برگزاری دوره آموزشی مدیریت کنترل پروژه برای پرسنل

۱۳۹۶/۱۰/۱۹ ۱۰:۴۹:۱۸دی ۱۹ام, ۱۳۹۶|Categories: اخبار|Tags: , , , |

طی دو هفته گذشته، دوره آموزشی کاربردی مدیریت کنترل پروژه با هدف افزایش دانش و مهارت پرسنل تیم یار در ساختمان پردیس البرز دانشگاه تهران برگزار شد.