چالش های امنیتی نرم افزارهای ERP و راهکارهای تیم یار

۱۳۹۶/۸/۳ ۱۳:۱۰:۴۷آبان ۳ام, ۱۳۹۶|Categories: مقاله|Tags: , , |

حملات سایبری به کسب و کارهای کوچک، به ویژه تولیدکنندگان رو به افزایش است. گزارش محرمانه اخیر Symantec نشان می دهد که اخیرا 43 درصد حملات سایبری متوجه کسب و کارهای کوچک بوده است که در این بین، تولید کنندگان بیشترین آسیب را را متحمل شده اند.