۱۲ ۱۲, ۱۳۹۴

به روز رسانی تیم یار – نسخه ۱.۲۴تیم‌یار دولتی، صنعتی و بازرگانی

۱۳۹۴/۱۲/۱۲ ۸:۱۶:۴۶اسفند ۱۲ام, ۱۳۹۴|Categories: اخبار|Tags: , , , , , , , , , , , , , |

در تاریخ ۹۴.۱۲.۱۱ قابلیت های جدید برای نسخه ۱.۲۴ تیم‌یار دولتی، صنعتی و بازرگانی ارائه گردید.

۵ ۱۲, ۱۳۹۴

به روز رسانی تیم یار – نسخه ۱.۲۳ تیم‌یار دولتی، صنعتی و بازرگانی

۱۳۹۴/۱۲/۵ ۶:۰۳:۵۳اسفند ۵ام, ۱۳۹۴|Categories: اخبار|Tags: , , , , , , , , , , , |

در تاریخ ۹۴.۱۲.۰۵ قابلیت های جدید برای نسخه ۱.۲۳ تیم‌یار دولتی، صنعتی و بازرگانی ارائه گردید.

۱۴ ۱۱, ۱۳۹۴

ارائه قابلیتهای جدید برای نسخه ۱.۲۲ تیم یار دولتی، صنعتی و بازرگانی

۱۳۹۴/۱۱/۱۴ ۶:۲۳:۵۳بهمن ۱۴ام, ۱۳۹۴|Categories: اخبار|Tags: , , , , , , , , , , , |

در تاریخ ۹۴.۱۱.۱۳ قابلیت های جدید برای نسخه ۱.۲۲ تیم‌یار دولتی، صنعتی و بازرگانی ارائه گردید.

۷ ۱۱, ۱۳۹۴

ارائه نسخه ۱.۲۲ تیم یار دولتی، صنعتی و بازرگانی

۱۳۹۴/۱۱/۷ ۷:۴۶:۲۲بهمن ۷ام, ۱۳۹۴|Categories: اخبار|Tags: , , , , , , , , , , , |

در تاریخ ۹۴.۱۱.۰۷ قابلیت های جدید برای نسخه ۱.۲۲ تیم‌یار دولتی، صنعتی و بازرگانی ارائه گردید.

۳۰ ۱۰, ۱۳۹۴

ارائه قابلیتهای جدید برای نسخه ۱.۲۱ تیم یار دولتی، صنعتی و بازرگانی

۱۳۹۴/۱۰/۳۰ ۷:۵۵:۱۱دی ۳۰ام, ۱۳۹۴|Categories: اخبار|Tags: , , , , , , , , , , , |

در تاریخ ۹۴.۱۰.۲۹ قابلیت های جدید برای نسخه ۱.۲۱ تیم‌یار دولتی، صنعتی و بازرگانی ارائه گردید.

۲۳ ۱۰, ۱۳۹۴

ارائه قابلیتهای جدید برای نسخه ۱.۲۱ تیم یار دولتی، صنعتی و بازرگانی

۱۳۹۴/۱۰/۲۳ ۱۰:۵۱:۴۴دی ۲۳ام, ۱۳۹۴|Categories: اخبار|Tags: , , , , , , , , , , |

در تاریخ ۹۴.۱۰.۲۲ قابلیت های جدید برای نسخه ۱.۲۱ تیم‌یار دولتی، صنعتی و بازرگانی ارائه گردید.

۱۶ ۱۰, ۱۳۹۴

ارائه نسخه ۱.۲۱ تیم یار دولتی، صنعتی و بازرگانی

۱۳۹۴/۱۰/۱۶ ۸:۳۳:۰۸دی ۱۶ام, ۱۳۹۴|Categories: اخبار|Tags: , , , , , , , , , |

در تاریخ ۹۴.۱۰.۱۵ قابلیت های جدید برای نسخه ۱.۲۱ تیم‌یار دولتی، صنعتی و بازرگانی ارائه گردید.

۱۰ ۱۰, ۱۳۹۴

ارائه قابلیت های جدید برای نسخه ۱.۲۰ تیم‌یار دولتی، صنعتی و بازرگانی

۱۳۹۴/۱۰/۱۰ ۶:۴۱:۳۱دی ۱۰ام, ۱۳۹۴|Categories: اخبار|Tags: , , , , , , , , , , , , , |

در تاریخ ۹۴.۱۰.۰۹ قابلیت های جدید برای نسخه ۱.۲۰ تیم‌یار دولتی، صنعتی و بازرگانی ارائه گردید.

۲ ۱۰, ۱۳۹۴

ارائه نسخه ۱.۲۰ تیم یار دولتی، صنعتی و بازرگانی

۱۳۹۴/۱۰/۲ ۱۱:۳۵:۵۵دی ۲ام, ۱۳۹۴|Categories: اخبار|Tags: , , , , , , , , , , , |

در تاریخ ۹۴.۱۰.۰۱ قابلیت های جدید برای نسخه ۱.۲۰ تیم‌یار دولتی، صنعتی و بازرگانی ارائه گردید.

F

آدرس کرج: شهرک بنفشه، پارک علم و فناوری دانشگاه تهران (ساختمان البرز)

۳۱۷۴۸۷۸۵۶۴

آدرس تهران: کارگر شمالی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

۱۴۳۹۸۱۷۴۳۵

آدرس دفتر کیش: برج مالی آنا، طبقه ۴، واحد ۴۷

۷۹۴۱۷۶۳۱۳۳
info@teamyar.com
A C D B
Go to Top