نرم افزار حسابداری – مروری بر امکانات و ویژگی های سیستم حسابداری نرم افزار مدیریت کسب و کار تیم یار

۱۳۹۹/۷/۲۲ ۷:۴۰:۴۳آبان ۱۱ام, ۱۳۹۵|Categories: اخبار|Tags: , , , , , , , , , , , , , , |

مدیران، حسابداری را قلب سازمان می دانند و چنانچه برای کنترل و مدیریت امور مالی و حسابداری ابزار مناسبی در اختیار داشته باشند، درک بهتر و صحیح تری از روند امور جاری سازمان و به تبع آن تصمیم گیری و برنامه ریزی درست و به موقع خواهند داشت. یکی از مزایا و نتایج بهره مندی از یک سیستم مالی مناسب، جلوگیری از خطاهای انسانی، کاهش هزینه ها و در نتیجه افزایش بهره وری سازمان ها است که این مهم با پیاده سازی سیستم های خودکار و یکپارچه امکان پذیر می باشد.