معایب دورکاری و راهکارهای تیم‌یار

۱۳۹۹/۴/۲۸ ۱۱:۲۸:۳۶فروردین ۱۸ام, ۱۳۹۹|Categories: اخبار|Tags: |

اگرچه دورکاری پدیده ای نوپا نیست ولی با شیوع ویروس کرونا و اپیدمی شدن آن در دنیا، نیاز و گرایش به دورکاری افزایش یافت. بسیاری از مشاغلی که می‌توانستند با دورکاری فعالیت‌های خود را ساماندهی نمایند از فواید آن بهره مند شدند. باتوجه به نحوه بهره برداری از دورکاری ، ممکن است معایبی نیز به وجود آید که با تدوین قوانین و به کارگیری صحیح می‌توان آن‌ها را برطرف کرد.