تاریخ بروزرسانی: 1401.06.27     

نسخه 4.17.4750.4609 تیم‌یار

تغییر

✔️ بهینه سازی حذف وابستگی های سند

✔️ طراحی الگوی چاپ برای صدور نامه

✔️ کنترل تعداد نسخه در ویرایش اسناد آفیس

✔️ حداکثر تعداد نسخه های فایل

رفع باگ

✔️ رفع باگ متادیتا (نسخه اصلاحی مورخ 1401.06.31 ارائه شد)

✔️ مشکل در پیام تایید حداکثر تعداد نسخه (نسخه اصلاحی مورخ 1401.06.31 ارائه شد)


    تاریخ بروزرسانی: 1401.06.13     

نسخه 4.16.4741.4608تیم‌یار

تغییر

✔️ بهینه سازی پنجره منگنه کردن فایل

✔️طراحی الگوی چاپ برای صدور نامه(نسخه اصلاحی مورخ 1401.06.13 ارائه شد)

✔️مشکل در ایجاد فایل انباره مرتبط با مشتریان

رفع باگ

✔️ نمایش تولتیپ توضیحات در فایل attach شده

✔️ رفع باگ متادیتا (نسخه اصلاحی مورخ 1401.06.31 ارائه شد)


    تاریخ بروزرسانی: 1401.05.23     

نسخه 4.15.4733.4530 تیم‌یار

رفع باگ

✔️ عدم امکان اضافه کردن سند به اقدام ها

✔️ بررسی مشکل ماژول اسناد (2 نسخه اصلاحی یکی مورخ 1401.05.26 و دیگری 1401.06.07 ارائه شد)

✔️ بررسی کندی عمومی اسناد تیم یار پس از آپدیت (نسخه اصلاحی مورخ 1401.05.26 ارائه شد)

تغییر

✔️ تغییرات ساختاری مربوط به توابع profile برای اسناد

✔️ بهینه سازی انتقال به سطل زباله و حذف دائم

✔️ بهینه سازی عملیات انتقال اسناد

✔️ بهینه سازی بررسی قفل امضا در انتقال اسناد

✔️ بهینه سازی بررسی ویژگی عدم حذف در انتقال اسناد

✔️ اضافه کردن یک تابع api جهت حذف اسناد

✔️ برای استفاده از ادیتور tiny در کامنت ماژول اسناد (نسخه اصلاحی مورخ 1401.05.24 ارائه شد)


    تاریخ بروزرسانی: 1401.05.02     

نسخه 4.14.4719.4529 تیم‌یار

رفع باگ

✔️ بررسی کرش اسناد : بهینه سازی کوئری لاگ شده

✔️ قراردادن شخصی که نسخه را برمیگرداند بعنوان مولف نسخه

✔️ تغییر فرمت فایل متنی در هنگام ذخیره در دبیرخانه (نسخه اصلاحی مورخ 1401.05.04 ارائه شد)

✔️ باگ در پرینت اسناد (نسخه اصلاحی مورخ 1401.05.15 ارائه شد)

✔️ بررسی مشکل ماژول اسناد (2 نسخه اصلاحی یکی مورخ 1401.05.26 و دیگری 1401.06.07 ارائه شد)

تغییر

✔️ بهبود کد در بخشهای ایجاد پوشه نسخه

✔️ بهینه سازی فیلتر اسناد

✔️ تغییر ساختار جهت ایجاد پروژه های api و sdk در پروژه ماژول اسناد


    تاریخ بروزرسانی: 1401.04.12     

نسخه 4.13.4690.4485 تیم‌یار

قابلیت جدید

✔️ ایجاد امکان گزینه "آخرین" (Last) جهت نمایش آخرین فایلهای ایجاد شده در پوشه جاری به بعد

✔️ ایجاد ابزار حذف اسناد با فایل csv

✔️ اضافه کردن "لیست اجرا " به امکانات درون تنظیمات اسناد جهت استفاده از حذف گروهی با فایل CSV

✔️ اضافه کردن قابلیت تغییر mime type در فایل ها و نسخه های آن (تغییر پسوند فایل)


رفع باگ

✔️ نمایش لیست همه بعد از تغییر فایل در سایر رده ها

✔️ عدم پشتبانی از فایل های با نام فارسی در انباره / اصلاح نمایش نام های فارسی در فایل های اسناد

✔️ تغییر فرمت فایل متنی در هنگام ذخیره در دبیرخانه (نسخه اصلاحی مورخ 1401.05.04 ارائه شد)

✔️ باگ در پرینت اسناد (نسخه اصلاحی مورخ 1401.05.15 ارائه شد)


    تاریخ بروزرسانی: 1401.03.29     

نسخه 4.12.4671.4428 تیم‌یار

تغییر

✔️ تغییرات مورد نیاز ماژول اسناد جهت ابزار مدیریت فایل منیجر

✔️ تغییرات پنجره نمایش نتایج جستجوی سریع

✔️ انتقال بررسی خطا و اصلاح خطا به تنظیمات و تغییر اسم به درون ریزی

✔️ تغییرات حذف maxId های جداول قدیمی اسناد

✔️ اعمال تغییرات ثانویه جهت برطرف کردن کندی لیست الگوهای اسناد (نسخه اصلاحی مورخ 1401.03.29 ارائه شد)

✔️ بررسی و اصلاح برخی از تناقضات مشاهده شده در دادهای اسناد

✔️ نسخه اصلاحی_ایجاد ابزار حذف اسناد با فایل csv (نسخه اصلاحی مورخ 1401.04.11 ارائه شد)

 

رفع باگ

✔️ بررسی کرش در سرور موسسه جهادی : مشکل استفاده از کاراکترهای غیر مجاز در نامگذاری پوشه های انباره

✔️ باگ در شماره گذاری نامه ها


    تاریخ بروزرسانی: 1401.03.08     

نسخه 4.11.4656.4378 تیم‌یار

قابلیت جدید

✔️ اضافه کردن جستوی روی کلمات کلیدی به جستجو سریع اسناد

اضافه کردن جستوی روی کلمات کلیدی به جستجو سریع اسناد

✔️ تعریف نوع مجزا برای فایل های سایت در سند

تغییر

✔️ با اضافه کردن فرد به مسئولین/امضاکنندگان/تاییدکنندگان شخص در مطلعین هم قرار گیرد

✔️ بررسی کندی لیست الگوها در اسناد

رفع باگ

✔️ امکان دانلود اسناد غیر تیم یاری و غیر ویدیویی از سمت پورتال با وجود غیرفعال بودن دانلود فایل

✔️ اعمال تغییرات ارث بری روی محتویات در ویرایش پوشه

✔️ نسخه اصلاحی کرش در سرور موسسه جهادی (نسخه اصلاحی 4378 مورخ 1401.03.25 ارائه شد)


    تاریخ بروزرسانی: 1401.02.25     

نسخه 4.10.4637.4377 تیم‌یار

قابلیت جدید

✔️ امکان نمایش اسناد بصورت تمام صفحه در پورتال ماژول اسناد

تغییر

✔️ تابع آپدیت برای اسناد embed شده که در جدول Helper قرار نگرفته اند

رفع باگ

✔️ اعمال تغییرات ارث بری روی محتویات در ویرایش پوشه (نسخه اصلاحی مورخ 1401.03.07 ارائه شد)

✔️ نسخه اصلاحی کرش در سرور موسسه جهادی (نسخه اصلاحی 4377 مورخ 1401.03.25 ارائه شد)


    تاریخ بروزرسانی: 1401.02.11     

نسخه 4.9.4617.4292 تیم‌یار

تغییر

✔️ بهینه سازی بخش های مرتبط با دسترسی در اسناد

✔️ نمایش فایل های مطلع شده، مسئولم،جهت امضا و تائید در پوشه های تو در تو

✔️ حذف cache و تغییرساختار ماژول اسناد(فاز نهایی)


    تاریخ بروزرسانی: 1401.01.28      

نسخه 4.8.4613.4266 تیم‌یار

قابلیت جدید

✔️ اضافه شدن جدول جزئیات دسترسی به اسناد تیم یاری،حذف cache و تغییرساختار ماژول اسناد .

اضافه شدن جدول جزئیات دسترسی به اسناد تیم یاری،حذف cache و تغییرساختار ماژول اسناد


    تاریخ بروزرسانی: 1400.10.19      

نسخه 4.6.4498.4147 تیم‌یار

قابلیت جدید

✔️ اضافه کردن فیلد کلمات کلیدی به صفحه جزئیات اسناد.


    تاریخ بروزرسانی: 1400.10.07      

نسخه  4.6.4498.4116 تیم‌یار

تغییر

✔️ تغییر در نحوه نمایش لیست فایل های منگنه شده به سند در لیست اسناد .


    تاریخ بروزرسانی: 1400.10.07      

نسخه  4.4.4469.4048 تیم‌یار

قابلیت جدید

✔️ اضافه شدن ویجت اسناد به ماژول خانه (امکان نمایش اسناد در داشبود) .


    تاریخ بروزرسانی: 1400.09.23      

نسخه  4.4.4469.4039 تیم‌یار

قابلیت جدید

✔️ امکان دانلود پوشه های متصل به انباره .


    تاریخ بروزرسانی: 1400.08.25      

نسخه  4.3.4381.3966 تیم‌یار

قابلیت جدید

✔️ امکان ارتباط ماژول اسناد با آدرس درایو لوکال سرور .

 

امکان ارتباط ماژول اسناد با آدرس درایو لوکال سرور


    تاریخ بروزرسانی: 1400.06.30      

نسخه  4.3.4381.3912 تیم‌یار

قابلیت جدید

✔️ امکان ایجاد و تغییرنام اسناد آفیس با آفیس آنلاین .

 

امکان ایجاد و تغییرنام اسناد آفیس با آفیس آنلاین

 


    تاریخ بروزرسانی: 1400.06.02     

نسخه  4.3.4360.3854 تیم‌یار

رفع باگ

✔️ رفع مشکل عدم نمایش مشتری لینک شده به سند منگنه شده در ستون "مشتری/پرسنلی" در لیست اسناد .

✔️ رفع مشکل ویرایش یک سند توسط چندکاربر در آفیس آنلاین .

 


    تاریخ بروزرسانی: 1400.05.19     

نسخه 4.3.4310.3745 تیم‌یار

 قابلیت جدید

✔️ امکان ویرایش اسناد آفیس در ماژول اسناد .

امکان ویرایش اسناد آفیس در ماژول اسناد

تغییر

✔️ اضافه کردن شماره نسخه به لاگ مشاهده، تایید، امضا و کامل کردن سند .

رفع باگ

✔️ رفع مشکل دسترسی پوشه مشتریان .

 


    تاریخ بروزرسانی: 1400.05.05     

نسخه 4.3.4310.3745 تیم‌یار

 قابلیت جدید

✔️ امکان جستجوی سریع اسناد .

امکان جستجوی سریع اسناد

 


    تاریخ بروزرسانی: 1400.02.28     

نسخه 4.3.4234.3649 تیم‌یار

 تغییر

✔️ امکان ایجاد فایل و فایل متنی در پوشه دبیرخانه .

امکان ایجاد فایل و فایل متنی در پوشه دبیرخانه

 


    تاریخ بروزرسانی: 1400.01.31     

نسخه 4.3.4234.3629 تیم‌یار

 قابلیت جدید

✔️ امکان دانلود در پورتال اسناد متناسب با تنظیمات "قابلیت دانلود فایل" در ماژول پورتال .

✔️ نمایش پیغام هشدار هنگام لغو عملیات ایجاد و ویرایش فایل، فایل متنی و پوشه‌ .

 


    تاریخ بروزرسانی: 1400.01.17     

نسخه 4.3.4218.3610 تیم‌یار

 قابلیت جدید

✔️ جلوگیری از استفاده از کاراکتر‌های غیر مجاز در نام اسناد .

 


    تاریخ بروزرسانی: 1399.12.25     

نسخه 4.3.4218.3599 تیم‌یار

 قابلیت جدید

✔️ قابلیت ایجاد گفت‌وگو از طریق ابزار کلیپ‌بورد در نمایش جزییات سند .

 


    تاریخ بروزرسانی: 1399.12.12     

نسخه  4.3.4200.3579 تیم‌یار

 قابلیت جدید

✔️ قابلیت تعیین مسئول اسناد و نمایش منوی مسئولم در منوی عمودی .

 تغییر

✔️ حذف کارتابل و پوشه مرجع از اسناد .

قابلیت تعیین مسئول اسناد و نمایش منوی مسئولم در منوی عمودی

 


    تاریخ بروزرسانی: 1399.10.30      

نسخه  4.3.4120.3531 تیم‌یار

 قابلیت جدید

✔️ قابلیت ضبط صدا در ایجاد فایل در مرورگر Chrome .

✔️ امکان ایجاد رویداد از طریق ابزار کلیپ‌بورد در اسناد .

قابلیت ضبط صدا در ایجاد فایل در مرورگر Chrome

امکان ایجاد رویداد از طریق ابزار کلیپ‌بورد در اسناد

 تغییر

✔️ امکان ویرایش الگوی شماره‌گذاری خودکار نامه تنها برای کاربران دارای دسترسی مدیر روی پوشه .

 


    تاریخ بروزرسانی: 1399.10.16     

نسخه  4.2.4085.3517 تیم‌یار

 قابلیت جدید

✔️ قابلیت پیمایش در نمایش اسناد در لیست، نسخه ها، نتایج فیلتر و پورتال .

قابلیت پیمایش در نمایش اسناد در لیست، نسخه ها، نتایج فیلتر و پورتال

 


    تاریخ بروزرسانی: 1399.10.02     

نسخه  4.2.4085.3499 تیم‌یار

 قابلیت جدید

✔️ اضافه شدن ابزار "اعلان مجدد" جهت ارسال اعلان به‌صورت تکی و گروهی به مطلعین، امضاکننده‌ها و تایید‌کننده‌های روی سند .

اضاقه شدن ابزار "اعلان مجدد" جهت ارسال اعلان به‌صورت تکی و گروهی به مطلعین، امضاکننده‌ها و تایید‌کننده‌های روی سند

 


    تاریخ بروزرسانی: 1399.09.18     

نسخه  4.2.4044.3484 تیم‌یار

 قابلیت جدید

✔️ قابلیت تعیین پیگیری و یا عدم پیگیری کاربران مطلع روی اسناد جهت دریافت و یا عدم دریافت اعلان .

تغییر

✔️ بهینه‌سازی ارسال اعلان در حالت‌های مطلع، جهت تایید و جهت امضا .

قابلیت تعیین پیگیری و یا عدم پیگیری کاربران مطلع روی اسناد جهت دریافت و یا عدم دریافت اعلان

 


    تاریخ بروزرسانی: 1399.09.04     

نسخه 4.2.3990.3470 تیم‌یار

 قابلیت جدید

✔️ قابلیت لینک کردن پوشه‌ها .

قابلیت لینک کردن پوشه‌ها

تغییر

✔️ تغییر جهت بهبود سرعت نمایش اقدامات بایگانی در ماژول اسناد .

 


 

    تاریخ بروزرسانی: 1399.07.20     

نسخه 4 تیم‌یار

تغییر

✔️ بهبود اعمال دسترسی‌های ماژول CRM در دسترسی کاربران به پوشه‌های مشتریان در اسناد .

 


    تاریخ بروزرسانی: 1399.02.02     

نسخه 3.12.2731.3294 تیم‌یار

 قابلیت جدید

✔️ قابلیت تعیین شمارنده در تنظیمات نام‌گذاری خودکار پوشه‌ها .

✔️ ابزار تایید/رد نمایش توضیحات اسناد در پورتال .

قابلیت تعیین شمارنده در تنظیمات نام‌گذاری خودکار پوشه‌ها

ابزار تایید/رد نمایش توضیحات اسناد در پورتال

 

 
 
{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}