مقایسه سیستم‌های ERP بر اساس قابلیت‌ها و زیر‌سیستم‌ها

۱۳۹۹/۴/۱۴ ۲:۲۷:۱۰تیر ۱۷ام, ۱۳۹۷|Categories: مقاله|Tags: , , |

در این مقاله به مقایسه سیستم‌های ERP بزرگ دنیا مانند نرم افزار SAP می‌پردازیم. تیم‌یار نیز به عنوان یک ERP مدرن داخلی در این مقایسه آورده شده است.