تاریخ بروزرسانی: 1401.04.28

نسخه 4.14.4719.908(4.14)  تیم‌یار

✔️ سویچ حذف موارد امنیتی برای کاربر مشخص طریق updater64


   تاریخ بروزرسانی: 1400.11.24

نسخه 4.7.4551.6750(4.7)  تیم‌یار

تغییر

✔️ تغییر در ساختار کلید دانلود برای نصب تیم یار  

 


    تاریخ بروزرسانی: 1400.04.20      

نسخه 4.3.4310.871 4.3:7  تیم‌یار

قابلیت جدید

✔️ اضافه شدن sign به آپدیتر (راهنمای کاربری) :

  • در روت کلیه بسته های نرم افزاری باید یک فایل به نام sign.ini باشد.
  • در صورتی که sign درست بود بسته آپدیت می شود
  • در صورتی که sign به هر دلیل اشتباه بود آپدیت انجام نمی شود.

    تاریخ بروزرسانی: 1400.02.19      

نسخه 4.3.4240.859 4.3:5  تیم‌یار

قابلیت جدید

✔️ امکان بکاپ تیم یار برای cloud : توضیحات سوییچ مربوطه در راهنمای کامند full backup و inc backup قرار داده شده است

 


    تاریخ بروزرسانی: 1399.10.21     

نسخه  4.3.4120.837 تیم‌یار

 
قابلیت جدید

✔️ اضافه شدن ماژول gui (شامل font , css , js)

 
تغییر

✔️ تغییر در آپدیتر:

update64.exe update_gui

 

 

{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}