افتتاح ساختمان جدید تیم‌یار در دانشگاه تهران پردیس البرز و جشن پایان سال 1396


افتتاح ساختمان جدید تیم‌یار در دانشگاه تهران پردیس البرز و جشن پایان سال 1396


اخبار توسعه کاربردی چهارشنبه 95.12.25


اخبار توسعه کاربردی چهارشنبه 95.12.25


شیوه محاسبه نرخ استقرار نرم افزار مدیریت کسب و کار تیم یار تا پایان سال 1395 اعلام شد


شیوه محاسبه نرخ استقرار نرم افزار مدیریت کسب و کار تیم یار تا پایان سال 1395 اعلام شد


یک فروشگاه آنلاین تیم یاری شد


یک فروشگاه آنلاین تیم یاری شد


عید سعید فطر


عید سعید فطر


مجهز شدن تیم یار به سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS


مجهز شدن تیم یار به سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS


ارتقاء رتبه شرکت دانش بنیان سافت سیستم در شورای عالی انفورماتیک


ارتقاء رتبه شرکت دانش بنیان سافت سیستم در شورای عالی انفورماتیک


به روز رسانی تیم یار - نسخه 1.32 - چهارشنبه 95.05.13


به روز رسانی تیم یار - نسخه 1.32 - چهارشنبه 95.05.13


اخبار توسعه کاربردی سه شنبه 1395.04.15


اخبار توسعه کاربردی سه شنبه 1395.04.15


اخبار توسعه کاربردی چهارشنبه 95.03.12


اخبار توسعه کاربردی چهارشنبه 95.03.12


اخبار توسعه ساختاری 95.08.26


اخبار توسعه ساختاری 95.08.26


اخبار توسعه ساختاری چهارشنبه 95.07.14


اخبار توسعه ساختاری چهارشنبه 95.07.14


تیم یار آمیزه ای از دانش و تجربه


تیم یار آمیزه ای از دانش و تجربه


به روز رسانی تیم یار - نسخه 1.31 - دوشنبه 95.04.14


به روز رسانی تیم یار - نسخه 1.31 - دوشنبه 95.04.14


یک شرکت تولیدی و توزیع‌کننده مواد شوینده به «تیم‌یار» پیوست


یک شرکت تولیدی و توزیع‌کننده مواد شوینده به «تیم‌یار» پیوست


اخبار توسعه ساختاری پنجشنبه ۹۵.۱۲.۲۶


اخبار توسعه ساختاری پنجشنبه ۹۵.۱۲.۲۶


اخبار توسعه کاربردی چهارشنبه 95.08.26


اخبار توسعه کاربردی چهارشنبه 95.08.26


اخبار توسعه کاربردی چهارشنبه 1395.05.20


اخبار توسعه کاربردی چهارشنبه 1395.05.20


یک تولیدکننده نوشیدنی به تیم یار پیوست


یک تولیدکننده نوشیدنی به تیم یار پیوست


سفره‌ی افطار خانواده بزرگ «تیم‌یار»


سفره‌ی افطار خانواده بزرگ «تیم‌یار»


به روز رسانی تیم یار - نسخه ۱.۳۸ - چهارشنبه 95.08.26


به روز رسانی تیم یار - نسخه ۱.۳۸ - چهارشنبه 95.08.26


اخبار توسعه ساختاری چهار شنبه 95.05.20


اخبار توسعه ساختاری چهار شنبه 95.05.20


اخبار توسعه ساختاری پنج شنبه 95.04.10


اخبار توسعه ساختاری پنج شنبه 95.04.10


یک شرکت بزرگ تولیدکننده اجاق گازهای صنعتی تیم‌یاری شد


یک شرکت بزرگ تولیدکننده اجاق گازهای صنعتی تیم‌یاری شد


برگزاری جلسه همفکری، مشاوره و معرفی «تیم‌یار»


برگزاری جلسه همفکری، مشاوره و معرفی «تیم‌یار»


تیم یار در بیست و دومین نمایشگاه بین المللی الکامپ


تیم یار در بیست و دومین نمایشگاه بین المللی الکامپ


یک پیمانکار نفت، گاز و پتروشیمی عضو جدید خانواده بزرگ تیم یار


یک پیمانکار نفت، گاز و پتروشیمی عضو جدید خانواده بزرگ تیم یار


اخبار توسعه کاربردی چهارشنبه 95.07.14


اخبار توسعه کاربردی چهارشنبه 95.07.14


یک گروه بیمه ای مشتری جدید تیم یار شد


یک گروه بیمه ای مشتری جدید تیم یار شد


اخبار توسعه کاربردی پنج شنبه ۱۳۹۵.۰۴.۱۰


اخبار توسعه کاربردی پنج شنبه ۱۳۹۵.۰۴.۱۰


100 امین به روز رسانی تیم یار - نسخه 1.45 - سه شنبه 95.12.24


100 امین به روز رسانی تیم یار - نسخه 1.45 - سه شنبه 95.12.24


اخبار توسعه کاربردی چهارشنبه 95.08.19


اخبار توسعه کاربردی چهارشنبه 95.08.19


اخبار توسعه ساختاری چهارشنبه 95.08.12


اخبار توسعه ساختاری چهارشنبه 95.08.12


به روز رسانی تیم یار - نسخه 1.33 - سه شنبه 95.05.19


به روز رسانی تیم یار - نسخه 1.33 - سه شنبه 95.05.19


به روز رسانی تیم یار - نسخه 1.31 - چهارشنبه 95.04.09


به روز رسانی تیم یار - نسخه 1.31 - چهارشنبه 95.04.09


یک تولیدکننده بزرگ ورق‌های کامپوزیت نمای ساختمان «تیم‌یاری» شد


یک تولیدکننده بزرگ ورق‌های کامپوزیت نمای ساختمان «تیم‌یاری» شد


{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}