جلسات مدیران میانی تیم یار به منظور افزایش هماهنگی بین واحدها

۱۳۹۵/۱۱/۱۳ ۱۳:۵۹:۳۸بهمن ۱۳ام, ۱۳۹۵|Categories: اخبار|Tags: , , |

وجود نظم در سازمان و فرآیندهای سازمانی به هماهنگی واحدهای آن بستگی دارد. سازمان های پیشرو همواره در پی آنند که خود را بروز نگه دارند. این مهم علاوه بر افزایش مهارت و تجربه کارکنان، موجب افزایش هماهنگی بین واحدهای مختلف می شود.