نرم افزار BPMS تیم یار

۱۳۹۹/۶/۲ ۹:۵۹:۰۴بهمن ۳۰ام, ۱۳۹۸|Categories: مقاله|Tags: , |

نرم افزار BPMS به یک سازمان کمک می‌کند که تحلیل و خودکار‌سازی فرایند‌هایش را بهبود ببخشد. در این‌مقاله ویژگی‌های کلیدی نرم افزار BPMS تیم‌یار را بررسی ...