صرفه‌جویی مالی در شرکت‌های بزرگ به کمک نرم‌افزارهای ERP

۱۳۹۷/۹/۷ ۹:۳۳:۵۹آذر ۷ام, ۱۳۹۷|Categories: مقاله|Tags: , , , , , , |

در اغلب شرکت‌های تولیدی، بیشترین مبالغ هزینه به دستمزد کارکنان، هزینه‌های اداری و مواد اختصاص دارد؛ سیستم‌های ERP در کاهش این سه هزینه نقش مهمی دارند. با کاهش بخش مهمی از هزینه‌های سربار، نرم‌افزار ERP می‌تواند به‌منزله یک سرمایه‌گذاری بزرگ محسوب شود که می‌تواند در کوتاه و بلندمدت موجب حفظ سرمایه و صرفه‌جویی در هزینه‌ها شود.