ارائه قابلیت های جدید برای نسخه ۱.۱۷ تیم یار دولتی، صنعتی و بازرگانی

۱۳۹۴/۸/۱۳ ۶:۰۴:۲۰آبان ۱۳ام, ۱۳۹۴|Categories: اخبار|Tags: , , , , , , , , , , , |

در تاریخ 94.8.13 قابلیت های جدید برای نسخه 1.17 تیم یار دولتی، صنعتی و بازرگانی ارائه گردید.