استقرار نرم افزار ERP تیم‌یار

اصلی‌ترین عامل موفقیت یک نرم‌افزار ERP در سازمان، پیاده‌سازی و استقرار صحیح متناسب با نیازهای آن سازمان است. فرآیند استقرار نرم افزار یکپارچه ERP تیم‌یار کاملا به صورت فازهای متمایز و مرتبط با هم انجام می‌شود. در نتیجه راه‌اندازی هر سیستم کاملا برای هر کسب‌و‌کار کاربردی و بهینه خواهد بود. وجود یک تیم قوی و با تجربه، در کاهش هزینه‌ها، جلوگیری از اتلاف زمان و ارتقاء کیفیت پیاده‌سازی و نصب نرم‌افزار ERP متناسب با نیازها و ساختار سازمان بسیار با اهمیت می‌باشد.

“تیم استقرار نرم افزار تیم‌یار، با سطح دانش و مهارت گسترده و شناسایی نیازهای مشتری، همواره بهترین راهکارها را به شرکت‌ها پیشنهاد داده و اجرا می‌کند.”

مراحل استقرار ERP تیم‌یار

 • ایجاد زیر ساخت فناوری اطلاعات، نصب و راه اندازی نرم افزار
 • شناسائی فرآیند های کسب و کار مشتری و جمع آوری اطلاعات
 • تعیین الزامات، فرضیات و محدودیت های پروژه
 • تعیین اولویت پیاده سازی سیستم ها
 • شناخت تکمیلی کسب‌و‌کار مشتری
 • ارائه راهکار‌های بهینه (Best Practice)
 • آماده‌سازی داده‌های زیر‌ساختی (Master data)
 • پیاده‌سازی و پیکر‌بندی سیستم‌های نرم‌افزار مطابق با گزارشات شناخت
 • ورود و مهاجرت اطلاعات مشتری به تیم‌یار
 • بررسی فرآیند‌های پیاده‌سازی
 • تست یکپارچگی سیستم پیاده‌سازی شده
 • شبیه‌سازی کلیه عملیات مشتری در نرم‌افزار و انجام تنظیمات نهایی نرم‌افزار
 • ارائه آموزش‌های عمومی و تخصصی تیم‌یار
استقرار نرم افزار