اخبار توسعه کاربردی چهارشنبه ۹۵.۰۲.۲۲

۱۳۹۵/۲/۲۲ ۱۱:۰۸:۴۴اردیبهشت ۲۲ام, ۱۳۹۵|Categories: اخبار|Tags: , , , |

- در تاریخ 95.02.21 نسخه 1.27 "تیم‌یار دولتی"، "تیم‌یار صنعتی" و "تیم‌یار بازرگانی" ارائه گردید - افزودن وام/مساعده - اضافه شدن تنظیمات ایجاد سند حسابداری