۱۹ ۰۸, ۱۳۹۵

اخبار توسعه کاربردی چهارشنبه ۹۵.۰۸.۱۹

۱۳۹۹/۵/۱۹ ۱۲:۲۳:۴۳آبان ۱۹ام, ۱۳۹۵|Categories: اخبار|Tags: , , , |

تغییرات و قابلیت های جدید نسخه 1.38 تیم یار "دولتی" ، "صنعتی" و "بازرگانی"

۵ ۰۸, ۱۳۹۵

اخبار توسعه ساختاری چهارشنبه ۹۵.۰۸.۰۵

۱۳۹۹/۵/۱۹ ۱۲:۴۷:۱۰آبان ۵ام, ۱۳۹۵|Categories: اخبار|Tags: , , , , , , , , , |

آماده سازی نسخه ۱.۳۸ تیم‌یار

F

آدرس کرج: شهرک بنفشه، پارک علم و فناوری دانشگاه تهران (ساختمان البرز)

۳۱۷۴۸۷۸۵۶۴

آدرس تهران: کارگر شمالی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

۱۴۳۹۸۱۷۴۳۵

آدرس دفتر کیش: برج مالی آنا، طبقه ۴، واحد ۴۷

۷۹۴۱۷۶۳۱۳۳
info@teamyar.com
A C D B
Go to Top