۶ ۱۱, ۱۳۹۵

اخبار توسعه کاربردی چهارشنبه ۹۵.۱۱.۰۶

۱۳۹۹/۵/۱۱ ۵:۰۸:۱۵بهمن ۶ام, ۱۳۹۵|Categories: اخبار|Tags: , , , |

-امکان اتصال درخواست ها به نقدها و چک های دریافتنی/پرداختنی -امکان تعریف شب کاری بیش از 24 ساعت -اضافه شدن پارامتر سیستمی "مشمول بیمه" و "مشمول مالیات" در تنظیمات حقوق دستمزد -امکان تشخیص تعداد سطرهای کامل شده در سفارش فروش -ویرایش حساب شناور در برگشت از فروش -اضافه شدن کامنت خصوصی به اقدام -اضافه شدن گزینه به روزرسانی در قسمت هدر دسترسی

۶ ۱۱, ۱۳۹۵

به روز رسانی تیم یار – نسخه ۱.۴۲ – سه شنبه ۹۵.۱۱.۰۵

۱۳۹۹/۵/۱۱ ۵:۱۱:۱۱بهمن ۶ام, ۱۳۹۵|Categories: اخبار|Tags: , , , , , , , , , , , |

در تاریخ 95.11.05 تغییرات و قابلیت های جدیدی به نسخه 1.42 تیم یار "دولتی" ، "صنعتی" و "بازرگانی" اضافه گردید

۲۹ ۱۰, ۱۳۹۵

به روز رسانی تیم یار – نسخه ۱.۴۱ – سه شنبه ۹۵.۱۰.۲۸

۱۳۹۹/۵/۱۲ ۱۱:۲۵:۵۰دی ۲۹ام, ۱۳۹۵|Categories: اخبار|Tags: , , , , , , , , , |

در تاریخ 95.10.29 تغییرات و قابلیت های جدیدی به نسخه 1.41 تیم یار "دولتی" ، "صنعتی" و "بازرگانی" اضافه گردید

۲۲ ۱۰, ۱۳۹۵

به روز رسانی تیم یار – نسخه ۱.۴۱ – سه شنبه ۹۵.۱۰.۲۱

۱۴۰۰/۲/۴ ۱۴:۵۶:۰۸دی ۲۲ام, ۱۳۹۵|Categories: اخبار|Tags: , , , , , , , , , , , |

در تاریخ 95.10.22 تغییرات و قابلیت های جدیدی به نسخه 1.41 تیم یار "دولتی" ، "صنعتی" و "بازرگانی" اضافه گردید

۲۲ ۱۰, ۱۳۹۵

اخبار توسعه کاربردی چهارشنبه ۹۵.۱۰.۲۲

۱۳۹۵/۱۰/۲۲ ۱۱:۰۹:۳۹دی ۲۲ام, ۱۳۹۵|Categories: اخبار|Tags: , , |

-فراخوانی لیست قیمت در فاکتور برگشت از فروش -اضافه شدن پارامتر سیستمی "تعداد روزهای تاخیر" در تنظیمات حقوق دستمزد -امکان ثبت سند حسابداری لیست عیدی و اضافه شدن تنظیمات آن -امکان انتقال استیج های پروژه

۱۵ ۱۰, ۱۳۹۵

اخبار توسعه کاربردی چهارشنبه ۹۵.۱۰.۱۵

۱۳۹۵/۱۰/۱۵ ۱۳:۰۸:۱۷دی ۱۵ام, ۱۳۹۵|Categories: اخبار|Tags: , , , |

در تاریخ 95.10.14 تغییرات و قابلیت های جدیدی به نسخه 1.41 تیم یار "دولتی" ، "صنعتی" و "بازرگانی" اضافه گردید

۱۵ ۱۰, ۱۳۹۵

به روز رسانی تیم یار – نسخه ۱.۴۱ – سه شنبه ۹۵.۱۰.۱۴

۱۴۰۰/۲/۴ ۱۴:۵۶:۱۵دی ۱۵ام, ۱۳۹۵|Categories: اخبار|Tags: , , , , , , , , , , |

در تاریخ 95.10.14 تغییرات و قابلیت های جدیدی به نسخه 1.41 تیم یار "دولتی" ، "صنعتی" و "بازرگانی" اضافه گردید

۸ ۱۰, ۱۳۹۵

اخبار توسعه کاربردی چهارشنبه ۹۵.۱۰.۰۸

۱۳۹۹/۵/۱۲ ۱۱:۵۳:۴۱دی ۸ام, ۱۳۹۵|Categories: اخبار|Tags: , , , |

در تاریخ 95.10.07 تغییرات و قابلیت های جدیدی به نسخه 1.40 تیم یار "دولتی" ، "صنعتی" و "بازرگانی" اضافه گردید

۸ ۱۰, ۱۳۹۵

به روز رسانی تیم یار – نسخه ۱.۴۰ – سه شنبه ۹۵.۱۰.۰۷

۱۴۰۰/۲/۴ ۱۴:۵۶:۲۲دی ۸ام, ۱۳۹۵|Categories: اخبار|Tags: , , , , , , , , |

در تاریخ 95.10.07 تغییرات و قابلیت های جدیدی به نسخه 1.40 تیم یار "دولتی" ، "صنعتی" و "بازرگانی" اضافه گردید

۲ ۱۰, ۱۳۹۵

اخبار توسعه کاربردی پنج شنبه ۹۵.۱۰.۰۲

۱۳۹۹/۵/۱۲ ۱۲:۰۵:۳۹دی ۲ام, ۱۳۹۵|Categories: اخبار|Tags: , , , |

در تاریخ 95.10.02 تغییرات و قابلیت های جدیدی به نسخه 1.40 تیم یار "دولتی" ، "صنعتی" و "بازرگانی" اضافه گردید

F

آدرس کرج: شهرک بنفشه، بلوار شمالی، ساختمان پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، شرکت تیم‌یار کیش

۳۱۷۴۸۷۸۵۶۴

آدرس تهران: کارگر شمالی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

۱۴۳۹۸۱۷۴۳۵

آدرس دفتر کیش: برج مالی آنا، طبقه ۴، واحد ۴۷

۷۹۴۱۷۶۳۱۳۳
info@teamyar.com
A C D B
Go to Top