تاریخ بروزرسانی: 1401.03.29     

نسخه 4.12.4671.1175 تیم یار

تغییر

✔️  باز طراحی  صفحه دستگاه در ماژول پایش .


    تاریخ بروزرسانی: 1399.12.12     

 نسخه 4.3.4200.878 تیم یار

تغییر

✔️ بهینه سازی دیتابیس در شمارنده جداول

قابلیت جدید

✔️ دریافت اطلاعات دستگاهها از اپ واسط

 

 
 
{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}