تازه های ماژول اموال تیمیارERP

در این صفحه می‌توانید قابلیت‌های جدیدی که به ماژول اموال اضافه شده است را به تفکیک تاریخ هر به‌روزرسانی از ابتدا تا کنون مشاهده کنید. برای دیدن تمام قابلیت‌ها، ویژگی‌ها و مزایای این ماژول نیز می‌توانید از دکمه زیر استفاده کرده و وارد کاتالوگ ماژول اموال شوید. 

 

    تاریخ بروزرسانی: 1402.11.01  

نسخه 4.40.5131.3517 تیمیار

  رفع باگ

✔️محاسبه صحیح مبلغ استهلاک .

    تاریخ بروزرسانی: 1402.10.10  

نسخه 4.36.5059.3437 تیمیار

تغییر

✔️انتقال اموال به b5 .

  تاریخ بروزرسانی: 1402.08.14 

نسخه 4.36.5059.3437 تیمیار

تغییر

✔️ فراهم سازی امکان تعریف دارایی در سطح اول .


    تاریخ بروزرسانی: 1402.07.30 

نسخه 4.35.5043.3416 تیمیار

  رفع باگ

✔️مشکل در ورود اطلاعات تعدادی از فیلدها در درون ریزی اموال .


   تاریخ بروزرسانی: 1402.05.08 

نسخه 4.31.4943.3325 تیمیار

  رفع باگ

 ✔️تعداد روزهای محاسبه در استهلاک.


    تاریخ بروزرسانی: 1402.04.18 

نسخه 4.30.4931.3300 تیمیار

  رفع باگ

 ✔️عدم ورود از انبار ماژول اموال هنگامی که دارایی در ماژول محصول حواله انتقالی داشته باشد.


    تاریخ بروزرسانی: 1402.03.28    

نسخه 4.29.4914.3286 تیمیار

رفع باگ

✔️رفع مشکل در درون‌ریزی اموال .


    تاریخ بروزرسانی: 1402.03.07    

نسخه 4.28.4899.3268 تیمیار

رفع باگ

✔️عدم امکان فروش دارایی ها یا اسقاط آنها در سال مالی غیر از سال مالی جاری .


    تاریخ بروزرسانی: 1401.05.02    

نسخه 4.14.4719.3032 تیمیار

رفع باگ

✔️ بررسی و رفع مشکل ورود از انبار کالا .

✔️ باگ اموال (ازکارافتادن‌ ماژول با انتخاب گزینه‌های left توسط کاربر مشخص) .


    تاریخ بروزرسانی: 1401.02.11     

نسخه 4.9.4617.2965 تیمیار

رفع باگ

✔️درون ریزی محل استقرار و دارایی .


    تاریخ بروزرسانی: 1400.05.05     

نسخه 4.3.4310.2771 تیمیار

قابلیت جدید

✔️ ثبت اسناد استهلاک اموال .

ثبت اسناد استهلاک اموال


    تاریخ بروزرسانی: 1400.03.25     

نسخه 4.3.4240.2745 تیمیار

تغییر

✔️ تغییرات ماژول اموال برای exe شد


    تاریخ بروزرسانی: 1400.02.28     

نسخه 4.3.4240.2701  تیمیار

تغییر

✔️ تغییرات ماژول اموال برای exe شدن


    تاریخ بروزرسانی: 1400.01.16     

نسخه 4.3.4218.2665  تیمیار

رفع باگ

✔️ مشکل حذف اموال در قسمت ورود از انبار


    تاریخ بروزرسانی: 1399.12.12     

نسخه  4.3.4218.2660 تیمیار

تغییر 

✔️ بررسی امنیتی مسیر های اموال


    تاریخ بروزرسانی: 1399.11.28     

نسخه  4.3.4200.2635 تیمیار

تغییر 

✔️ بهیته سازی ماژول اموال


    تاریخ بروزرسانی: 1399.05.09     

نسخه 2731.17728 .3.12  تیم یار

 رفع باگ

✔️ مغایرت ارزش دفتری دارایی نمایش داده شده در سطر های جدول استهلاک، با مقدار محاسبه آن

✔️ مغایرت برخی از استهلاک های نمایشی در جدول استهلاک، با مقادیر بدهکاری در رکورد های حسابداری مربوط به دارایی مورد نظر

✔️ مغایرات ارزش دفتری دارایی آخرین سطر جدول استهلاک با ارزش دارایی نمایش داده شده در شناسنامه کالا

 


    تاریخ بروزرسانی: 1399.04.16     

نسخه 2731.2438 .3.12  تیم یار

قابلیت جدید

✔️ تغییر در نحوه چاپ بارکد ها در لیست دارایی .

✔️ در صورت اعمال هر گونه فیلتر، چاپ بارکد بر اساس فیلتر اعمال شده، انجام خواهد گرفت

✔️ در صورت انتخاب و ورود به سطوح مختلف دارایی ها، چاپ بارکد در آن سطح در نظر گرفته می شود.

✔️ گزینه باز یا بسته شدن لیست دارایی ها، در چاپ بارکد دارایی ها تاثیر می گذارد.

✔️ در واقع با تغییرات انجام شده، در هنگام چاپ بارکد، همان لیستی که در صفحه در حال نمایش است، چاپ می شود.

 

تغییر در نحوه چاپ بارکد ها در لیست دارایی .

 

 


    تاریخ بروزرسانی: 1399.03.12     

نسخه 2412 .3.12.2731  تیم یار

 رفع باگ

  ✔️ چاپ بارکد اموال در لیست دارایی.

 


    تاریخ بروزرسانی: 1399.02.30     

نسخه 3.12.2731.2403 تیم یار

 رفع باگ

✔️ نمایش خالی فیلدهای عمر مفید و پلاک دارایی در خروجی اکسل در صورت انتخاب حساب معین

✔️ نمایش مقدار عمر مفید دارایی(ماه) در چاپ ایندکس دارایی ها، برای عمر مفید غیر دارای مقدار بزرگ تر از 0 .

✔️ نمایش پلاک دارایی، عمر مفید دارایی(ماه) و سایر اطلاعات دارایی سطر آخر در خروجی اکسل، در صورت انتخاب ستون حساب معین در ایندکس دارایی ها .

✔️ امکان ویراش دارایی ها از بخش محل استقرار .


    تاریخ بروزرسانی: 1399.02.16     

نسخه 3.12.2731.2380 تیم یار

رفع باگ

✔️ دسترسی ثبت سند استهلاک برای کاربر غیر ادمین ماژول اموال .

{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}