ماژول مجوز

   تاریخ بروزرسانی: 1401.12.16

نسخه 4.25.4858.2625(4.25)  تیم‌یار

قابلیت جدید

✔️ امکان تعریف دامنه سرور تیم یار در تنظیمات مجوز


   تاریخ بروزرسانی: 1401.05.18

نسخه 4.15.4733.2620(4.15)  تیم‌یار

رفع باگ

✔️ رفع باگ نمایش گزارش مجوزهای واگذار شده


   تاریخ بروزرسانی: 1401.04.07

نسخه 4.13.4690.2616(4.13)  تیم‌یار

قابلیت جدید

✔️ ایجاد قابلیت تنظیم خودکار office online برای مشتری ها بر اساس مجوز


   تاریخ بروزرسانی: 1401.03.24

نسخه 4.12.4671.2614(4.12)  تیم‌یار

قابلیت جدید

✔️ اضافه شدن فیلد param برای دسترسی های ماژول ها در مجوز :

در بخش تنظیمات ماژول مجوز، تب ماژول ها هنگام اضافه نمودن/ ویرایش ماژول در جدول نوع دسترسی میتوان برای هر نوع مقدار نیز تعریف نمود.

✔️ ایجاد قابلیت تنظیم خودکار بیگ بلو باتن برای مشتری ها بر اساس مجوز


   تاریخ بروزرسانی: 1401.02.20

نسخه 4.10.4637.2605(4.10)  تیم‌یار

قابلیت جدید

✔️ ایجاد قابلیت اجرای دستورات ابری قبل از n روز انقضای مجوز


   تاریخ بروزرسانی: 1401.01.23

نسخه 4.8.4613.2598(4.8)  تیم‌یار

قابلیت جدید

✔️  ایجاد قابلیت تغییر مجوز به پروفایل دیگر

✔️ ایجاد قابلیت اجرای دستورات ابری بعد از n روز انقضای مجوز

تغییر

✔️ تغییر در توابع کلاس CLicManager برای موارد امنیتی

 

رفع باگ

✔️ بررسی امنیتی ماژول مجوز


   تاریخ بروزرسانی: 1400.11.24

نسخه 4.7.4551.2549(4.7)  تیم‌یار

قابلیت جدید

✔️ نمایش تاریخ و زمان آخرین اطلاعات دریافت شده تیم یار مشتری در ماژول مجوز بخش آمار

✔️ ایجاد قابلیت نمایش نام دامنه های مجوز در بخش جزئیات

✔️ اضافه شدن نوع ابری یا معمولی به تنظیمات نوع مجوز

✔️ نمایش تاریخ ایجاد مجوز و تاریخ نصب بصورت مجزا

تغییر

✔️ تغییر در ساختار کلید دانلود برای نصب تیم یار        

 

   تاریخ بروزرسانی: 1400.10.26

نسخه 4.6.4498.2529(4.6)  تیم‌یار

قابلیت جدید

  ✔️ ایجاد قابلیت تنظیم قرار گیری مجوز در طبقه بندی مشخص و اجرای دستور چند مرحله ای و تکی

 

    تاریخ بروزرسانی: 1400.09.28

نسخه 4.5.4485.2516(4.5)  تیم‌یار

قابلیت جدید

✔️ دریافت اطلاعات مصرف cpu , ram , disk در ماژول مجوز( در ماژول مجوز، در صفحه اطلاعات هر مجوز، تب آمار، میزان cpu و ram استفاده شده توسط هر ماژول به ازای هر روز نمایش داده میشود.)
    تاریخ بروزرسانی: 1400.08.30     
ورژن 4.4.4469.2509(4.4)تیم یار

رفع باگ

 ✔️ مغایرت در نمایش ورژن ماژول ها

         تغییر در روش ارسال گزارش آپدیت (10 دقیقه پس از آپدیت سرور اطلاعات بروزرسانی برای ماژول مجوز ارسال میشود)

قابلیت جدید

✔️ در نمایش مجوز ، در قسمت جزئیات ، پارامتر ماژول سازنده اضافه شده است

✔️ اضافه شدن پارامتر module_id به مسیر add_license ماژول مجوز

ورودیها : {"module_id": ,"type": ,"kind": ,"user_count": ,"portal_user_count": ,"profile_id": ,"tracking_code": ,"domain": ,"sites": ,"description": ,"expire_month": ,"support_month": }

module_id =  ماژولی که مجوز از طریق آن اجرا میشود

            ** در صورتی که این مقدار خالی باشد مجوز ایجاد نمیشود (ERR_LIC_EMPTY_MODULE_ID = 12)

 

✔️ امکان تعریف پارامتر در header دستورات ابری


 
    تاریخ بروزرسانی: 1400.05.17     
ورژن 4.3.4360.2480  (4.3:8) تیم یار
 
قابلیت جدید

✔️ اضافه شدن مسیر exist_domain در لیست مسیج های ماژول مجوز (راهنمای کاربری)

✔️ تعریف نوع internal یا webService برای دستورات ابری (نوع internal برای ارسال مسیج های داخلی ماژول ها تعریف میشود)

✔️ اضافه شدن پارامتر portal_user_count به لیست ورودی های مسیر add_license (راهنمای کاربری)

✔️ اضافه شدن مسیر check_update_dependency و get_current_version  در لیست مسیج های ماژول مجوز(راهنمای کاربری)

 


    تاریخ بروزرسانی: 1400.04.20     
ورژن 4.3.4310.2458 (4.3:7) تیم یار
 
قابلیت جدید

✔️ تغییرات ماژول مجوز برای Cloud

✔️ امکان ارسال تاریخ انقضا و تاریخ پشتیبانی در استفاده از مسیر ایجاد مجوز add_license 

 


    تاریخ بروزرسانی: 1400.02.19     
تغییرات زیر در ورژن 4.3.4240.2420 (4.3:5) تیم یار
 
قابلیت جدید

✔️ تغییرات ماژول مجوز برای Cloud

 

رفع باگ

✔️ مشکل در امکان فعال سازی مجوز پس از حذف ماژول یا بسته : (ارائه در میان ورژن مورخ 1400.02.29)

پس از حذف ماژول یا بسته از تنظیمات ماژول مجوز، امکان فعال سازی برای تمامی مجوز های شامل آن ماژول یا بسته باید فعال شود

 


    تاریخ بروزرسانی: 1400.12.17     
ورژن 4.3.4218.2348 (4.3:3) تیم یار
 
قابلیت جدید

✔️ تکمیل api ماژول مجوز (راهنمای کاربری)

✔️ تغییرات ماژول مجوز برای cloud :

 1. متغیر تعریف شود که . های دامنه به _ تغییر داده شود و بتوان از آن در تمپلیت استفاده کرد (پیشنهاد اسم --domain_)
 2. ریسپانها در لاگ هر مجوز ذحیره شود 
 3. امکان استفاده از متغیر ها در URL
 4. امکان ذخیره تمپلیت بدون پر شدن yaml
 5. امکان مقدار دهی بصورت کلی به یک متغییر 
 6. نمایش ریسپانس json بصورت استاندارد json 
 7. آدرس و پورت API سرور در هر دستور به صورت متغیر قابل تعریف باشد
 8. علاوه بر respond body هر request، جهت بررسی صحت عملکرد، Status Code نیز از respond header دریافت شود.
 9. امکان فیلتر خروجی برای هر دستور و ذخیره در متغیر temporary
 10. امکان تعریف workflow با ترکیب چند دستور
 11. لاگ Status Code و متغیر های فیلتر شده خروجی هر دستور
 12. اضافه کردن رکورد های dns پورتال و تیم یار به صورت بخش شده. مثلا (erp.teamyar.com-> erp)**** --dns_record
 13. امکان اضافه کردن custom header در request ها. مثلا : Authorization : Bearer tLdvEnfW0SgmWeunQFgGpXdowXve3H_BZaEa9BMv
 14. پیدا کردن پارامتر از json وقتی با ارایه شروع می شود.
 15. بهبود ui صفحه چند پارامتری
 
رفع باگ

✔️ بررسی عدم ارسال کرش ها به ماژول مجوز: اضافه شدن نام ماژولی که کرش می کند به گزارش

 

    تاریخ بروزرسانی: 1399.11.19     
ورژن  4.3.4200.2267 (4.3:2) تیم یار

قابلیت

✔️ تعریف دامنه سرور راهنما در تنظیمات مجوز:

 • اضافه شدن امکان تعریف دامنه پورتال مشتریان در تنظیمات ماژول مجوز
 • در صورتی که این مقدار تغییر کند امکان فعال سازی تمام مجوز ها فعال میشود و پس از فعالسازی مسیر دامنه باشگاه مشتریان تغییر می کند.
 • میتوان مقدار این پارامتر را بعد از فعال سازی مجدد سرور توسط تابع getClubDomain در کلاس ILicense بدست آورد
 • همچنین در جیسون تیم یار و پورتال ty__fullinfo این پارامتر با نام club_domain اضافه شده است

تغییر

✔️ تغییرات ماژول مجوز برای cloud

 • تغییرات مسیج add_license:

تغییر در خروجی، ارسال خروجی بصورت json

{"result": ,"license_id": }

اضافه شدن پارامتر kind به جیسون ارسالی

enum License_Kinds {
    LICENSE_KIND_ONPREMISES = 0,
    LICENSE_KIND_CLOUD      = 1
};

 


    تاریخ بروزرسانی: 1399.10.21     
ورژن  4.3.4120.2192 تیم یار
 
رفع باگ

✔️ مشکل permission در گروه مجوز (ارائه شده در میان ورژن مورخ 99.11.06)

 


    تاریخ بروزرسانی: 1399.04.08     
 
ورژن  4.2.4085.2187 تیم یار
 
تغییر

✔️ تبدیل ماژول license به exe

✔️ حذف کش ماژول license

 
رفع باگ

✔️ مشکل در فیلتر بسته های مجوز

✔️ پاک شدن گواهی امنیتی هنگام فعال‌سازی مجدد

✔️ اصلاح سورت ورژن در مجوز

✔️ رفع مشکل مجوز هنگام تغییر وضعیت

✔️ عدم امکان اتصال ریموت از طریق مجوز

 


    تاریخ بروزرسانی: 1399.01.31     
ورژن  4.1.3317.2121 تیم یار
 
تغییر

✔️ تغییر ساختار

 

{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}