اجاره فضای نگهداری تیم‌یار

۱. نگهداری از تیم یار خریداری شده مشتری در سرور های شرکت تیم یار
۲. backup گیری روزانه و نگه داری در دو محل جداگانه
۳. قرار گیری تیم یار بعد از firewall , cdn
۴. امکان دانلود backup ها از طریق تیم یار
۵. دسترسی همیشگی به تیم یار 

{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}