راهکار تیم‌یار برای ارزیابی کارایی سازمان و عملکرد کارکنان

۱۳۹۷/۱۰/۱۷ ۸:۲۷:۱۵دی ۱۷ام, ۱۳۹۷|Categories: اخبار|Tags: , , , , , , |

شما در تیم‌یار می‌توانید با تعریف شاخص‌های مورد نظر در ماژول کیفیت، کارکنان خود را به‌صورت کمی و کیفی ارزیابی کرده و متناسب با نتیجه کسب شده، تصمیم‌های لازم را اتخاد نمایید. از ویژگی‌های دیگر این راهکار در نرم‌افزار تیم‌یار این است که موارد به‌صورت مستند وجود دارند و در هر زمان می‌توانید به‌راحتی به اطلاعات دسترسی داشته باشید.