۱ ۰۲, ۱۳۹۵

به روز رسانی تیم یار – نسخه ۱.۲۶ – سه شنبه ۹۵.۰۱.۳۱

۱۳۹۵/۲/۱ ۴:۲۹:۰۱اردیبهشت ۱ام, ۱۳۹۵|Categories: اخبار|Tags: , , , , , , , , , |

در تاریخ ۹۵.۰۱.۳۱ قابلیت های جدید برای نسخه ۱.۲۶ تیم‌یار دولتی، صنعتی و بازرگانی ارائه گردید.

۲۱ ۱۱, ۱۳۹۴

ارائه نسخه ۱.۲۳ تیم یار دولتی، صنعتی و بازرگانی

۱۳۹۴/۱۱/۲۱ ۷:۰۳:۲۴بهمن ۲۱ام, ۱۳۹۴|Categories: اخبار|Tags: , , , , , , , , , |

در تاریخ ۹۴.۱۱.۲۱ قابلیت های جدید برای نسخه ۱.۲۳ تیم‌یار دولتی، صنعتی و بازرگانی ارائه گردید.

F

آدرس کرج: شهرک بنفشه، پارک علم و فناوری دانشگاه تهران (ساختمان البرز)

۳۱۷۴۸۷۸۵۶۴

آدرس تهران: کارگر شمالی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

۱۴۳۹۸۱۷۴۳۵

آدرس دفتر کیش: برج مالی آنا، طبقه ۴، واحد ۴۷

۷۹۴۱۷۶۳۱۳۳
info@teamyar.com
A C D B
Go to Top