آموزش مفاهیم استقرار

متخصصان استقرار در حین استقرار یک سیستم نرم‌افزاری آموزش‌های لازم در خصوص استقرار هر ماژول و نحوه کار‌کرد آن را به مدیر پروژه و مدیران ارشد سازمان ارائه می‌دهند.

آموزش به مدیر پروژه و مدیران ارشد سازمان ارائه می‌گردد تا نشان دهند به چه میزان توانسته‌اند نیاز‌های سازمان را رفع و اگر مشکلی وجود دارد بررسی و حل نمایند. در واقع مدیر پروژه و مدیر ارشد هر ماژول تحویل گیرندگان سیستم نرم‌افزاری استقرار یافته هستند.

 

 

آموزش مفاهیم و نحوه کار با سیستم به کاربران استفاده کننده از سیستم استقرار یافته با هماهنگی با واحد آموزش صورت خواهد پذیرفت به طوریکه پس از ثبت درخواست و پرداخت هزینه به واحد آموزش، طبق زمان‌بندی تعیین شده دوره آموزش به صورت حضوری و یا آنلاین زیر نظر مدرسان واحد آموزش برگزار می‌گردد.

{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}