نسخه ۱۵.۱۴ تیم یار بازرگانی و تیم یار صرافی

۱۳۹۳/۱۲/۱۲ ۸:۲۶:۱۲اسفند ۱۲ام, ۱۳۹۳|Categories: اخبار|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , |

در تاریخ ۹۳/۱۲/۲۷ نسخه ۱۵.۱۴ تیم یار بازرگانی و تیم یار صرافی ارائه شد.