تاریخ بروزرسانی:1400.11.19     

 در نسخه  4.6.4498.1240  تیم‌یار

 قابلیت جدید

  ✔️ ابزار انتقال خبر ها از ماژول اخبار به ماژول اسناد.

 

ابزار انتقال خبر ها از ماژول اخبار به ماژول اسناد

 


   تاریخ بروزرسانی: 1400.06.16     

 در نسخه  4.3.4360.1158 تیم‌یار

 قابلیت جدید

  ✔️ نمایش تاریخی که خبر در پورتال منتشر شده است در نمای جزئیات خبر، قسمت تاریخ انتشار.

 تغییر

  ✔️ حذف روش منسوخ انتشار اخبار .


تاریخ بروزرسانی: 1399.08.06 

 نسخه  4.2.3938.1020 تیم‌یار 

 تغییر

  ✔️ exe‌ شدن ماژول اخبار .

 

 
 
{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}