تاریخ بروزرسانی: 1401.03.08     

نسخه ---------  تیم یار

رفع باگ

✔️ سرچ Acl های در  ماژول خدمات .

    تاریخ بروزرسانی: 1401.01.28     

نسخه 4.8.4613.3144  تیم یار

قابلیت جدید

✔️ توسعه الگوهای شروع و پایان گارانتی ها .

 

توسعه الگوهای شروع و پایان گارانتی ها

 


    تاریخ بروزرسانی: 1400.12.03     

نسخه   4.7.4551.3076  تیم یار

قابلیت جدید

✔️ اعمال مشخصات در سریال قطعات  اختصاص یافته به کالا در خدمات .

اعمال مشخصات در سریال قطعات  اختصاص یافته به کالا در خدمات

 

 


    تاریخ بروزرسانی: 1400.11.19     

نسخه   4.6.4498.3048   تیم یار

قابلیت جدید

✔️تغییردر الگوهای پیامک خدمات پس از فروش بر مبنای سریال گارانتی و سریال کالا    .

 

تغییردر الگوهای پیامک خدمات پس از فروش بر مبنای سریال گارانتی و سریال کالا


 

    تاریخ بروزرسانی: 1400.09.09     

نسخه   4.4.4469.2975 تیم یار

قابلیت جدید

✔️ اضافه کردن گزینه جدید در الگوی متن پیامک خدمات

 

اضافه کردن گزینه جدید در الگوی متن پیامک خدمات

 


    تاریخ بروزرسانی: 1400.06.30     

نسخه 4.3.4381.2928 تیم یار

قابلیت جدید

✔️ اختصاص تاریخ گارانتی برای کالا با استفاده تاریخ فاکتور فروش و الگوی گارانتی کالا در خدمات .

اختصاص تاریخ گارانتی برای کالا با استفاده تاریخ فاکتور فروش و الگوی گارانتی کالا در خدمات

 

 


    تاریخ بروزرسانی: 1400.04.22     

نسخه 4.3 تیم یار

رفع باگ

✔️ افزودن فاکتور فروش در ثبت عملکرد خدمات

✔️ افزودن رسید برگشت امانی در ثبت عملکرد

✔️ افزودن کالای سریال پذیر در رسید داغی تعویض کالا

 


    تاریخ بروزرسانی: 1400.04.01     

نسخه  4.3.4240.2841 تیم یار

تغییر

✔️ انجام تغییرات ماژول خدمات برای exe شدن .

 


    تاریخ بروزرسانی: 1400.02.13     

نسخه  4.3.4234.2784 تیم یار

تغییر

✔️ انجام تغییرات ماژول خدمات برای exe شدن          

 


    تاریخ بروزرسانی: 1400.01.31     

نسخه   4.3.4234.2770 تیم یار

قابلیت جدید

✔️ ارسال پیامک در مراحل مختلف پذیرش خدمات پس از فروش .

 

ارسال پیامک در مراحل مختلف پذیرش خدمات پس از فروش

 


    تاریخ بروزرسانی: 1399.12.12     

نسخه   4.3.4200.2730 تیم یار

قابلیت جدید

✔️ ایجاد دسترسی برای جلو بردن ثبت عملکرد .

ایجاد دسترسی برای جلو بردن ثبت عملکرد

تغییر

✔️ بهینه سازی لود تکنسین در دستور خدمات پس از فروش

✔️ بهینه سازی جداول در خدمات پس از فروش

✔️ بررسی امنیتی مسیر های ماژول خدمات

 


    تاریخ بروزرسانی: 1399.11.28     

نسخه  4.3.4200.2703  تیم یار

تغییر 

✔️ اضافه شدن بارکد سریال گارانتی در پرینت چاپ گارانتی

 


    تاریخ بروزرسانی: 1399.11.14     

نسخه  4.3.4120.2683  تیم یار

تغییر

✔️ تغییرات فرمت سریال کالای انبار در خدمات پیرو تغییرات محصول

 


    تاریخ بروزرسانی: 1399.10.30     

نسخه  4.3.4120.2677  تیم یار

قابلیت جدید

✔️ عدم امکان درج علت رد شدن ثبت عملکرد .

عدم امکان درج علت رد شدن ثبت عملکرد

 


    تاریخ بروزرسانی: 1399.10.16     

نسخه  4.2.4085.2630  تیم یار

قابلیت جدید

✔️ گذاشتن فیلد علت تعویض به صورت انتخابی .

✔️ افزودن ویو و امکان پرینت فرم تعویض کالا با سریال تعویضی .

✔️ امکان پرینت درخواست گروهی پورتال .

✔️ امکان نمایش فیلدهای سفارشی در پرینت قبض .

 

 

گذاشتن فیلد علت تعویض به صورت انتخابی

افزودن ویو و امکان پرینت فرم تعویض کالا با سریال تعویضی

امکان پرینت درخواست گروهی پورتال

امکان نمایش فیلدهای سفارشی در پرینت قبض

 


    تاریخ بروزرسانی: 1399.10.02     

نسخه  4.2.4052.2623  تیم یار

قابلیت جدید

✔️ امکان نمایش فیلدهای سفارشی در پرینت قبض .

✔️ اضافه کردن فیلد اظهارات مشتری و ارتباط آن با حالت خرابی .

✔️ گروه بندی فیلدهای موجود در فرم ها

اضافه کردن فیلد اظهارات مشتری و ارتباط آن با حالت خرابی

وگروه بندی فیلدهای موجود در فرم ها

 


    تاریخ بروزرسانی: 1399.09.04     

نسخه  4.2.3938.2566  تیم یار

قابلیت جدید

✔️ آلارم وجود سوابق در هنگام پذیرش کالا

 

آلارم وجود سوابق در هنگام پذیرش کالا

 


    تاریخ بروزرسانی: 1399.08.20     

نسخه 4.2.3972.2557 تیم یار

قابلیت جدید

✔️ اصلاح تأیید و امضاء و نام تب ها برای یکپارچه سازی تیم یار (استفاده از به پیش نویس، به بررسی، به اجرا و ...) .

 

اصلاح تأیید و امضاء و نام تب ها برای یکپارچه سازی تیم یار .

 


    تاریخ بروزرسانی: 1399.08.06     

نسخه  4.2.3938.2541  تیم یار

قابلیت جدید

✔️ امکان تعویض کالا

✔️ ایجاد دسترسی دیدن همه برای درخواست، دستور و ثبت عملکرد

 

امکان تعویض کالا.

ایجاد دسترسی دیدن همه برای درخواست،دستور و ثبت عملکرد.

 

 


    تاریخ بروزرسانی: 1399.07.20     

نسخه  4.2.3912.2485 تیم یار

قابلیت جدید

✔️ ارسال نوتیفای برای تکنسین مربوطه در تب انجام دستور خدمت .

✔️ امکان حذف گروهی سریال های گارانتی از بخش گارانتی ها .

✔️ اضافه شدن تولبار در صفحه ایجاد و ویرایش درخواست خدمت گروهی .

✔️ ایجاد امکان تغییر استفاده از گارانتی هنگام ثبت درخواست گروهی .

✔️ تنظیمات اجباری بودن فیلد های درخواست خدمت در ثبت درخواست گروهی.

 

ارسال نوتیفای برای تکنسین مربوطه در تب انجام دستور خدمت .

 امکان حذف گروهی سریال های گارانتی از بخش گارانتی ها .

اضافه شدن تولبار در صفحه ایجاد و ویرایش درخواست خدمت گروهی .

ایجاد امکان تغییر استفاده از گارانتی هنگام ثبت درخواست گروهی .

تنظیمات اجباری بودن فیلد های درخواست خدمت در ثبت درخواست گروهی .

 


    تاریخ بروزرسانی: 1399.04.22     

نسخه 3.12.2731.2388 تیم یار

رفع باگ

✔️ رفع باگ در استفاده مکرر از فیلتر لیست سوابق (اصلی)

✔️ رفع باگ نمایش «نامشخص» به جای وضعیت ثبت عملکردهای تأیید/رد شده در لیست سوابق

✔️ رفع باگ پاک کردن فیلتر ایجاد کننده نسخه

✔️ رفع باگ محاسبه مجموع در لیست سوابق دارای چند درخواست از یک درخواست گروهی

 


    تاریخ بروزرسانی: 1399.03.12     

نسخه 3.12.2731.2334 تیم یار

قابلیت جدید

✔️ لود مدت زمان تعمیر از لیست خدمات /کالا در ثبت عملکرد خدمات .

✔️ نمایش اطلاعات تحویل دهنده در ویو درخواست گروهی و اضافه شدن فیلد توضیحات اضافه در تنظیمات چاپ درخواست گروهی .

 

 

لود مدت زمان تعمیر از لیست خدمات /کالا در ثبت عملکرد خدمات

نمایش اطلاعات تحویل دهنده در ویو درخواست گروهی و اضافه شدن فیلد توضیحات اضافه در تنظیمات چاپ درخواست گروهی

رفع باگ

✔️ رفع مشکل رسید برگشت از امانی در ثبت عملکرد خدمات پس از فروش برای کالاهای سریال غیر اجبار با داشتن سریال شروع و پایان (بدون ذخیره سریال ها) .

 


    تاریخ بروزرسانی: 1399.02.30     

نسخه 3.12.2731.2314 تیم یار

قابلیت جدید

✔️ ایجاد فیلتر در قسمت خدمات بخش اطلاعات پایه ماژول خدمات پس از فروش .

✔️ اضافه کردن فیلد آدرس مشتری در فرم پذیرش .

✔️ افزودن امکان ذخیره آدرس انتخاب شده در هر درخواست تکی در هنگام ذخیره درخواست گروهی و نمایش در ویو  و ویرایش

✔️ افزودن امکان ذخیره آدرس انتخاب شده در هر درخواست تکی در هنگام ذخیره درخواست گروهی پورتال و نمایش در ویو و ویرایش

 

 

ایجاد فیلتر در قسمت خدمات بخش اطلاعات پایه ماژول خدمات پس از فروش

اضافه کردن فیلد آدرس مشتری در فرم پذیرش

 


    تاریخ بروزرسانی: 1399.02.16     

نسخه 3.12.2731.2284 تیم یار

قابلیت جدید

✔️ هشدار در هنگام مغایرت تعداد سریال های کالا با مقدار در ثبت عملیات خدمات پس ازفروش .

 

هشدار در هنگام مغایرت تعداد سریال های کالا با مقدار در ثبت عملیات خدمات پس ازفروش

تغییرات

✔️ تغییرات امکان انتخاب سریال های کالا با الگوهای متفاوت در افزودن گروهی سریال گارانتی .

رفع باگ

✔️ امکان ثبت چند سطری درخواست گروهی بدون مشتری اصلاح شد.

✔️ رفع باگ تمپلیت درخواست گروهی در نمایش پیغام خطا در سریال وارد شده بدون کالا

✔️ تداخل شماره لیست درخواست گروهی خدمات

✔️ رفع باگ عدم امکان جستجو با شماره برگه و شماره لیست در بخش لیست سوابق

 


    تاریخ بروزرسانی: 1399.02.02     

نسخه  3.12.2731.2254 تیم‌یار

تغییرات

✔️ بهینه سازی سرعت لود سریالها در تولید گارانتی  گروهی .

قابلیت جدید

✔️ ثبت درخواست گروهی در پورتال خدمات پس از فروش .

✔️ امکان ثبت درخواست گروهی در پورتال خدمات پس از فروش و امکان ایجاد مشتری در هر سطر از درخواست گروهی

✔️ امکان استفاده از فرم سفارشی در درخواست گروهی

✔️ امکان تعریف و استفاده از فیلدهای سفارشی سمت پورتال و درخواست گروهی

 

امکان ثبت درخواست گروهی در پورتال خدمات پس از فروش و امکان ایجاد مشتری در هر سطر از درخواست گروهی

امکان استفاده از فرم سفارشی در درخواست گروهی

امکان تعریف و استفاده از فیلدهای سفارشی سمت پورتال و درخواست گروهی

 

 


    تاریخ بروزرسانی: 1399.01.19     

نسخه 3.12.2731.2219 تیم‌یار

قابلیت جدید

✔️   امکان دریافت و پردازش پیامک در ماژول خدمات پس از فروش .

✔️ امکان ارسال و دریافت پیامک با سریال گارانتی به صورت تکی و چندتایی(تک پردازشی و چند پردازشی)

✔️ امکان ارسال پاسخ با الگوهای تعریف شده و مقادیر ماکرو ها از اطلاعات گارانتی و مشتری

 

               امکان دریافت و پردازش پیامک در ماژول خدمات پس از فروش .

               

 

 
 
{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}