استقرار نرم افزار ERP تیم‌یار

 

اصلی‌ترین عامل موفقیت یک نرم‌افزار ERP در سازمان، پیاده‌سازی و استقرار صحیح متناسب با نیازهای آن سازمان است. فرآیند استقرار ERP تیم‌یار کاملا به صورت فازهای متمایز و مرتبط با هم انجام می شود در نتیجه راه اندازی هر سیستم کاملا برای کسب‌و‌کار کاربردی و بهینه خواهد بود.   وجود یک تیم قوی و با تجربه، در کاهش هزینه‌ها، جلوگیری از اتلاف زمان و ارتقاء کیفیت پیاده‌سازی و استقرار نرم‌افزار متناسب با نیازها و ساختار سازمان بسیار با اهمیت می‌باشد.

"تیم استقرار تیم‌یار، با سطح دانش و مهارت گسترده و شناسایی نیازهای مشتری، همواره بهترین راهکارها را به شرکت‌ها پیشنهاد داده و اجرا می‌کند."

  مراحل استقرار ERP تیم‌یار به شرح زیر است:

  ۱. شناخت :

  • ایجاد زیر ساخت فناوری اطلاعات، نصب و راه اندازی نرم افزار 
  • شناسائی فرآیند های کسب و کار مشتری و جمع آوری اطلاعات   
  • تعیین  الزا مات، فرضیات و محدودیت های پروژه 
  • تعیین اولویت پیاده سازی سیستم ها 

  ۲. تحلیل :

  • شناخت تکمیلی کسب و کار مشتری   
  • ارائه راهکار های بهینه (Best Practice) 

  ۳. پیاده سازی :

  • آماده سازی داده های زیر ساختی (Master data)   
  • یاده سازی و پیکر بندی سیستم های نرم افزار مطابق با گزارشات شناخت 
  • ورود و مهاجرت اطلاعات مشتری به تیم یار   
  • بررسی فرآیند های پیاده سازی   
  • تست یکپارچگی سیستم پیاده سازی شده

  ۴. تحویل :

  • شبیه‌سازی کلیه عملیات مشتری در نرم‌افزار و انجام تنظیمات نهایی نرم‌افزار   
  • ارائه آموزش‌های عمومی و تخصصی تیم‌یار
  {{massage_and_class_chat.message}}
  {{massage_and_class_tariff.message}}