سرفصل دوره مجازی سیستم مدیریت شعب

سیستم شعبه به منظور ایجاد شعبه‌های مختلف، سازمان‌ها، واحدهای سازمانی و زیر واحدهای سازمانی و همچنین تعریف سطوح مختلف چارت سازمانی، تعریف طبقات و مهارت‌های شغلی، چشم انداز، ماموریت و استراتژی سازمانی طراحی شده است. ماژول سازمان به‌عنوان ماژول مرکزی در نظر گرفته شده و باعث هماهنگی در سیستم‌های یکپارچه مدیریتی کسب‌وکار تیم‌یار می‌شود. این اطلاعات مانند اطلاعات پایه و تشکیلاتی سازمان در بسیاری از بخش‌های دیگر نرم افزار تیم‌یار نظیر حسابداری، پرسنلی، خرید، فروش و... مورد استفاده قرار می‌گیرد. ماژول شعبه با سیستم‌های حسابداری، انبار، محصول، فروش، خدمات پس از فروش، مشتری، اقدام و... در ارتباط است و امکان انتخاب شعبه یا تشکیلات مورد نظر از طریق ماژول‌های حسابداری، پرسنلی، صرافی، خرید، فروش، انبار، اموال وجود دارد.

 

 

ثبت نام دوره و گواهینامه

 

سطوح آموزش تخصصی تیم‌یار

 

   سطح کاربر: آموزش در این سطح زمانی انجام می‌شود که سیستم پیاده‌سازی شده است و کاربر با دسترسی معمولی غیرمدیر با سیستم کار می‌کند. هدف این دوره استفاده کاربری در سطح کارشناس است.

 سطح مدیر: این سطح بیشتر مرتبط با مدیران بخش‌ها و افرادی است که سطوح کاربری کارشناسان را تعریف می‌کنند.

 سطح استقرار: در این سطح فرض بر این است دوره مدیر توسط کاربر گذرانده شده است. این سطح بیشتر مرتبط با کارشناسان فنی است که می‌خواهند توانایی پیاده‌سازی و استفاده کامل از سیستم را کسب کنند.

 

 

 

 

مدت دسترسی به دوره‌

۱ ماه

اعتبار گواهینامه دوره‌ آموزشی

۱ سال

 

سرفصل دوره

سطح استقرار

 • آشنایی و معرفی کلی ماژول شعبه
 • نحوه ایجاد و فراخوانی کاربر
  • مدیر سیستم
  • ماژول پرسنلی
  • CRM
 • نحوه ایجاد شعبه
  • شعبه
  • اطلاعات شعبه
  • دسترسی‌ها
  • فعال/غیر فعال کردن شعبه
 • زیر مجموعه شعب
  • ایجاد مهارت‌ها
  • ایجاد مشاغل
  • ایجاد چارت سازمانی
  • برنامه ریزی
   • اضافه کردن چشم انداز
   • اضافه کردن ماموریت
   • اضافه کردن استراتژی
 • الگوی تایید
  • کاربرد الگوی تایید در حسابداری
  • کاربرد الگوی تایید در خدمات پس از فروش
 • گره امنیتی
  • کاربرد گره امنیتی در ماژول CRM
 • فرم‌های signup
  • کاربرد فرم signup در پورتال مشتری و طبقه‌بندی مشتریان
 • شمارنده‌ها
  • کاربرد در ماژول فروش
  • کاربرد در ماژول انبار (محصول)

 

 

{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}