یکپارچگی نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری CRM و مدیریت منابع سازمان ERP سازمان ها را توانمند می سازد

۱۳۹۵/۷/۷ ۱۱:۲۲:۴۰مهر ۷ام, ۱۳۹۵|Categories: مقاله|Tags: , , , |

نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) و مدیریت منابع سازمان (ERP) جدا از یکدیگر معنایی پیدا نمی کنند. از دیرباز، CRM به منزله گرداننده و خط مقدم و ERP پشت جبهه سازمان ها بوده اند؛ اولی عمدتا مورد استفاده کارکنان بخش بازاریابی و فروش قرار می گرفته، در حالی که دومی در پشت صحنه قرار داشته و مورد استفاده آن برای کاربران ممتاز مالی یا مدیران اجرایی ارشد بوده است. شرایط همواره در حال تغییر است و فاصله میان این دو راهکار بسیار خط باریکی است. در حال حاضر، شرکت ها می توانند با تبادل یکپارچه اطلاعات میان دو سیستم، برای کسب و کار خود سودآوری به ارمغان بیاورند؛