در این صفحه می‌توانید قابلیت‌های جدیدی که به ماژول اموال اضافه شده است را به تفکیک تاریخ هر به‌روزرسانی از ابتدا تا کنون مشاهده کنید. برای دیدن تمام قابلیت‌ها، ویژگی‌ها و مزایای این ماژول نیز می‌توانید از دکمه زیر استفاده کرده و وارد کاتالوگ ماژول اموال شوید. 

 

 

 

    تاریخ بروزرسانی: 1401.05.02    

نسخه 4.14.4719.3032 تیم یار

رفع باگ

✔️ بررسی و رفع مشکل ورود از انبار کالا .

✔️ باگ اموال (ازکارافتادن‌ ماژول با انتخاب گزینه‌های left توسط کاربر مشخص) .


    تاریخ بروزرسانی: 1401.02.11     

نسخه 4.9.4617.2965 تیم یار

رفع باگ

✔️درون ریزی محل استقرار و دارایی .


    تاریخ بروزرسانی: 1400.05.05     

نسخه 4.3.4310.2771 تیم یار

قابلیت جدید

✔️ ثبت اسناد استهلاک اموال .

ثبت اسناد استهلاک اموال


    تاریخ بروزرسانی: 1400.03.25     

نسخه 4.3.4240.2745 تیم یار

تغییر

✔️ تغییرات ماژول اموال برای exe شد


    تاریخ بروزرسانی: 1400.02.28     

نسخه 4.3.4240.2701   تیم یار

تغییر

✔️ تغییرات ماژول اموال برای exe شدن


    تاریخ بروزرسانی: 1400.01.16     

نسخه 4.3.4218.2665  تیم یار

رفع باگ

✔️ مشکل حذف اموال در قسمت ورود از انبار


    تاریخ بروزرسانی: 1399.12.12     

نسخه  4.3.4218.2660 تیم یار

تغییر 

✔️ بررسی امنیتی مسیر های اموال


    تاریخ بروزرسانی: 1399.11.28     

نسخه  4.3.4200.2635 تیم یار

تغییر 

✔️ بهیته سازی ماژول اموال


    تاریخ بروزرسانی: 1399.05.09     

نسخه 2731.17728 .3.12  تیم یار

 رفع باگ

✔️ مغایرت ارزش دفتری دارایی نمایش داده شده در سطر های جدول استهلاک، با مقدار محاسبه آن

✔️ مغایرت برخی از استهلاک های نمایشی در جدول استهلاک، با مقادیر بدهکاری در رکورد های حسابداری مربوط به دارایی مورد نظر

✔️ مغایرات ارزش دفتری دارایی آخرین سطر جدول استهلاک با ارزش دارایی نمایش داده شده در شناسنامه کالا

 


    تاریخ بروزرسانی: 1399.04.16     

نسخه 2731.2438 .3.12  تیم یار

قابلیت جدید

✔️ تغییر در نحوه چاپ بارکد ها در لیست دارایی .

✔️ در صورت اعمال هر گونه فیلتر، چاپ بارکد بر اساس فیلتر اعمال شده، انجام خواهد گرفت

✔️ در صورت انتخاب و ورود به سطوح مختلف دارایی ها، چاپ بارکد در آن سطح در نظر گرفته می شود.

✔️ گزینه باز یا بسته شدن لیست دارایی ها، در چاپ بارکد دارایی ها تاثیر می گذارد.

✔️ در واقع با تغییرات انجام شده، در هنگام چاپ بارکد، همان لیستی که در صفحه در حال نمایش است، چاپ می شود.

 

تغییر در نحوه چاپ بارکد ها در لیست دارایی .

 

 


    تاریخ بروزرسانی: 1399.03.12     

نسخه 2412 .3.12.2731  تیم یار

 رفع باگ

  ✔️ چاپ بارکد اموال در لیست دارایی.

 


    تاریخ بروزرسانی: 1399.02.30     

نسخه 3.12.2731.2403 تیم یار

 رفع باگ

✔️ نمایش خالی فیلدهای عمر مفید و پلاک دارایی در خروجی اکسل در صورت انتخاب حساب معین

✔️ نمایش مقدار عمر مفید دارایی(ماه) در چاپ ایندکس دارایی ها، برای عمر مفید غیر دارای مقدار بزرگ تر از 0 .

✔️ نمایش پلاک دارایی، عمر مفید دارایی(ماه) و سایر اطلاعات دارایی سطر آخر در خروجی اکسل، در صورت انتخاب ستون حساب معین در ایندکس دارایی ها .

✔️ امکان ویراش دارایی ها از بخش محل استقرار .


    تاریخ بروزرسانی: 1399.02.16     

نسخه 3.12.2731.2380 تیم یار

رفع باگ

✔️ دسترسی ثبت سند استهلاک برای کاربر غیر ادمین ماژول اموال .

{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}