخه 4.7.4539.10751 تیم یار

رفع باگ

✔️رفع باگ نمایش زمان کاری و اضافه کاری ویژه . 

✔️رفع باگ در ایجاد تقویم به صورت چند روزه .

✔️رفع باگ ایجاد پرونده در صورت عدم انتخاب شعبه . 


    تاریخ بروزرسانی: 1400.11.05      

نسخه 4.6.4496.10590 تیم یار

رفع باگ

✔️رفع باگ نمایش نام ماه در چاپ فیش حقوقی .


    تاریخ بروزرسانی: 1400.10.21      

نسخه 4.5.4485.10658 تیم یار

تغییر 

✔️اضافه شدن امکان ایجاد ماموریت از کلیبورد ماژول های اقدام و تقویم .


    تاریخ بروزرسانی: 1400.09.23      

نسخه 4.4.4469.10567 تیم یار

تغییر 

✔️تغییر تعداد اعداد شماره بیمه از 8 به 10 رقم در خروجی DBF .

✔️امکان انتخاب سال مالی با تغییر شعبه .

✔️امکان فیلتر زمان های کاری بر اساس تایید خودم ، تایید  مدیر در داشبورد

رفع باگ   

✔️رفع باگ نمایش مرخصی و ماموریت در تب همه در داشبورد

✔️رفع باگ تایید گروهی مرخصی در حالت تداخل با ماموریت .

✔️رفع باگ نمایش نام مدیر زیر شعبه در خروجی لیست بیمه .

✔️رفع باگ نمایش فیلتر ویجت لیست کارکنان .

✔️رفع باگ نایید اطلاعات پرونده . 


    تاریخ بروزرسانی: 1400.09.09      

نسخه 4.4.4469.10511 تیم یار

تغییر 

✔️اضافه شدن خروجی ها به همه زبانه های لیست حقوقی. 

✔️تغییر در دکمه های داشبورد پرسنلی .

رفع باگ   

✔️رفع باگ نمایش زمان های کاری . 

✔️رفع باگ نتغییر وضعیت پرونده با فعال نمودن پروفایل . 

✔️رفع باگ لیست عیدی .

✔️رفع باگ در نمایش پیغام "نام شخص : - حساب شخص تعریف نشده است." .


    تاریخ بروزرسانی: 1400.08.25      

نسخه 4.3.4381.10449 تیم یار

قابلیت جدید  

✔️اضافه شدن تایید یا رد مرخصی و اضافه کاری به صورت گروهی ..

✔️اضافه شدن متغیر سیستمی قطع همکاری شده است؟ .

✔️اضافه شدن امکان تعریف انواع مرخصی . 

اضافه شدن تایید یا رد مرخصی و اضافه کاری به صورت گروهی

اضافه شدن متغیر سیستمی قطع همکاری شده است؟

رفع باگ   

✔️رفع باگ در قسمت گزارش .

✔️رفع باگ نمایش چارت در ماژول حانه . 


    تاریخ بروزرسانی: 1400.08.11      

نسخه 4.3.4381.10401 تیم یار

قابلیت جدید  

✔️اضافه شدن تایید یا رد تغییر شیفت به صورت گروهی .

 

اضافه شدن تایید یا رد تغییر شیفت به صورت گروهی

تغییر 

✔️بهبود سرعت در قسمت جستجوی پرسنل در قسمت پرونده استخدامی 

✔️بهبود سرعت در قسمت تایید یا رد  مرخصی و ماموریت .


    تاریخ بروزرسانی: 1400.07.27      

نسخه 4.3.4381.10351 تیم یار

قابلیت جدید  

✔️اضافه شدن امکان محدود سازی دکمه شروع و پایان کار بر اساس  ip .

✔️اضافه شدن مجوز برای اضافه کاری .

✔️اضافه شدن نمایش وضعیت تلفن کاربر در ویجت کارکنان .

رفع باگ 

✔️رفع  باگ نمایش اشتباه تاریخ ویرایش حکم قطع همکاری .

✔️رفع  باگ بازیابی پرونده استخدامی . 


    تاریخ بروزرسانی: 1400.07.12      

نسخه 4.3.4381.10300 تیم یار

قابلیت جدید  

✔️اضافه شدن پاپ آپ نمایش تاخیرها در زمان ثبت اولین شروع به کار .

 

اضافه شدن پاپ آپ نمایش تاخیرها در زمان ثبت اولین شروع به کار

تغییر

✔️اضافه شدن نمایش شکلک های حال بد و خیلی بد در ویجت لیست کارکنان .

رفع باگ  

✔️ رفع باگ حذف پرونده .

✔️ رفع باگ نمایش مبلغ وام در داشبورد

✔️ رفع باگ نمایش تاییدکنندگان اضافه کار .

✔️ رفع باگ نمایش ویجت لیست کارکنان .

 .


    تاریخ بروزرسانی: 1400.06.30      

نسخه 4.3.4381.10272 تیم یار

تغییر   

✔️ تغییر صفحه شروع به کار .

✔️تغییر در تایید زمان های کاری .

رفع باگ  

✔️ رفع باگ ثبت سند لیست معوقه .


    تاریخ بروزرسانی: 1400.06.16     

نسخه 4.3.4360.10219 تیم یار

تغییر   

✔️ تغییر متن پیام  هشدار در صورت عدم تایید نهایی فرم استخدام در پورتال . 

 

رفع باگ  

✔️ رفع باگ پورتال در حالتیکه فقط رزومه اجباری باشد .

✔️ رفع باگ نمایش وام مربوط به سازمان دیگر . 

✔️ رفع باگ نمایش صحیح تب های داشبورد پرسنلی .


    تاریخ بروزرسانی: 1400.06.02     

 نسخه 4.3.4360.10206 تیم یار

قابلیت جدید  

✔️اضافه شدن دسترسی برای نمایش ویجت لیست کارکنان .

✔️اضافه شدن تب تاییدکنند گان در لیست حقوقی .

 

اضافه شدن دسترسی برای نمایش ویجت لیست کارکنان

اضافه شدن تب تاییدکنند گان در لیست حقوقی


    تاریخ بروزرسانی: 1400.05.19     

نسخه 4.3.4360.10167 تیم یار

قابلیت جدید  

✔️اضافه شدن پارامتر مقدار مانده مرخصی انتقال داده شده .

 

 

اضافه شدن پارامتر مقدار مانده مرخصی انتقال داده شده

رفع باگ

✔️رفع باگ حذف سطر در تغییر شیفت ساعتی .

✔️رفع باگ نمایش مجموع در لیست حقوق .


    تاریخ بروزرسانی: 1400.05.05     

نسخه 4.3.4310.10143 تیم یار

قابلیت جدید  

✔️اضافه شدن امکان محدودیت زمانی برای ایجاد تغییر شیفت . 

 

تغییر  

✔️ اضافه کردن صفحه بندی (Page Numerator) به جدول لیست حقوق .

✔️ نمایش نام زیر شعبه در زمان ویرایش حکم . 

رفع باگ

✔️ رفع باگ نمایش نام زیر شعبه در خروجی چاپ لیست بیمه .

✔️ رفع باگ نمایش مشاغل زیر شعبه در قسمت ایجاد درخواست استخدام . 


    تاریخ بروزرسانی: 1400.04.22     

نسخه 4.3.4277.10096 تیم یار

قابلیت جدید  

✔️اضافه شدن درخواست دورکاری .

✔️چهار مرحله ای شدن لیست حقوق . 

 

 

اضافه شدن درخواست دورکاری

 

چهار مرحله ای شدن لیست حقوق

تغییر  

✔️ جابه جا شدن ارزیابی از قسمت لیست حقوق به منوی عمودی در قسمت حقوق و دستمزد .

✔️نمایش پیغام در صورت مشخص نبودن زمان های عدم فعالیت در قسمت جزئیات زمان کاری .

 

رفع باگ  

✔️رفع باگ ویرایش مبلغ قسط وام .

✔️رفع باگ  تایمر و نام متغیر ها در تمپلیت ویجت لیست کارکنان .

✔️رفع باگ در نمایش لیت حقوق .


    تاریخ بروزرسانی: 1400.04.01     

نسخه 4.3.4277.10030 تیم یار

رفع باگ  

✔️رفع باگ نمایش لیست حقوق در سافاری .

✔️رفع باگ نمایش اسامی کارکنان در مرخصی در ویجت حضور و غیاب .


    تاریخ بروزرسانی: 1400.02.13     

نسخه 4.3.4234.9929 تیم یار

قابلیت جدید  

✔️اضافه شدن ابزار تکمیل خودکار زمان های کاری با اضافه کاری در تغییر شیفت. 

 

 

اضافه شدن ابزار تکمیل خودکار زمان های کاری با اضافه کاری در تغییر شیفت

 

رفع باگ 

✔️رفع باگ تاخیر نهایی در صورت وجود تغییر شیفت  .


    تاریخ بروزرسانی: 1400.01.31     

نسخه 4.3.4218.9897 تیم یار

قابلیت جدید  

✔️اضافه شدن امکان زیر شعبه به خروجی بیمه لیست معوقه .

✔️اضافه شدن امکان نمایش نام کارمندان که حقوق دریافتی شان منفی می باشد و حذف آنها از خروجی های بانک .

 

 

اضافه شدن امکان زیر شعبه به خروجی بیمه لیست معوقه

 

 

امکان نمایش نام کارمندان که حقوق دریافتی شان منفی می باشد و حذف آنها از خروجی های بانک

رفع باگ 

✔️رفع باگ نمایش اضافه کار ویژه پس از بروزرسانی زمان های کاری .

✔️رفع باگ نمایش تایید /رد در صفحه وام / مساعده .

✔️رفع باگ در زمان تغییر پارامترهای حقوقی در حکم .

✔️رفع باگ حذف فیش حقوقی در وام .

✔️رفع باگ نمایش گزینه پرسنلی در ویجت لیست کارکنان .

✔️رفع باگ نمایش مرخصی و ماموریت در ویجت لیست کارکنان . 

 


    تاریخ بروزرسانی: 1400.01.17     

نسخه 4.3.4218.9864 تیم یار

تغییر

✔️تغییر در نمایش پاپ آپ در حال کار/استراحت برای کارمندان غیر دور کار که بیش از یک ساعت فعالیت نداشتند .

رفع باگ 

✔️رفع باگ زمان کاری های که خروج در روز بعد می باشد .

✔️رفع باگ نمایش آیکون جلسه در ویجت لیست کارکنان . 

✔️رفع باگ نمایش اقدام ها در تب اکنون ویجت لیست کارکنان .

✔️رفع باگ ثبت زمان کاری اشتباه با کلیک برروی گزینه در حال استراحت .  


    تاریخ بروزرسانی: 1399.12.12     

نسخه 4.3.4200.9803 تیم یار

قابلیت جدید 

✔️اضافه شدن امکان زیر شعبه به ماژول پرسنلی .

✔️اضافه شدن API دستگاه حضور و غیاب به تیم یار . 

 

اضافه شدن امکان زیر شعبه به ماژول پرسنلی

رفع باگ

✔️رفع باگ نمایش اشتباه زمان ورود و خروج در تخلیه اتوماتیک ماشین ساعت زنی . 

 


    تاریخ بروزرسانی: 1399.11.28     

نسخه 4.3.4200.9793 تیم یار

رفع باگ

✔️رفع باگ ویرایش پرونده پرسنلی .

✔️رفع باگ دستیار تیم یار در صورت استفاده ار vpn .

✔️رفع باگ کد کارگاه در خروجی  dbf لیست بیمه .

✔️رفع باگ در محاسبه روز کارکرد شیفت ها .

✔️رفع باگ غیر فعال شدن پرونده پرسنلی .


    تاریخ بروزرسانی: 1399.11.14     

نسخه 4.3.4120.9758 تیم یار

قابلیت جدید 

✔️اضافه شدن امکان تعریف زمان کاری و اضافه کاری با ضرایب مختلف .

✔️اضافه شدن امکان ثبت تغییر شیفت روزانه در بازه زمانی متفاوت . 

 

 

اضافه شدن امکان تعریف زمان کاری و اضافه کاری با ضرایب مختلف

 

رفع باگ

✔️رفع باگ در محاسبه متغیر سیستمی تعداد روز های تاخیر .

 


    تاریخ بروزرسانی: 1399.10.30     

نسخه 4.3.4120.9712 تیم یار

رفع باگ

✔️رفع باگ در نمایش افراد در مرخصی در ویجت لیست کار کنان .


    تاریخ بروزرسانی: 1399.10.16     

نسخه 4.2.4085.9692 تیم یار

تغییر

✔️تغییر در نمایش پاپ آپ درحال کار یا در حال استراحت .

✔️ تغییر در نمایش پاپ آپ درحال کار یا در حال استراحت

 

 

✔️حذف دوره نمایش از قسمت ثبت شروع به کار .

✔️عدم ویرایش زمان کاری توسط کارمند پس از ثبت ورود سیستمی .

رفع باگ

✔️رفع باگ مرتب سازی بر اساس غیر فعال در ویجت لیست کارکنان .

 


    تاریخ بروزرسانی: 1399.10.02     

نسخه 4.2.4085.9619 تیم یار

قابلیت جدید 

✔️اضافه شدن قابلیت مرتب سازی در ویجت لیست کارکنان .

 

 

اضافه شدن قابلیت مرتب سازی در ویجت لیست کارکنان

رفع باگ

✔️رفع باگ ذخیره در قسمت تایید کنندگان مرخصی پلکانی .


    تاریخ بروزرسانی: 1399.09.18     

نسخه 4.2.4044.9596 تیم یار

قابلیت جدید 

✔️اضافه شدن عدم تغییر رنگ و زمان آخرین ملاقات برای کارمند در جلسه

 

 

 قابلیت اضافه شدن عدم تغییر رنگ و زمان آخرین ملاقات برای کارمند در جلسه

تغییر 

✔️ عدم ثبت خروج خودکار برای کارمند در جلسه

رفع باگ

✔️رفع باگ نمایش آیکون برای جلسات دوره ای .

✔️رفع باگ ثبت پایان کار  از طریق نرم افزار .


    تاریخ بروزرسانی: 1399.09.04     

نسخه 4.2.3990.9554تیم یار

قابلیت جدید 

✔️اضافه شدن ویجت (LIVE) لیست کارکنان .

 

اضافه شدن ویجت (LIVE) لیست کارکنان

رفع باگ

✔️رفع باگ دانلود فایل در قسمت توضیحات پرونده .

✔️رفع باگ اضافه نمودن گروه به دسترسی های پورتال . 

 


    تاریخ بروزرسانی: 1399.03.26     

نسخه 3.12.2731.9208 تیم یار

رفع باگ 

✔️عدم نمایش دکمه ذخیره در قسمت استخدام برروی تلفن همراه .


    تاریخ بروزرسانی: 1399.03.12     

نسخه 3.12.2731.9188 تیم یار

قابلیت جدید 

✔️اضافه شدن امکان انتخاب گزینه دور کار نیستم

 

 

اضافه شدن امکان انتخاب گزینه دور کار نیستم

رفع باگ

✔️رفع باگ عدم نمایش درخواست های اضافه کاری در داشبورد .

✔️رفع باگ در زدن پایان در صورت وجود زمان کاری به صورت دستی .


    تاریخ بروزرسانی: 1399.02.30     

نسخه 3.12.2731.9157  تیم‌یار

تغییر

✔️ جلوگیری از انتخاب شغل در حکم شروع که با درخواست استخدام مغایرت داشته باشد .

رفع باگ

✔️ رفع باگ ثبت شروع یا پایان کار در صورت تثبیت زمان کاری .

✔️ رفع باگ عدم نمایش گزینه ذخیره برروی تلفن همراه .

✔️ رفع باگ عدم نمایش گزینه پایان در صورت ثبت زمان شروع دستی .


    تاریخ بروزرسانی: 1399.02.16     

نسخه 3.12.2731.9136 تیم‌یار

قابلیت جدید 

✔️ اضافه شدن امکان تایید مدیر در داشبورد و جزئیات زمان کاری .

✔️ اضافه شدن امکان نمایش سوال در هنگام انتخاب شکلک های بد و بدتر .

✔️ اضافه شدن امکان تنظیمات نمایش پاپ آپ و ارسال نوتیفای در زمان ثبت پایان کار خودکار .

اضافه شدن امکان تایید مدیر در داشبورد و جزئیات زمان کاری

اضافه شدن امکان نمایش سوال در هنگام انتخاب شکلک های بد و بدتر

اضافه شدن امکان تنظیمات نمایش پاپ آپ و ارسال نوتیفای در زمان ثبت پایان کار خودکار

تغییر

 

✔️ جلوگیری از ثبت تایید خودم در صورت نبودن زمان پایان کار .

رفع باگ

✔️ رفع باگ ثبت شروع و پایان در حالتیکه زمان کاری تثبیت شده .

✔️ رفع باگ ویرایش کد ملی پرونده .


    تاریخ بروزرسانی: 1399.02.02     

نسخه 3.12.2731.9095 تیم‌یار

قابلیت جدید

✔️ اضافه شدن امکان لینک مشتری به جزئیات زمان کاری .

✔️ اضافه شدن ستون "آخرین تغییر دهنده زمان کاری" در داشبورد و جزئیات زمان کاری .

✔️ اضافه شدن امکان "تایید خودم" در داشبورد و جزئیات زمان کاری برای کارمند دورکار .

✔️ اضافه شدن امکان تعریف فعالیت و انتخاب آن در زمان کلیک برروی شروع کار .

اضافه شدن امکان لینک مشتری به جزئیات زمان کاری

اضافه شدن ستون "آخرین تغییر دهنده زمان کاری" در داشبورد و جزئیات زمان کاری

اضافه شدن امکان "تایید خودم" در داشبورد و جزئیات زمان کاری برای کارمند دورکار

اضافه شدن امکان تعریف فعالیت و انتخاب آن در زمان کلیک برروی شروع کار

تغییر

✔️ تغییر در نمایش زمان های کاری در داشبورد و جزئیات زمان های کاری .

رفع باگ

✔️ رفع باگ لینک اشتباه ایمیل به پرونده .

✔️ رفع باگ نمایش زمان های کاری در تب مرخصی و ماموریت .


    تاریخ بروزرسانی: 1399.01.19     

نسخه 3.12.2731.9025 تیم‌یار

قابلیت جدید

✔️ مشاهده Popup هنگام استفاده نکردن از تیم یار توسط کاربر دورکار .

✔️ اضافه شدن امکان لینک به جزئیات زمان های کاری .

✔️ اضافه شدن امکان ثبت ورود و خروج به صورت دستی .

✔️ اضافه شدن دسترسی برای ویرایش زمان کاری روز جاری .

✔️ اضافه شدن امکان تایید و رد توصیه نامه و دیدگاه .

✔️ اضافه شدن امکان لینک کردن اقدام و پروژه به زمان شروع در دورکاری .

✔️ اضافه شدن زبانه زمان های کاری به داشبورد پرسنلی .

 

اضافه شدن امکان مشاهده Popup هنگام استفاده نکردن از تیم یار توسط کاربر دورکار

اضافه شدن امکان لینک به جزئیات زمان های کاری

اضافه شدن امکان ثبت ورود و خروج به صورت دستی

اضافه شدن امکان دسترسی برای ویرایش زمان کاری روز جاری

اضافه شدن امکان تایید و رد توصیه نامه و دیدگاه

اضافه شدن امکان لینک کردن اقدام و پروژه به زمان شروع در دورکاری

اضافه شدن زبانه زمان های کاری به داشبورد پرسنلی

رفع باگ

✔️ رفع باگ جستجوی فارسی شماره موبایل در پرونده .

 

 

{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}