مدیریت مراکز هزینه و درآمد در تیم‌یار

۱۳۹۹/۴/۲۸ ۶:۰۷:۴۹تیر ۲۱ام, ۱۳۹۶|Categories: اخبار|Tags: , , , , , |

معمولا موسسات برای کسب سود به انجام عملیات مالی می‌پردازند. برای محاسبه سود به دو مولفه درآمد و هزینه نیاز است که درصورت بیشتر بودن درآمد نسبت به هزینه، سود حاصل می‌شود و در حالت عکس ضرر اتفاق می‌افتد.