فرآیندهای تیم یار

۱۳۹۶/۸/۳ ۹:۳۱:۴۳آبان ۳ام, ۱۳۹۶|Categories: مقاله|Tags: , , , , , , |

از ویژگی های دنیای کسب و کار کنونی، تغییر مداوم و نسبتاً سریع سازمان ها در برابر نیازها و خواسته های مشتریان خود می باشد که در این بین سازمان هایی به مزایای رقابتی دست می یابند و می توانند بقای خود را تضمین نمایند که فرآیندها و سازوکارهای لازم برای پاسخگویی به نیازها و خواسته های مشتریان خود را داشته باشند. از این رو، سازمان های فرآیند محور شانس بیشتری برای باقی ماندن در عرصه رقابت دارند.