ماژول هسته

     تاریخ بروزرسانی: 1401.12.16
ورژن 4.25.4858.7428(4.25)  تیم یار

تغییر

✔️ نمایش ویجت مشتری در داشبورد خانه سرور منتخب تیم یار(ارائه در میان ورژن مورخ 01.12.23)

✔️ با فعال شدن چشمک زن ویجت مشتری، صفحه پیش فرض نیز تغییر کند (ارائه در میان ورژن مورخ 01.12.23)

رفع باگ

✔️ رفع مشکل کنترل addlink: 
     رفع مشکل در جداسازی با & در صورتی که این کاراکتر در محتوای content هم استفاده شده باشد


     تاریخ بروزرسانی: 1401.10.27
ورژن 4.23.4830.7346(4.23)  تیم یار

قابلیت جدید

✔️ زیرساخت سوییچ بین نسخه ها
   

enum {
    UI_MODE_X = 0,
    UI_MODE_Y = 1 //   bootstrap5
};

 • اضافه شدن پارامتر ui_mode به ModuleInfo
 • این پارامتر قبل از home_page تعریف میشود و پیش فرض آن UI_MODE_X است

     تاریخ بروزرسانی: 1401.10.07
ورژن 4.22.4812.7316(4.22)  تیم یار

قابلیت جدید

✔️ تغییر در هدر Content-Security-Policy برای پورتال:

اضافه شدن امکان ست کردن پارامتر های 'Content-Security-Policy' برای هر پورتال در فایل config.ini

مسیر نمونه برای فایل تنظیمات پورتال:

teamyar\data\0000000\config\sites\000000_2\config.ini

پارامترها:

 • connect-src
 • script-src
 • img-src
 • font-src
 • style-src
 • frame-src

url های مورد نیاز را در روبروی هر پارامتر تعریف میکنیم

در صورتی که بیشتر از یکی بود بین آنها space میگذاریم

مثال:

frame-src=https://www.teamyar.com https://test.com

تغییر

✔️ تغییر در تابع _installCertificate:
     2 مرحله چک در این تابع انجام میشود در مرحله اول این کامند اجرا میشود

-subject -nameopt multiline

      در صورت عدم دریافت جواب درست این کامند اجرا میشود

 -ext subjectAltName


     تاریخ بروزرسانی: 1401.09.15
ورژن 4.21.4802.7300(4.21)  تیم یار

قابلیت جدید

✔️ اضافه کردن زمان به لاگ خاتمه http:
     در صورتی که بخواهیم لاگ در انتهای هر request ثبت شود، پارامتر write_end_log در قسمت Modules settings در فایل config.ini ماژول مربوطه را برابر با true یا 1 قرار دهیم.
     لاگ انتهای request به این شکل ثبت میشود:

[200][202 ms] /dbdoc/left

[200] => status

[202 ms] => مدت زمان بر حسب میلی ثانیه


     تاریخ بروزرسانی: 1401.08.24
ورژن 4.20.4791.7268(4.20)  تیم یار

قابلیت جدید

✔️ امکان لینک شدن دکمه صفحات ویجت


     تاریخ بروزرسانی: 1401.08.03
ورژن 4.19.4781.7246(4.19)  تیم یار

قابلیت جدید

✔️ تشخیص شروع و پایان لاگ های http در صورت فعال بودن:

در صورتی که بخواهیم لاگ در انتهای هر request ثبت شود، پارامتر write_end_log در قسمت Modules settings در فایل config.ini ماژول مربوطه را برابر با true یا 1 قرار دهیم.
در این حالت لاگ بصورت زیر ثبت میشود

e.g

2022-10-11 13:26:32                 172.20.48.244    GET         10003    /portal/index              //---start
2022-10-11 13:26:32                 172.20.48.244    GET         10003    [200] /portal/index     //---end

رفع باگ

✔️ رفع مشکل نمایش ویجت ها در مدیریت ابزارک ها (میان ورژن مورخ 01.08.18 ارائه شد)


     تاریخ بروزرسانی: 1401.07.12
ورژن 4.18.4775.7223(4.18)  تیم یار

تغییر

✔️ حذف یکی از attribute های تگ img بعد از ذخیره کردن سورس فوتر:
          اضافه شدن loading به لیست attribute در فایل textcleaner.ini

✔️ بهینه کردن کوئری session

✔️ تغییر آپدیتر برای نوع مجوز آزمایشی (میان ورژن مورخ 01.07.25 ارائه شد)

رفع باگ

✔️ رفع مشکل نمایش ویجت ها در مدیریت ابزارک ها (میان ورژن مورخ 01.08.18 ارائه شد)


     تاریخ بروزرسانی: 1401.06.22
ورژن 4.17.4750.7176(4.17)  تیم یار

قابلیت جدید

✔️ اضافه شدن تابع deleteLinks2 در کلاس ILinkManager

جهت افزایش سرعت و بهینه شدن کارکرد تابع deleteLinks، این تابع اضافه شده است

استفاده ازین تابع زمانی توصیه میشود که این تابع در loop و به تعداد زیاد فراخوانی میشود

در حالاتی که ماژول امکان آرشیو ندارد بهتر است ازین تابع استفاده شود

prefix دیتابیس ماژول مبدا باید در این تابع ارسال شود به عنوان مثال

home_

TYRESULT    deleteLinks2(Context* context, int module_id, INT64 link_id, int type, char *db_prefix, bool is_archive);

db_prefix = پسوند دیتابیس ماژول مبدا (module_id)

is_archive = در صورتی که لینک مبدا آرشیو باشد مقدار این پارامتر true میشود

تغییر

✔️ تغییر آپدیتر برای نوع مجوز آزمایشی (میان ورژن مورخ 01.07.25 ارائه شد)


     تاریخ بروزرسانی: 1401.06.08
ورژن 4.16.4741.7152(4.16)  تیم یار

قابلیت جدید

✔️ درخواست API ساختاری جهت  برگرداندن مقدار فیلد raw_perm l

✔️ بررسی و بهینه سازی کندی اسناد در لیست و برخی عملیات ها برای داده های خیلی زیاد :
      ایندکس برای type , flags اضافه شد

تغییر

✔️ بهینه سازی تابع deleteLinks در کلاس CLinkManager


     تاریخ بروزرسانی: 1401.04.28
ورژن 4.14.4719.7105(4.14)  تیم یار

تغییر

✔️ بروزرسانی mysql

          بروزرسانی mysql از ورژن 8.0.22 به 8.0.27

✔️ امکان مدیریت تعریف ویجت انتخاب شده پیش فرض برای کاربران از طریق مدیریت ویجت ها:

در صورتی که در مدیریت ویجت ها ، ویجتی ایجاد شود و به افرادی اساین و یا کپی شود، بصورت پیش فرض برای آن کاربر ها پس از ورود به خانه آن ویجت نمایش داده میشود ولی بعدا کاربر میتواند آن را تغییر دهد
در صورتی که تغییری در ویجت در سمت مدیریت ابزارک ها ایجاد شود و بخواهیم آن ویجت مجدد برای کاربران مورد نظر بصورت انتخاب شده نمایش داده شود، میتوانیم مجدد گزینه کپی یا اساین برای کاربران را انتخاب کنیم

✔️ عدم استارت اتوماتیک سرویس تیم یار :

تغییراتی در ساختار آرشیو قبل از fullbackup انجام شد.
همچنین برای انجام عملیات fullbackup از مدیر سیستم MaxExecution  یک ساعت ست شده است

✔️ اصلاح لاگ mysql : (نسخه اصلاحی مورخ 1401.05.26 ارائه شد)

 • اضافه شدن log_error_verbosity=1 در فایل mysql.conf
 • تغییر آپدیتر تا با هر بار آپدیت فایل mysql_error.log پاک شود

    تاریخ بروزرسانی: 1401.04.01
ورژن 4.13.4690.7035(4.13)  تیم یار
 
قابلیت جدید
 

✔️ امکان شناسایی فایل های csv برای سیستم عامل های لینوکسی و مکی علاوه بر ویندوزی

تغییر

✔️ بررسی decode نشدن url درصورتی که url دارای ?page= باشد

✔️ تغییرات برای دسترسی remote به دیتابیس (راهنما)

✔️ بروزرسانی mysql


    تاریخ بروزرسانی: 1401.03.24     
ورژن 4.12.4671.6994(4.12)  تیم یار
 
تغییر

✔️ تغییر در کلاس CTextCleaner

✔️ مشکل فایل ویزیو بعد از دانلود از تیم یار

 


    تاریخ بروزرسانی: 1401.03.03     
ورژن 4.11.4656.6969(4.11)  تیم یار
 
قابلیت جدید
✔️ اضافه شدن فیلد raw_perm به permissionManager
 
تغییر

✔️ تغییرات ماژول هسته برای sql injection

 


  تاریخ بروزرسانی: 1401.02.20

نسخه 4.10.4637.6936(4.10)  تیم‌یار

قابلیت جدید

✔️ تابع برای گرفتن ورژن gui در ماژول ها :

          اضافه شدن تابع زیر به کلاس IServer برای گرفتن ورژن gui

void         getGuiBuild(char* build, int size);

: sql injection detection ✔️ 

         این امکان توسط فلگ check_sql_injection در فایل config.ini هر ماژول بصورت دستی فعال و غیر فعال میشود

[Modules settings]
check_sql_injection=true


   تاریخ بروزرسانی: 1400.02.06

نسخه 4.9.4617.6911(4.9)  تیم‌یار

قابلیت جدید

✔️ اضافه شدن نوع array به sqlparam

 • اضافه شدن 3 نوع زیر به EnSqlParamType

SQL_TEXT_ARRAY = 65528,// vector<string>
SQL_LONG_ARRAY = 131056,// vector<int>
SQL_INT64_ARRAY = 262112// vector<INT64>

        برای استفاده در کوئری هایی که دستور IN یا NOT IN دارند

 

 

تغییر

✔️ مواردی در رابطه با فایل منیجر جهت جلوگیری از ثبت داده های اشتباه

✔️ حذف کامل کش از کدهای permissionManager


   تاریخ بروزرسانی: 1401.01.23

نسخه 4.8.4613.6889(4.8)  تیم‌یار

تغییر

✔️ نوشتن توابع پر کاربرد با store procedure

✔️ تغییر در textCleaner - href

✔️ تغییر در پارامتر های ModuleInfo :

          اضافه شدن 3 پارامتر زیر به ModuleInfo

int               perm_read [MODULE_MAX_COUNT]; // need read access for tables of these modules
int               perm_write[MODULE_MAX_COUNT]; // need write access for tables of these modules
int               perm_sp   [MODULE_MAX_COUNT]; // need sp execution for these modules

          

     این تغییر برای امکان محدود کردن دسترسی ها به دیتا بیس اضافه شده است

 • برای دسترسی read باید خود ماژول ، ماژول home و ماژول هایی که از آنها میخوانیم تعریف شود
 • برای دسترسی write باید خود ماژول ، ماژول home و ماژول هایی که آنها را تغییر میدهیم تعریف شود
 • برای دسترسی sp باید خود ماژول ، ماژول administration و ماژول هایی که از sp آنها استفاده میکنیم تعریف شود

      نمونه در ماژول sdkhelp تعریف شده است

       *در read , write هیچ ماژولی نباید ماژول administration اضافه شود

 

✔️ تغییرات در دسترسی های کاربر دیتابیس

 


   تاریخ بروزرسانی: 1400.11.24

نسخه 4.7.4551.6750(4.7)  تیم‌یار

تغییر

✔️ تغییر در کلاس IRespons          

 • اضافه شدن توابع getHeader
 • اضافه شدن پارامتر overwrite  به تابع setHeader

virtual const char *    getHeader(EnHttpKnownHeader header) = 0;
virtual const char *    getHeader(const char* header) = 0;
virtual TYRESULT  setHeader(EnHttpKnownHeader header, const char *content, bool overwrite = false) = 0;
virtual TYRESULT  setHeader(const char* header, const char* content, bool overwrite = false) = 0;

 


   تاریخ بروزرسانی: 1400.10.26

نسخه 4.6.4498.6638(4.6)  تیم‌یار

قابلیت جدید

 ✔️ مجزا شدن کاربران mysql به ازای هر ماژول

رفع باگ

✔️ بسته شدن درست نرم افزار در صورت درست نبودن زمان سرور


    تاریخ بروزرسانی: 1400.09.28
ورژن 4.5.4485.6588(4.5)  تیم یار
قابلیت جدید
 
  ✔️ امکان افزودن attribute های بدون value در html
 
 
تغییر
 
✔️ بروزرسانی nginx
 
 
رفع باگ
 
✔️تغییر در ساختار processCheck : رفع مشکل ارسال کرش در مواقعی که load ماژول کند باشد
 
 

    تاریخ بروزرسانی: 1400.08.30     
ورژن 4.4.4469.6521(4.4)تیم یار
قابلیت جدید
 

   ✔️ ایجاد قابلیت تنظیم CF-Connecting-IP برای پروکسی سرور تیم یار

 • در صورتی که بین تیم یار و کاربر یک سرور proxy وجود داشته باشد، ip که به دست تیم یار می رسد ip کاربر نیست بلکه ip سرور proxy است تیم یار این قابلیت را دارد که در صورتی که proxy server مقدار ip را در یک header خاص ارسال نماید بررسی های مربوط به ip کاربر را با استفاده از این هدر انجام دهد. در config.ini متغیری به نام remote_ip_header برای این موضوع قرار داده شده است که مقدار پیش فرض آن X-Real_IP می باشد. در صورتی که proxy server از header دیگری برای ارسال ip کاربر به سرور استفاده می کند به سادگی می توان با تغییر مقدار متغیر remote_ip_header مقدار جدید را جایگزین نمود.
 • در ماژول مدیر سیستم بخش امنیت ، گزینه ای با عنوان "استفاده آپی از پروکسی سرور" وجود دارد که مقدار آن در فایل config.ini با نام proxy_server ذخیره میشود، با انتخاب این گزینه مقدار IP از هدر با نام ذخیره شده در remote_ip_header خوانده میشود(پیش فرض X-Real-IP است)

 

   ✔️  اضافه شدن تابع تبدیل تاریخ قمری به تاریخ میلادی (اضافه شدن تابع  hijriToGregorian(SYSTEMTIME &st) به datetime_util)

   ✔️  حذف تابع isSite از کلاس IRequest و اضافه شدن دو تابع isSiteDomain و isPortalDomain به جای آن ،isSiteDomain برای زمانی است که با دامنه سایت باشد و isPortalDomain برای زمانی است که دامنه پورتال باشد

   ✔️  چک کردن ntp قبل از بالا آمدن تیم یار

             زمان فعلی سیستم با زمان یک ntp server چک می شود. در صورتی که فاصله زمانی بیش از ۳۰۰ ثانیه یا به عبارت دیگر ۵ دقیقه بود اجازه اجرای برنامه   داده نمی شود و موارد در لاگ ثبت می شود. این کار ضروری است زیرا در صورتی که زمان سیستم خطای زیادی داشته باشد کارکرد سیستم با اختلال مواجه خواهد شد.

              مقدار پیش فرض برای ntp server سرور :    

  1.europe.pool.ntp.org

            می باشد. این مقدار به صورت پیش فرض در فایل config.ini قرار داده شده است و قابل تغییر به سرور های دخواه می باشد.

ntp_server= 1.europe.pool.ntp.org

          در صورت نیاز هم می توان قابلیت چک کردن زمان با ntp_server را غیر فعال نمود.

ntp_server= false

  ✔️ اضافه شدن امکان redirect از سایت به پورتال
               در صورتی که در فایل config.ini بخش Server configuration پارامتر redirect_to_portal با مقدار 1 تعریف شود، مسیر های با دامنه سایت که وجود ندارند بصورت خودکار به دامنه پورتال redirect میشوند 
 

 تغییر

  ✔️ بهینه کردن ساختار SetSession

             کم کردن آپدیت ها روی جدول ADMIN_MEM_SESSIONS برای ست کردن پارامتر ها و تعداد ترد ها

 

  ✔️ تغییر تابع Compressor در تیم یار

 

 رفع باگ

  ✔️ برسی دانلود کامل فایل های ماژول ها قبل از نصب تیم یار

 


    تاریخ بروزرسانی: 1400.06.21     
ورژن 4.3.4381.6296(4.3:9)   تیم یار
 
قابلیت جدید
 

 ✔️ امکان اضافه کردن ویژگی autoplay به فایلهای تصویری و صوتی در ویرایش گر متن(حذف نکردن انها درcleantext)

 • autoplay, muted به لیست attributes فایل textcleaner اضافه شد
 • اضافه شدن نوع vsdx به فایل mimes.ini

vsdx,application/vnd.ms-visio.viewer,34

 

 

    تاریخ بروزرسانی: 1400.05.17     
ورژن 4.3.4360.6253(4.3:8)  تیم یار
قابلیت
 

✔️ اضافه شدن توابع زیر به کلاس IRequest

 • توابع getAll و resetAll برای متغییر ها اضافه شده است.
 • توابع getallFile و resetAllFile برای فایل ها اضافه شده است.

 

✔️در فایل config.ini یک متغیر به نام tls_level اضافه شده است.این متغیر سه وضعیت high، medium و low دارد.

 • high به معنی بالاترین سظح امنیت برای tls است و فقط از آخرین نسخه های پروتکل ها و الگوریتم های رمزنگاری پشتیبانی می کند. به صورت پیش فرض مقدار tls_level برابر با high است.
 • medium سطح امنیت متوسطی دارد.
 • low سطح امنیت پایینی دارد و برای کار کردن با نرم افزار های قدیمی تر بکار می رود.

تغییر

✔️ برداشتن محدودیت سایز موجود در checktable

 

 
تغییرات زیر در ورژن 4.3.4310.6133(4.3:7)  ایجاد شده است.   تاریخ ارائه: 1400.04.20
 
قابلیت

✔️ بروزرسانی lua  به نسخه ۵.۴.۲

 

 


    تاریخ بروزرسانی: 1400.03.23     

ورژن 4.3.4277.6023(4.3:6)  تیم یار
 
قابلیت

✔️ برگرداندن status کد دلخواه به کلاینت:

اضافه شدن status های زیر:

409 -> RES_E_CONFLICT

500 -> RES_E_INTERNAL_SERVER_ERROR

✔️ عدم جلوگیری از دریافت اینترفیس های ماژول درصورت بالا نیامدن آن

برای 2 تابع getPermissionManager و getFileManager چک وضعیت ماژول حذف شد

 

✔️ تست ssl جدید

          تغییراتی در پروتکل های قابل قبول برای nginx ایجاد شده است که از این پس بخاطر امنیت فقط tls 1.2 و tls 1.3 را پشتیبانی می کند.

 

✔️ لود کش permission فقط برای hr و document

        در صورتی که تابع getPermissionManager برای ماژول های hr و document توسط خود ماژول ها اجرا شود ، برای آنها کش لود میشود

 

 

 


    تاریخ بروزرسانی: 1400.02.19     

ورژن 4.3.4240.5888(4.3:5)  تیم یار
رفع باگ

✔️ بررسی عدم نمایش respond پس از فراخوانی api در ماژول مجوز

 


    تاریخ بروزرسانی: 1400.01.22     
ورژن 4.3.4234.5840(4.3:4)  تیم یار
 
قابلیت

✔️ تغییرات cloud

در صورتی که مجوز از نوع ابری باشد

1. در ماژول پورتال در بخش تنظیمات سایت لیست دامنه های تعریف شده در مجوز نمایش داده میشود

2. در ماژول مدیر سیستم امکان بروز رسانی و بروزرسانی خودکار وجود ندارد

✔️ اضافه شدن امکان setCookie در صفحات در حالت لود کل صفحه

✔️ افزودن دستوری به آپدیتر برای پاک کردن یک ماژول

 


    تاریخ بروزرسانی: 1399.12.17     
ورژن 4.3.4218.5786(4.3:3)  تیم یار
قابلیت

✔️ محدود شدن تعداد کانکشن ها : تعداد کانکشن ها سه برابر thread ها شده است

 
تغییر

✔️ آپدیت mysql به ورژن 8.0.22.0

 
رفع باگ

✔️ اصلاح تصاویر svg در تابع writeStatusError

 


    تاریخ بروزرسانی: 1399.11.19     
ورژن  4.3.4200.5705 (4.3:2) تیم یار
قابلیت

✔️ برگرداندن نوتیفای‌های خوانده شده در بازدیدهای اخیر

تغییر

تغییر در certificate

 


    تاریخ بروزرسانی: 1399.10.21     
ورژن  4.3.4120.5544 تیم یار
 
قابلیت

✔️ اضافه شدن ماژول gui (شامل font , css , js)

✔️ چک license قبل از لود ماژول ها

 
تغییر

✔️ تغییر در ساختار curlclient : حذف تکرار تابع perform از connect 

✔️ تغییر در ساختار sendMessage :

✔️ حذف nginx

✔️ ارسال مستقیم به هر ماژول با آی پی 127.0.0.1 و پورت هر ماژول

✔️ تغییر ساختار LanguageManager :

✔️حذف کلاس ILanguageManager از core و تابع  getLanguageManager از کلاس Iserver

✔️تغییرات ماژول های فعال و ترجمه سفارشی پس از restart قابل دیدن است (هم exe هم dll)

✔️تغییر در ساختار سایت پورتال

 

رفع باگ

✔️مشکل در نوشتن لاگها با طول زیاد

 


 
    تاریخ بروزرسانی: 1399.04.08     
ورژن  4.2.4085.5349 تیم یار
قابلیت

✔️تبدیل حروف فارسی به عربی و بالعکس در ماژول ها

✔️ایجاد تابع setUser در کلاس IServer

✔️اضافه کردن sendcrash:در صورتی که کرش برای تیم یار و dll ها باشد ماژول تیم یار قرار داده می شود و لاگ اصلی تیم یار ارسال می شود - در صورتی که نام ماژول ها قرار داده شود لاگ ماژول مربوطه ایمیل می شود - لاگ ها در فایلی به نام crash.log قرار داده می شود.

✔️اضافه شدن پارامتر has_archive در ModuleInfo

✔️اضافه شدن پارامتر IServer به تابع update و checkTables در کلاس IModule

✔️بستن transaction های باز هنگام context reset

✔️اضافه شدن تابع isRunningModule به کلاس IServer

✔️اجرا نشدن ماژول های exe در صورت انقضای مجوز

✔️فراخوانی setPrefix در checkTables ماژول های exe

✔️اضافه شدن تابع setUser به کلاس IOfficeOnlineManager

✔️اضافه شدن تابع removeWidget به کلاس IWidgetManager

✔️حذف memory leak detector از ماژول ها

✔️افزایش بارگذاری فایل در پوشه ای اسناد بیش از 128 مگ:

✔️اضافه شدن پارامتر max_body_size در فایل config.ini (بر حسب MB - مقدار پیش فرض 200 است)

✔️پس از افزایش max_body_size در فایل config.ini و ریست کردن تیمیار ، میتوان مقدار حداکثر اندازه فایل در تنظیمات مدیر سیستم را افزایش داد

✔️امکان ارسال جیسون در تابع sendMessageToEvent

✔️ایجاد interface برای ماژول مجوز

✔️درخواست دریافت کانتنت ویجت پورتال _ وابسته به توسعه فروشگاه آنلاین

✔️امکان updater64 db export در ورژن 4 مانند ورژن 3 بر اساس ماژول export

✔️اضافه کردن سایر متد های http

✔️ارسال ایمیل های مهم مثل کمبود هارد به ایمیل لایسنس در صورت تنظیم نبودن "تنظیمات ارسال پست الکترونیکی"

✔️بررسی حجم درایو تیم یار برای دیتابیس های حجیم

✔️امکان درون ریزی فایل های با نام فارسی

✔️بررسی شیوه اعمال دسترسی های مربوط به کاربران ماژول مختلف در مسیرهای home

✔️درنظرگرفتن فایل/پوشه های با نام غیرانگلیسی در کلاس CBinFile

✔️تغییر در تنظیمات ip ماژول ها: این تنظیمات فقط در ماژول های exe قرار دارد و در فایل config.ini آن قرار دارد. در حالت پیشفرض مقدار آن local است به این معنی که ماژول ip لوکال را listen می کند و در خارج از سیستم قابل دسترسی نیست.

ip_listen=local

در صورتی که بخواهیم در دسترسی مستقیم به ماژول در سیستمی دیگر داشته باشیم این مقدار را global قرار می دهیم.

ip_listen=global

باید توجه داشت که این ip با ip دسترسی nginx متفاوت است و برای دسترسی به ماژول مربوطه باید یک nginx در مسیر قرار گیرد
 
تغییر

✔️تغییر در نحوه لود صفحات در حالت frame

✔️تغییر filemanager برای teamyar4

✔️تغییر در تابع getDataPath برای حالت exe

✔️تغییرات در sdk

✔️تغییرات teamyar.conf

✔️تغییر در تابع queryFetch در حالت خطای truncate data

✔️تغییر در ساختار log

✔️تغییر در وضعیت ماژول ها

✔️تغییر در register ماژول ها

✔️حذف updateManager برای ماژول های exe

✔️تغییر در ساختار تابع archiveProcess هنگام fullbackup

✔️تغییر در ساختار captchaManager

✔️تغییر در کلید popup

✔️تغییر در fullbackup: تغییر در تنظیمات backup: فقط می توان تعداد فایل های fullbackup را تعیین نمود. (تنظیمات به ازای تعداد هفته حذف شده است)

✔️تغییر در وابستگی ماژول ها

✔️تغییر در تابع getPermission برای ماژول های dll

✔️تغییر در leakdetector

✔️تغییر نوع پارامتر number_of_row_affected در تابع queryImmediate

✔️تغییر در تابع getPermission برای ماژول های dll

تغییرات guard:

✔️از این پس GUARD سرویس تیم یار نیست و سرویس تیم یار توسط teamyar اجرا می شود.

✔️مانند قبل وظیفه اجرای پروسس ها بر عهده تیم یار است.

✔️با گارد هم مانند یک پروسس رفتار می شود و توسط تیم یار اجرا می شود

✔️گارد قبلی حذف شده است و گارد جدید وظیفه لود dllها را دارد. برای دیباگ ماژول های dll باید به گارد attach شوند.

✔️در صورت کرش ماژول های dll گارد استاپ و استارت می شود و کل تیم یار استاپ نمی شود

✔️لاگ های dllها در پوشه گارد قرار دارند

✔️تغییر در referer

✔️تغییر در تابع addNotify برای بهبود سرعت

✔️تغییر در ساختار سوکت نوتیفای

✔️تغییر در پارامتر های sendMessageToEvent

✔️تغییر در ساختار سوکت پاپ آپ

✔️تغییر در ورژن server

✔️تغییر ساختار nginx

✔️تغییر ssl در زمان فعال سازی مجدد در تیم یار 4.2

 
رفع باگ

✔️مشکل در نمایش 20 کاربر اخیر ACL در تیم‌یار 4

✔️مشکل در public ماژول های exe

✔️مشکل در انتخاب و تغییر عکس کاربر (مدیر سیستم - پروفایل)

✔️رفع مشکل filemanager

✔️رفع مشکل کش permission

✔️رفع مشکل فیلد های auto_increament

✔️عدم حذف نوتیفای

✔️رفع مشکل کلاس image

✔️نمایش ندادن ویجت ماژول های غیر فعال

✔️مشکل وب سوکت در پورتال

✔️مشکل در استاپ شدن exe ها در حالت debug

✔️پارامتر timeout در کنترل form عمل نمی کند: timeout برای ماژول های dll پیش فرض 1 دقیقه بود که به 5 دقیقه تغییر پیدا کرد

✔️رفع مشکل COfficeOnlineManager

✔️مشکل در لود پرمیشن های منفی

✔️اصلاح نمایش لاگ change ip

✔️تنظیم اشتباه access-control-allow-origin: https://erp.teamyar.com در پورتال : برای حالت public و site مقدار access-control-allow-origin  برابر * است

✔️مشکل checkReferer در سایت

 


    تاریخ بروزرسانی: 1399.01.31     
ورژن  4.1.3317.2619 تیم یار
 
قابلیت

✔️کلاس CTYMessage در teamyar4

✔️اضافه شدن هدر Accept

✔️اضافه کردن قابلیت به config.ini جهت مدیریتmysql

 
تغییر

✔️جایگزین برای IProfileAdd در teamyar4

✔️جایگزین برای ILoginManager در teamyar4

✔️تغییر ساختار interfaceها در هسته teamyar4

✔️جایگزین برای IMessage در teamyar4

✔️تغییر در ModuleInfo

✔️تغییر در isArchivedData

✔️جایگزین برای ILinkTypeInfo در teamyar4

✔️تغییر در توابع register برای کنترل searchlink و addlink

✔️تغییر در ساختار widget در teamyar4

✔️حذف serviceProcess از کلاس IModule

 
رفع باگ
 • اصلاح نمایش ورژن هسته تیم یار

 

{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}