درک خودکارسازی ERP – تکنولوژی‌های ضروری و فواید آن‌ها

۱۳۹۷/۱۰/۵ ۸:۲۰:۴۱دی ۵ام, ۱۳۹۷|Categories: مقاله|Tags: , , |

ERP خودکار ممکن است به مفاهیم مختلفی تعبیر شود که یکی از آن تعابیر به خودکارسازی برنامه‌های منابع سازمانی اطلاق می‌گردد که اکنون به شکل سنتی انجام می‌شود، اما مفهوم دیگر به ارتقای ویژگی‌ها و عملکردهای خود این نرم‌افزار ERP بازمی‌گردد. متن فوق هر دو مفهوم ERP خودکار را بررسی می‌کند.