تکمیل فرآیند ۳ پروژه استقرار تیم یار در فصل بهار

۱۳۹۹/۴/۲۸ ۱۲:۳۸:۳۹تیر ۱۳ام, ۱۳۹۶|Categories: اخبار|Tags: , |

در فصل بهار سال جاری، فرآیند 3 پروژه استقرار تیم یار تکمیل شده و نرم افزار تیم یار تحویل کاربران آنها داده شد.