۲ ۱۰, ۱۳۹۵

به روز رسانی تیم یار – نسخه ۱.۴۰ – سه شنبه ۹۵.۱۰.۰۲

۱۴۰۰/۲/۴ ۱۵:۱۵:۲۳دی ۲ام, ۱۳۹۵|Categories: اخبار|Tags: , , , , , , , , , |

در تاریخ 95.10.02 تغییرات و قابلیت های جدیدی به نسخه 1.40 تیم یار "دولتی" ، "صنعتی" و "بازرگانی" اضافه گردید

۲۴ ۰۹, ۱۳۹۵

اخبار توسعه کاربردی چهارشنبه ۹۵.۰۹.۲۴

۱۳۹۹/۵/۱۲ ۱۳:۰۴:۴۲آذر ۲۴ام, ۱۳۹۵|Categories: اخبار|Tags: , , , |

در تاریخ 95.09.23 تغییرات و قابلیت های جدیدی به نسخه 1.40 تیم یار "دولتی" ، "صنعتی" و "بازرگانی" اضافه گردید

۲۴ ۰۹, ۱۳۹۵

به روز رسانی تیم یار – نسخه ۱.۴۰ – سه شنبه ۹۵.۰۹.۲۳

۱۳۹۵/۹/۲۴ ۵:۲۰:۳۴آذر ۲۴ام, ۱۳۹۵|Categories: اخبار|Tags: , , , , , , , , , , , |

در تاریخ 95.09.23 تغییرات و قابلیت های جدیدی به نسخه 1.40 تیم یار "دولتی" ، "صنعتی" و "بازرگانی" اضافه گردید

۱۷ ۰۹, ۱۳۹۵

اخبار توسعه کاربردی چهارشنبه ۹۵.۰۹.۱۷

۱۳۹۵/۹/۱۷ ۱۲:۴۵:۵۸آذر ۱۷ام, ۱۳۹۵|Categories: اخبار|Tags: , , , |

در تاریخ 95.09.16 تغییرات و قابلیت های جدیدی به نسخه 1.39 تیم یار "دولتی" ، "صنعتی" و "بازرگانی" اضافه گردید

۱۷ ۰۹, ۱۳۹۵

به روز رسانی تیم یار – نسخه ۱.۳۹ – سه شنبه ۹۵.۰۹.۱۶

۱۴۰۰/۲/۴ ۱۵:۱۷:۵۸آذر ۱۷ام, ۱۳۹۵|Categories: اخبار|Tags: , , , , , , , , , |

در تاریخ 95.09.16 تغییرات و قابلیت های جدیدی به نسخه 1.39 تیم یار "دولتی" ، "صنعتی" و "بازرگانی" اضافه گردید

۱۱ ۰۹, ۱۳۹۵

اخبار توسعه کاربردی پنج شنبه ۹۵.۰۹.۱۱

۱۳۹۹/۵/۱۳ ۱۲:۳۵:۰۰آذر ۱۱ام, ۱۳۹۵|Categories: اخبار|Tags: , , |

در تاریخ 95.09.11 تغییرات و قابلیت های جدیدی به نسخه 1.39 تیم یار "دولتی" ، "صنعتی" و "بازرگانی" اضافه گردید

۱۱ ۰۹, ۱۳۹۵

به روز رسانی تیم یار – نسخه ۱.۳۹ – پنج شنبه ۹۵.۰۹.۱۱

۱۴۰۰/۲/۴ ۱۵:۳۳:۵۳آذر ۱۱ام, ۱۳۹۵|Categories: اخبار|Tags: , , , , , , , , , , , , , |

در تاریخ 95.09.11 تغییرات و قابلیت های جدیدی به نسخه 1.39 تیم یار "دولتی" ، "صنعتی" و "بازرگانی" اضافه گردید

۴ ۰۹, ۱۳۹۵

اخبار توسعه کاربردی چهارشنبه ۹۵.۰۹.۰۴

۱۳۹۹/۵/۱۳ ۱۲:۴۷:۲۹آذر ۴ام, ۱۳۹۵|Categories: اخبار|Tags: , , |

تغییرات و قابلیت های جدیدنسخه 1.38 تیم یار "دولتی" ، "صنعتی" و "بازرگانی"

۴ ۰۹, ۱۳۹۵

به روز رسانی تیم یار – نسخه ۱.۳۸ – چهارشنبه ۹۵.۰۹.۰۴

۱۴۰۰/۲/۴ ۱۵:۳۰:۲۹آذر ۴ام, ۱۳۹۵|Categories: اخبار|Tags: , , , , , , , , , |

در تاریخ 95.09.04 تغییرات و قابلیت های جدیدی به نسخه 1.38 تیم یار "دولتی" ، "صنعتی" و "بازرگانی" اضافه گردید

۲۶ ۰۸, ۱۳۹۵

اخبار توسعه کاربردی چهارشنبه ۹۵.۰۸.۲۶

۱۳۹۵/۸/۲۶ ۷:۲۶:۳۳آبان ۲۶ام, ۱۳۹۵|Categories: اخبار|Tags: , , , |

در تاریخ 95.08.18 تغییرات و قابلیت های جدیدی به نسخه 1.38 تیم یار "دولتی" ، "صنعتی" و "بازرگانی" اضافه گردید

F

آدرس کرج: شهرک بنفشه، بلوار شمالی، ساختمان پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، شرکت تیم‌یار کیش

۳۱۷۴۸۷۸۵۶۴

آدرس تهران: کارگر شمالی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

۱۴۳۹۸۱۷۴۳۵

آدرس دفتر کیش: برج مالی آنا، طبقه ۴، واحد ۴۷

۷۹۴۱۷۶۳۱۳۳
info@teamyar.com
A C D B
Go to Top