چرا پرسنل، مهم‌ترین بخش از پیاده‌سازی ERP در سازمان شما هستند؟

۱۳۹۷/۸/۳۰ ۶:۴۲:۴۵آبان ۳۰ام, ۱۳۹۷|Categories: مقاله|Tags: , , , |

یکی از فاکتور‌های مهم در پیاده‌سازی موفق ERP، افرادی هستند که قرار است از آن استفاده کنند. حتی اگر سازمان بهترین سیستم ERP‌ را انتخاب کرده باشد، اگر پرسنل آمادگی این تغییرات را نداشته باشند، پیاده‌سازی ERP‌ موفق نخواهد بود. برای اطمینان از موفقیت در راه‌اندازی ERP، در این مقاله به معرفی برخی از افراد کلیدی که در این قضیه نقش مهمی دارند می‌پردازیم.