در این صفحه می‌توانید قابلیت‌های جدیدی که به ماژول حسابداری اضافه شده است را به تفکیک تاریخ هر به‌روزرسانی از ابتدا تا کنون مشاهده کنید. برای دیدن تمام قابلیت‌ها، ویژگی‌ها و مزایای این ماژول نیز می‌توانید از دکمه زیر استفاده کرده و وارد کاتالوگ ماژول حسابداری شوید. 

 

 

    تاریخ بروزرسانی: 1401.12.21      

نسخه 4.24.4832.9826 تیم‌یار 

رفع باگ 

✔️ رفع باگ و بررسی کندی در ویوی سند .

قابلیت جدید

✔️ توسعه مواردی از فیلتر در بخش لیست اسناد حسابداری .

✔️ ایجاد امکان تفکیک اسناد حسابداری رسمی و غیر رسمی _ افزودن تگ برای هر آرتیکل .

توسعه مواردی از فیلتر در بخش لیست اسناد حسابداری

ایجاد امکان تفکیک اسناد حسابداری رسمی و غیر رسمی _ افزودن تگ برای هر آرتیکل


    تاریخ بروزرسانی: 1401.11.23      

نسخه 4.23.4830.97954 تیم‌یار

رفع باگ 

✔️ رفع باگ در ویرایش دوره های مالی درصورت عدم وجود سند حسابداری .

تغییر

✔️ اضافه کردن ستون شناسه سیستمی به چک منو در ایندکس اسناد .

 


    تاریخ بروزرسانی: 1401.11.02      

نسخه 4.22.4812.9693 تیم‌یار   

رفع باگ 

✔️ رفع باگ عدم امکان اتصال اشخاص درون ریزی شده در ماژول حسابداری .

✔️ رفع باگ  .

قابلیت جدید 

✔️ ایجاد امکان تفکیک اسناد حسابداری رسمی و غیر رسمی _ تنظیمات .

✔️ ایجاد امکان تفکیک اسناد حسابداری رسمی و غیر رسمی _ انتخاب یک یا چند تگ به ازای یک یا چند رکورد سند .

✔️ ایجاد امکان تفکیک اسناد حسابداری رسمی و غیر رسمی _ اضافه کردن برچسب به فیلتر اسناد .

 

ایجاد امکان تفکیک اسناد حسابداری رسمی و غیر رسمی _ تنظیمات

 ایجاد امکان تفکیک اسناد حسابداری رسمی و غیر رسمی _ انتخاب یک یا چند تگ به ازای یک یا چند رکورد سند

 ایجاد امکان تفکیک اسناد حسابداری رسمی و غیر رسمی _ اضافه کردن برچسب به فیلتر اسناد


    تاریخ بروزرسانی: 1401.10.11      

نسخه 4.21.4802.9643 تیم‌یار 

رفع باگ 

✔️ رفع باگ مرتب سازی اسنادحسابداری .

✔️ رفع باگ .

تغییر

✔️ تغییر در دیفالت زبانه های خزانه داری از تب اسناد پرداختنی به تب درخواست .

✔️ تغییر امکان ویرایش نوع درخواست در درخواستهای خزانه داری .

 


    تاریخ بروزرسانی: 1401.09.20      

نسخه 4.21.4802.9599 تیم‌یار 

قابلیت جدید 

✔️ ایجاد لاگ در تاریخچه حساب اشخاص درصورت ویرایش نام شخص از سمت ماژول مشتری .

✔️ اضافه کردن ستون اطلاعات مشتری به جدول اشخاص در ماژول حسابداری .

 ایجاد لاگ در تاریخچه حساب اشخاص درصورت ویرایش نام شخص از سمت ماژول مشتری

اضافه کردن ستون اطلاعات مشتری به جدول اشخاص در ماژول حسابداری

رفع باگ 

✔️ رفع باگ تعریف نام اشخاص .

تغییر

✔️ تغییرات در ثبت اشخاص با نام های مشابه بر اساس شناسه مشتری .

 


    تاریخ بروزرسانی: 1401.08.08      

نسخه 4.18.4775.9506 تیم‌یار 

رفع باگ 

✔️ رفع باگ گزارش دفتر حساب در فیلتر .

 


    تاریخ بروزرسانی: 1401.07.17      

نسخه 4.18.4775.9470 تیم‌یار 

قابلیت جدید 

✔️ ایجاد دسترسی به منظور نمایش مانده در حساب ها، اشخاص و شناور ها .

✔️ اضافه شدن قابلیت جستجو بر اساس نام پرداخت کننده و نام صاحب حساب در اسناد پرداختنی و دریافتنی .

 

رفع باگ 

✔️ رفع باگ در کندی اسناد خزانه داری .

 


    تاریخ بروزرسانی: 1401.06.13      

نسخه 4.15.4733.9374 تیم‌یار 

تغییر 

✔️ تغییر در نمایش صحیح مانده حسابها .

 


    تاریخ بروزرسانی: 1401.05.23      

نسخه 4.15.4733.9349 تیم‌یار 

تغییر

✔️ تغییر توابع profile در ماژول حسابداری .

 


    تاریخ بروزرسانی: 1401.04.12      

نسخه 4.12.4671.9290 تیم‌یار 

رفع باگ 

✔️ رفع باگ ایجاد سند حسابداری بدون آرتیکل در افتتاحیه خزانه داری .

✔️ رفع باگ در عدم حذف یک رکورد ار جدول pa_request_record_det .

 


    تاریخ بروزرسانی: 1401.03.29      

نسخه 4.11.4656.9248 تیم‌یار 

رفع باگ 

✔️ رفع باگ درون ریزی فایل اکسل در رکوردهای اسناد حسابداری .

 


   تاریخ بروزرسانی: 1401.03.08      

نسخه 4.10.4637.9221 تیم‌یار 

رفع باگ 

✔️ رفع باگ در نمایش حساب در گزارش مانده به تفکیک حساب .

✔️ رفع باگ عدم نمایش نام بعضی از حسابها در acl گزارش دفتر حساب .

 


    تاریخ بروزرسانی: 1401.02.25      

نسخه 4.9.4617.9200 تیم‌یار 

رفع باگ 

✔️ رفع باگ در کپی اسناد حسابداری از مبدا به مقصد در حسابداری .

✔️ رفع باگ عدم امکان فراخوانی فاکتور خرید در ثبت سند پرداختنی خزانه داری .

 


    تاریخ بروزرسانی: 1401.02.11      

نسخه 4.8.4613.9163 تیم‌یار 

رفع باگ 

✔️ رفع باگ اصلاح عملیات درخواست های خزانه داری درصورت تایید، جزئیات درخواست .

✔️ رفع باگ عملیات اختتامیه .

تغییر

✔️ تغییرات موارد امنیتی در ماژول حسابداری .

✔️ ارسال نوتیفای با درج توضیحات در تاریخچه درخواستهای خزانه داری .

 


    تاریخ بروزرسانی: 1401.01.28      

نسخه 4.7.4551.9133 تیم‌یار 

رفع باگ 

✔️ رفع باگ چک کردن رأس چک ها و فاکتورهای فروش اسناد دریافتنی .

 


    تاریخ بروزرسانی: 1400.12.17      

نسخه 4.7.4551.9073 تیم‌یار 

قابلیت جدید

✔️ امکان استفاده از ماه های قمری در فیلد های تاریخ حسابداری برای کاربران با نمایش تاریخ قمری .

✔️ افزوده شدن گروه به تعریف الگوی تایید در خزانه داری .

✔️ امکان چک کردن رأس چک ها و فاکتورهای فروش در اسناد دریافتنی .

رفع باگ

✔️ رفع مشکل گزارش مانده حساب اشخاص .

✔️ رفع مشکل مراکز هزینه با ثبت کد تکراری .

✔️ رفع مشکل عدم درون ریزی مبالغ بالاتر از 10 رقم .

 

تغییر

✔️ امکان انتخاب فیلد اختیاری در الگوهای تایید .


    تاریخ بروزرسانی: 1400.12.03      

نسخه 4.7.4539.8986 تیم‌یار 

رفع باگ

✔️ رفع مشکل عدم خروجی اکسل دفتر حساب در حالت خاص .

 


    تاریخ بروزرسانی: 1400.11.19      

نسخه 4.6.4498.8958 تیم‌یار 

رفع باگ

✔️ رفع مشکل عدم بسته شدن حساب ها در پایان سال با سند اختتامیه .

✔️ رفع باگ ثبت سند تسعیر نوع اول با نماد «همه» و نرخ ارز ثابت .

✔️ رفع باگ نمایش مانده حساب برای حسابهای موقت پس از ثبت سند اختتامیه .

✔️ رفع باگ نمایش جمع رکوردهای تیک زده شده در پایین صفحه گزارش دفتر حساب .

✔️ رفع باگ در کندی نمایش دفتر حساب .

تغییر

✔️ امکان مرتب سازی در لیست درخواست های خزانه داری .

 


   تاریخ بروزرسانی: 1400.11.05      

نسخه 4.6.4498.8930 تیم‌یار 

قابلیت جدید

✔️ امکان درون ریزی آرتیکل های سند حسابداری به صورت عادی و ارزی .

رفع باگ

✔️ رفع مشکل در بخش تنظیمات سیستم در زبانه فروش .

✔️ رفع باگ نمایش غلط مانده ها در تراز آزمایشی .

✔️ رفع باگ نادرست بودن تاریخ در پایان دورهٔ مالی صورت سود و زیان .

تغییر

✔️ درخواست توسعه در درخواستهای حسابداری در بخش خزانه داری .

✔️ درخواست اضافه کردن ستون مبلغ در درخواستهای حسابداری .


    تاریخ بروزرسانی: 1400.10.21     

نسخه 4.5.4485.8868 تیم‌یار

تغییر

✔️ ایجاد صفحه بندی درگزارش دفتر حساب . 

 

    تاریخ بروزرسانی: 1400.09.23     

نسخه 4.3.4381.8767 تیم‌یار

رفع باگ

✔️ رفع مشکل عدم امکان حذف حسابها در حالتی خاص .

✔️ رفع مشکل ویرایش مبلغ اسناد چند صفحه ای .

✔️ رفع نمایش نام حساب و پیغام متناسب در هنگام ایمپورت فایل CSV .

تغییر

✔️ ایجاد محدودیت دسترسی برای نمایش نام و مقدار حساب ها در گزارش تراز آزمایشی .

 

    تاریخ بروزرسانی: 1400.09.09     

نسخه 4.3.4381.8722 تیم‌یار

رفع باگ

✔️ رفع باگ عدم نمایش صحیح مانده به تفکیک حساب ها .

✔️ رفع باگ عدم امکان ایجاد شخص در صورت مدیر نبودن ماژول مشتری .

تغییر

✔️ اعمال یکسری تغییرات و رفع باگ های صندوق خزانه داری .

✔️ مشخص شدن پیغام خطای مربوط به هر سطر در اسناد حسابداری .


    تاریخ بروزرسانی: 1400.08.25      

نسخه 4.3.4381.8704 تیم‌یار

رفع باگ

✔️ رفع باگ بررسی ناترازی سند در سطح یادداشت بر اساس قواعد شعبه .

✔️ رفع مشکل و تست مجدد گزارش اسناد و رفع باگ .

✔️ رفع مشکل و تست مجدد گزارش جزئیات حساب و رفع باگ .

✔️ رفع مشکل و تست مجدد گزارش سود و زیان و رفع باگ .

✔️ رفع باگ و مرتب سازی اسناد حسابدرای با تعداد رکوردهای زیاد .

✔️ رفع مشکل در صندوق فروش .

✔️ رفع باگ ایجاد سند فروش ناتراز در زمان فعال بودن قانون عدم امکان ثبت ناترازی .

✔️ رفع باگ نماد «همه» در گزارش مانده به تفکیک حساب ها .

 تغییر

✔️ تغییرات درخروجی اکسل و ایجاد فایل اکسل در روکش اسناد حسابداری .


    تاریخ بروزرسانی: 1400.08.11     

نسخه 4.3.4381.8667 تیم‌یار

رفع باگ

✔️ اصلاحی جهت مرتفع شدن مرتب سازی اسناد حسابدرای .

 تغییر

✔️ اعمال تغییراتی در دسترسی نمایش عوامل فروش در فاکتور فروش .


    تاریخ بروزرسانی: 1400.07.27     

نسخه 4.3.4381.8629 تیم‌یار

 رفع باگ

✔️ رفع مشکل اختصاص شماره سند افتتاحیه در مرتب سازی اسناد .

✔️ رفع باگ چاپ روکش اسناد .

✔️ رفع مشکل عدم نمایش اسناد دریافتنی در برخی حالات .

✔️ رفع باگ و بررسی مجدد گزارش تحریر دفاتر .

✔️ رفع باگ عدم انطباق دفتر حساب با گزارش تراز آزمایشی .

✔️ رفع باگ در مشکل مانده دفتر حساب .

✔️ رفع عدم امکان انتخاب شعبه و اعمال دسترسی گروه ها در ماژول حسابداری  .

✔️ رفع باگ ساعات سال های مالی در ابزار کپی حسابها .

✔️ رفع گزارش دفترحساب و مشکلات مانده ابتدای دوره .    تاریخ بروزرسانی: 1400.07.12      

نسخه 4.3.4381.8561 تیم‌یار

 رفع باگ

✔️ رفع باگ نمایش تاریخ پیش فرض در گزارشات با تنظیمات شروع ابتدای ماه .

✔️ رفع باگ عدم نمایش گردش حساب .

✔️ رفع باگ عدم نمایش مانده اول دوره در صورتحساب .

✔️ رفع باگ قفل شدن اسناد بستن حسابهای موقت و اختتامیه پس از ترکیب .

✔️ رفع باگ عوض شدن تاریخ صدور در اسناد خزانه داری .


    تاریخ بروزرسانی: 1400.06.16     

نسخه 4.3.4360.8531 تیم‌یار

 رفع باگ

✔️ رفع مشکل افزودن سند افتتاحیه به عنوان مانده ابتدای دوره در گزارشات حسابداری .

✔️ رفع اشکال تاریخ سند اختتامیه با تاریخ سند انتقال سود و زیان انباشته و بستن حسابهای موقت در سال جاری .

✔️  رفع مشکل نمایش خطا بدون توضیح در زمان ثبت سند چک تضمینی در اسناد پرداختنی .

✔️  رفع مغایرت در تاریخ عددی و حروفی ثبت شده در قسمت چاپ ماکروی چک در خزانه داری .


    تاریخ بروزرسانی: 1400.06.02     

 نسخه 4.3.4360.8478 تیم یار

 قابلیت جدید

✔️ لینک شدن و امکان دسترسی عملیات حسابداری به درخواست های مربوطه .

 رفع باگ

✔️ رفع مشکل مشاهده نشدن صورت وضعیت تنخواه ثبت شده .

✔️ درخواست رفع در ویرایش حساب صورت هزینه تنخواه .

✔️ رفع تمامی مشکلات مربوط به دسترسی انواع حسابها .


    تاریخ بروزرسانی: 1400.05.19     

نسخه 4.3.4360.8432 تیم یار

 رفع باگ

✔️ رفع مشکل نمایشی در گزارش دفترحساب اشخاص (ارزی) .

✔️ رفع باگ عدم نمایش نام و کد شناور - نام و کد مراکز در گزارش دفتر حساب .


    تاریخ بروزرسانی: 1400.05.05     

نسخه 4.3.4310.8380 تیم یار

 رفع باگ

✔️ رفع مشکل باز نشدن اکسل اختتامیه در حالت مقدار ارز اعشاری .

✔️ رفع عدم امکان ثبت برگشت چک .

✔️ رفع باگ نمایش رکوردهای دفترحساب مربوط به تسهیلات در سال مالی تجمیع .

تغییر

✔️ حذف اسناد ترکیب شده بدون تغییر در دیتابیس .

✔️ امکان انتخاب حسابهای شخص اجبار و غیر مرکزدرآمد اجبار در حساب هزینه پورسانت ماژول فروش .


    تاریخ بروزرسانی: 1400.04.22     

نسخه 4.3.4310.8339 تیم یار

قابلیت جدید

✔️ امکان صدور خودکار اسناد برای تراکنش های هر ماژول با قابلیت انتخاب تکی و چندتایی .

 رفع باگ

✔️ مرتفع شدن خطا در ثبت سند عودت سفته .

✔️ مرتفع شدن عدم نمایش صحیح کدینگ حسابها و شناور ها به هنگام باز شدن .

✔️ عدم نمایش مراکز غیرفعال در ماژول های فروش، خرید و محصول و حسابداری .

✔️ مرتفع شدن عملیات ذخیره و استقرار در بخش مغایرت بانکی .

✔️  مرتفع نمودن قاعده متوالی تاریخ در اسناد حسابداری .

  تغییر

✔️ تغییرات اساسی در جهت بهبود عملکرد و رفع مشکلات ابزار کپی اطلاعات حسابداری

✔️ اضافه شدن پیغام ها و بررسی های جدید و گسترده تر شدن پوشش های اطلاعات در کپی

 ✔️ تغییرات در نحوه گزارش های مانده به تفکیک حساب ها و دفتر حساب بر اساس دسترسی کاربران .


    تاریخ بروزرسانی: 1400.04.02     

نسخه 4.3.4277.8210 تیم یار

    رفع باگ

✔️ رفع مشکل عدم امکان ترکیب اسناد حسابداری (عادی و گروهی) با داشتن دسترسی کاربری .


    تاریخ بروزرسانی: 1400.03.25     

نسخه 4.3.4240.8185 تیم یار

    رفع باگ

✔️ رفع مشکل نمایش کارتخوان در بانک های شناور .


    تاریخ بروزرسانی: 1400.02.28     

نسخه 4.3.4234.8033 تیم یار

    رفع باگ

✔️ مرتفع شدن مشکل افزودن فایل داخل سند حسابداری .


    تاریخ بروزرسانی: 1400.02.13     

تغییرات زیر در نسخه 4.3.4234.8027 تیم یار انجام شده است. تاریخ ارائه : 1400.02.13

    رفع باگ

✔️ مرتفع شدن امکان جابه جایی اشخاص در ماژول حسابداری .


    تاریخ بروزرسانی: 1400.01.31     

نسخه 4.3.4234.7981 تیم یار

    رفع باگ

✔️ مرتفع شدن کرش در باز کردن سند مربوط به فاکتور خرید در حالت ایجاد با شماره فاکتور منفی .

✔️ رفع مشکلات دسترسی حسابها جهت دیدن و ثبت سند در حالت گروهی و کاربری .

✔️ رفع مشکل تاریخ ایجاد سند در ساعات اولیه بامداد .


    تاریخ بروزرسانی: 1400.01.17     

نسخه 4.3.4218.7937 تیم یار

    رفع باگ

✔️ باگ در تنظیمات حسابداری برای ماژول انبار .


    تاریخ بروزرسانی: 1399.12.26      

نسخه  4.3.4218.7924  تیم یار

    رفع باگ

✔️ رفع مشکل عدم امکان حذف فاکتور خرید دارای تسویه با صورت هزینه تنخواه .


    تاریخ بروزرسانی: 1399.12.12     

نسخه  4.3.4200.7894 تیم یار

      قابلیت جدید

✔️ اضافه شدن 4 دسترسی جدید برای شناور، مراکز هزینه، مراکز درآمد به قسمت دسترسی ها .

✔️ امکان اختصاص دادن دسترسی دیدن و ثبت سند برای حسابهای شناور، مراکز هزینه، مراکز درآمد،پروژه .

اختصاص دادن دسترسی دیدن و ثبت سند با داشتن دسترسی ها برای حساب شناور، مراکز هزینه، مراکز درآمد، پروژه

 

      رفع باگ

✔️ اصلاح اولویت ترتیب رکورد بدهکار و بستانکار در سند انتقال سود و زیان جاری .


    تاریخ بروزرسانی: 1399.11.14     

نسخه  4.3.4120.7769  تیم‌یار

      تغییر

✔️ تغییرات هنگام تجمیع سند سود و زیان انباشته با استفاده از تنظیمات انتقال سود و زیان به صورت خودکار .

✔️ انتخاب نماد "همه" در گزارش مانده به تفکیک حسابها بصورت پیش فرض .


    تاریخ بروزرسانی: 1399.10.30     

نسخه 4.3.4120.7733 تیم‌یار

      تغییر

✔️ تغییرات در صدور سند اختتامیه .

✔️ انتقال دسترسی های صرافی از ماژول حسابداری به ماژول صرافی .

     رفع باگ

✔️ ثبت صحیح بدهکار و بستانکار حساب سود (زیان) انباشته در حساب اختتامیه و افتتاحیه  .

✔️ مرتفع شدن عدم نمایش و ایجاد شخص حقوقی در اشخاص ماژول حسابداری .

✔️ رفع مشکل عدم نمایش فاکتورهای خرید در قسمت درخواست های خزانه داری .

✔️ رفع مشکل عدم نمایش نام کاربر ایجاد کننده در لیست اسناد حسابداری .

✔️ رفع مشکل تکرار شرح سند صورت هزینه تنخواه درخزانه داری .


    تاریخ بروزرسانی: 1399.10.16     

نسخه 4.2.4085.7683 تیم‌یار

      تغییر

✔️ تغییراتی در نحوه ایجاد سند اختتامیه و انتقال حساب ها به سال مالی بعد .


    تاریخ بروزرسانی: 1399.09.18     

نسخه 4.2.4052.7642 تیم‌یار

      تغییر

✔️ نمایش رکوردهای ناتراز در سند اختتامیه با رنگ قرمز .

✔️ نمایش پیغام در صورت عدم ثبت سند تسعیر نوع دوم قبل از بستن حسابهای موقت .

✔️ نمایش گزینه ذخیره اختتامیه حتی در صورت داشتن ناترازی در سند .

      رفع باگ

✔️ رفع مشکل نمایش پیغام ماهیت حسابها در اختتامیه .


    تاریخ بروزرسانی: 1399.03.12     

نسخه 3.12.2731.7370 تیم‌یار

      رفع باگ

✔️ جلوگیری از حذف فاکتور خرید خدمت پس از ثبت اسناد بستن حسابهای موقت و اختتامیه .


    تاریخ بروزرسانی: 1399.02.30     

نسخه  3.12.2731.7350 تیم‌یار

      قابلیت جدید

✔️ امکان حذف فاکتور فروش در ویرایش نقد، فیش و کارتخوان دریافتنی .

 

امکان حذف فاکتور فروش در ویرایش نقد، فیش و کارتخوان دریافتنی


    تاریخ بروزرسانی: 1399.02.02     

نسخه 3.12.2731.7306  تیم‌یار

      قابلیت جدید

✔️ امکان انتخاب و ویرایش فاکتور فروش در نقد، فیش و کارتخوان دریافتنی .

 

امکان انتخاب و ویرایش فاکتور فروش در نقد، فیش و کارتخوان دریافتنی


    تاریخ بروزرسانی: 1399.01.19     

نسخه 3.12.2731.7276 تیم‌یار

قابلیت جدید

✔️ امکان لینک درخواست های خزانه داری به دیگر عملیات در تمامی ماژول ها .

امکان لینک درخواست های خزانه داری به دیگر عملیات در تمامی ماژول ها

رفع باگ

✔️ رفع مشکل نمایش کد شناسه پرنت حساب ها .

✔️ رفع مشکل تغییروضعیت گروهی از در جریان وصول به وصول شده .

✔️ اصلاح پیغام عدم امکان ویرایش حساب بانک اسناد درجریان وصول منتقل شده به سال بعد .

 

 

 

{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}