نگهداری و تعمیرات ضامن بقای فعالیت بنگاه‌های اقتصادی

۱۳۹۷/۹/۱۲ ۸:۳۹:۱۴آذر ۱۲ام, ۱۳۹۷|Categories: اخبار|Tags: , , , , , , , , |

به‌کارگیری سیستم نگهداری و تعمیرات خاص یک سازمان، می‌تواند نقش بسیار زیادی در کاهش قیمت‌تمام‌شده محصول نهایی ایفا کند؛ البته این اثرات تنها محدود به هزینه نبوده و در سرعت ارائه محصول در کل زنجیره تامین، کیفیت محصول، قابلیت اطمینان، چابکی سازمان و عواملی از این دست نیز تأثیر خاص خود را خواهد داشت. از این رو، می‌توان به نقش مهم و تأثیرگذار استراتژی‌های مختلف نگهداری و تعمیرات بر کسب‌وکار یک بنگاه اقتصادی پی برد.