۲۰ ۱۱, ۱۳۹۵

اخبار توسعه ساختاری ۹۵.۱۱.۲۰

۱۳۹۵/۱۱/۲۰ ۱۲:۳۲:۱۵بهمن ۲۰ام, ۱۳۹۵|Categories: اخبار|Tags: , , , , , , |

- ارائه نسخه 1.43 تیم‌یار - آماده سازی نسخه 1.44 تیم‌یار - تعیین محدوده زمان فعالیت کاربر - انتخاب UI پیش فرض کاربر توسط مدیر سیستم - نمایش پیغام روشن بودن CapsLock در زمان وارد نمودن رمز ورود - نمایش اطلاعات سیستم در ماژول مجوز - نرم افزار اندروید تیم‌یار

۱۳ ۱۱, ۱۳۹۵

اخبار توسعه ساختاری ۹۵.۱۱.۱۳

۱۳۹۵/۱۱/۱۳ ۱۱:۲۲:۰۷بهمن ۱۳ام, ۱۳۹۵|Categories: اخبار|Tags: , , , , , , |

- استفاده از Message Passing در تیم‌یار 3 - پروسه انتقال به GUI2 - امکان ارسال بازخورد در GUI2 - آماده سازی محتوای کارگاه آموزشی GUI2 - آماده سازی نسخه 1.43 تیم‌یار

F

آدرس کرج: شهرک بنفشه، پارک علم و فناوری دانشگاه تهران (ساختمان البرز)

۳۱۷۴۸۷۸۵۶۴

آدرس تهران: کارگر شمالی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

۱۴۳۹۸۱۷۴۳۵

آدرس دفتر کیش: برج مالی آنا، طبقه ۴، واحد ۴۷

۷۹۴۱۷۶۳۱۳۳
info@teamyar.com
A C D B
Go to Top