۱۷ ۰۶, ۱۳۹۵

اخبار توسعه کاربردی چهارشنبه ۱۳۹۵.۰۶.۱۷

۱۳۹۵/۶/۱۷ ۱۱:۱۶:۵۲شهریور ۱۷ام, ۱۳۹۵|Categories: اخبار|Tags: , , , , |

تغییرات و قابلیت های جدیدی به نسخه 1.34 تیم یار "دولتی" ، "صنعتی" و "بازرگانی" اضافه گردید

۳ ۰۶, ۱۳۹۵

اخبار توسعه کاربردی چهارشنبه ۱۳۹۵.۰۶.۰۳

۱۳۹۹/۶/۱۷ ۵:۳۹:۰۷شهریور ۳ام, ۱۳۹۵|Categories: اخبار|Tags: , , , , |

تغییرات و قابلیت های جدید نسخه 1.33 تیم یار دولتی ،صنعتی،بازرگانی

F

آدرس کرج: شهرک بنفشه، پارک علم و فناوری دانشگاه تهران (ساختمان البرز)

۳۱۷۴۸۷۸۵۶۴

آدرس تهران: کارگر شمالی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

۱۴۳۹۸۱۷۴۳۵

آدرس دفتر کیش: برج مالی آنا، طبقه ۴، واحد ۴۷

۷۹۴۱۷۶۳۱۳۳
info@teamyar.com
A C D B
Go to Top