اخبار توسعه ساختاری چهارشنبه ۹۶.۰۳.۳۱

۱۳۹۹/۴/۳۱ ۱۱:۰۱:۵۵خرداد ۳۱ام, ۱۳۹۶|Categories: اخبار|Tags: , , , , |

- امضا قصد مشترک تیم توسعه ساختاری - ارائه نسخه 1.50 تیم‌یار - آماده سازی نسخه 1.51 تیم‌یار